Bài 10.1, 10.2, 10.3 trang 26 SBT Vật Lí 12

Giải bài 10.1, 10.2, 10.3 trang 26 sách bài tập vật lí 12. Hãy chọn phát biểu đúng. Người có thể nghe được âm có tần số

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

10.1

Người có thể nghe được âm có tần số

A. từ \(16Hz\) đến \(20000Hz\).

B. từ thấp đến cao.

C. dưới \(16Hz\).

D. trên \(20000Hz\).

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết phân loại sóng âm

Lời giải chi tiết:

Người có thể nghe được âm có tần số từ \(16Hz\) đến \(20000Hz\).

Chọn A

10.2

Chỉ ra phát biểu sai.

Âm \(LA\) của một cái đàn ghita và của một cái kèn có thể cùng

A. tần số.                      B. cường độ.

C. mức cường độ.        D. đồ thị dao động.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về đặc điểm sinh lí của sóng âm

Lời giải chi tiết:

Âm \(LA\) của một cái đàn ghita và của một cái kèn phát ra âm sắc khác nhau nên sẽ khác đồ thị giao động âm.

Chọn D

10.3

Cường độ âm được xác định bằng

A. áp suất tại một điểm trong môi trường mà sóng âm truyền qua.

B. biên độ dao động của các phần tử của môi trường (tại điểm mà sóng âm truyền qua).

C. năng lượng mà sóng âm chuyển trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích (đặt vuông góc với phương truyền sóng).

D. cơ năng toàn phần của một thể tích đơn vị của môi trường tại điểm mà sóng âm truyền qua.

Phương pháp giải:

Sử dụng định nghĩa cường độ âm.

Lời giải chi tiết:

Cường độ âm được xác định bằng năng lượng mà sóng âm chuyển trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích (đặt vuông góc với phương truyền sóng).

Chọn C

Loigiaihay.com

 • Bài 10.4, 10.5, 10.6 trang 27 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 10.4, 10.5, 10.6 trang 27 sách bài tập vật lí 12. Đơn vị của mức cường độ âm là

 • Bài 10.7, 10.8 trang 27 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 10.7, 10.8 trang 27 sách bài tập vật lí 12. Một sóng âm truyền trong một môi trường. Biết cường độ âm tại một điểm gấp 100 lần cường độ âm chuẩn của âm đó thì mức cường độ âm tại điểm đó là

 • Bài 10.9 trang 27 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 10.9 trang 27 sách bài tập vật lí 12. Một âm có cường độ 10 w/m2 sẽ gây ra nhức tai. Giả sử một nguồn âm kích thước nhỏ s đặt cách tai một khoảng d = 1 m.

 • Bài 10.10 trang 28 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 10.10 trang 28 sách bài tập vật lí 12. Loa của một máy thu thanh gia đình có công suất âm thanh P = 1 W khi mở to hết công suất.

 • Bài 10.11 trang 28 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 10.11 trang 28 sách bài tập vật lí 12. Mức cường độ âm do một nguồn S gây ra tại một điểm M là L ; cho nguồn S tiến lại gần M một khoảng D thì mức cường độ tăng thêm được 7 dB.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close