Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm - Đề số 3

Câu 1 :

Sau khi chiếm được Âu Lạc, nhà Triệu đã thực hiện chính sách gì để tổ chức bộ máy cai trị?

 • A

  Chia Âu Lạc thành 2 quận, sáp nhập vào quốc gia Nam Việt.

 • B

  Chia Âu lạc thành nhiều châu để dễ bề cai quản.

   

 • C

  Tăng cường kiểm soát, cử quan lại cai trị đến cấp huyện.

 • D

  Chia Âu Lạc thành 3 quân, sáp nhập vào quân Giao Chỉ.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

- Sau khi chiếm được Âu Lạc, nhà Triệu chia thành 2 quận, sáp nhập vào quốc gia Nam Việt.

- Nhà Hán chia làm 3 quận, sáp nhập vào bộ Giao Chỉ cùng với một số quận của Trung Quốc.

- Nhà Tùy, Đường chia làm nhiều châu. Từ sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40, chính quyền đô hộ cứ quan lại cai trị đến cấp huyện (Trực trị).

Câu 2 :

Nguyên nhân sâu xa nào dẫn đến bùng nổ phong trào công nhân giữa thế kỉ XIX?

 

 • A

  Ách áp bức, bóc lột của giai cấp tư sản.

   

 • B

  Chính sách thiếu dân chủ của chính quyền.

   

 • C

  Công nhân ngày càng đông đảo và mức độ tập trung cao.

   

 • D

  Chế độ phong kiến khủng hoảng nghiêm trọng.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào nguyên nhân bùng nổ phong trào công nhân để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết :

Giữa thế kỉ XIX, sự phát triển mạnh mẽ của nền đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa làm cho đội ngũ công nhân càng tăng thêm đông đảo và mức độ tập trung khá cao, đặc biệt ở những trung tâm công nghiệp. Ách áp bức bóc lột đối với công nhân tăng thêm => Những cuộc đấu tranh mới của công nhân không ngừng diễn ra.

Câu 3 :

Trước khi cách mạng bùng nổ, nước Pháp theo thể chế chính trị gì?

 

 • A

  Quân chủ lập hiến

   

 • B

  Cộng hòa tổng thống

   

 • C

  Quân chủ chuyên chế

   

 • D

  Cộng hòa đại nghị

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Đến cuối thế kỉ XVIII, nước Pháp vẫn duy trì chế độ quân chủ chuyên chế (đứng đầu là vua Lu-I XVI).

Câu 4 :

Ý không phản ánh đúng quan điểm của các nhà tư tưởng tiến bộ nửa đầu thế kỉ XIX để xây dựng xã hội mới là

 

 • A

  Không có chế độ tư hữu.

   

 • B

  Không có bóc lột.

   

 • C

  Nhân dân làm chủ phương tiện sản xuất.

   

 • D

  Người lãnh đạo làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào quan điểm của các nhà tư tưởng tiến bộ nửa đầu thế kỉ XIX suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết :

- Các đáp án A, B, C: đều là nội dung quan điểm của các nhà tưởng tiến bộ nửa đầu thế kỉ XIX

- Đáp án D: không phản ánh đúng quan điểm của các nhà tư tưởng tiến bộ nửa đầu thế kỉ XIX để xây dựng xã hội mới.

Câu 5 :

Cuộc vận động Duy tân Mậu Tuất ở Trung Quốc (1898) phát triển chủ yếu trong lực lượng nào?

 • A

  Đông đảo nhân dân

   

 • B

  Tầng lớp công nhân vừa mới ra đời

   

 • C

  Giai cấp địa chủ phong kiến

   

 • D

  Tầng lớp quan lại, sĩ phu có tư tưởng tiên tiến

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Cuộc vận động Duy tân Mậu Tuất (1898) do hai nhà nho yêu nước Khang Hữu ViLương Khải Siêu lãnh đạo với sự đồng tình ủng hộ của vua Quang Tự. Phong trào phát triển chủ yếu trong các tầng lớp quan lại, sĩ phu có ý thức tiếp thu tư tưởng tiên tiến mà không dựa vào nhân dân. Đây chính là hạn chế và là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự thất bại của cuộc vận động

Câu 6 :

Sau cuộc Duy tân Minh trị, thể chế chính trị nào đã được xác lập ở Nhật Bản?

 • A

  Chế độ quân chủ chuyên chế

   

 • B

  Chế độ quân chủ lập hiến

   

 • C

  Chế độ Cộng hòa đại nghị

   

 • D

  Chế độ Cộng hòa Tổng thống

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hiến pháp 1889 của Nhật Bản đã xác định thể chế chính trị ở Nhật Bản là chế độ quân chủ lập hiến. Thiên hoàng là nguyên thủ tối cao, có quyền hạn rất lớn. Quốc hội gồm 2 viện là thượng viện và hạ viện

Câu 7 :

Chiến thắng nào đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

 

 • A

  Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa.

   

 • B

  Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang.

   

 • C

  Chiến thắng Chương Dương.

   

 • D

  Chiến thắng trên sông Như Nguyệt.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào diễn biến của cuộc cuộc khởi nghĩa Lam Sơn để trả lời.

Lời giải chi tiết :

Dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi và Nguyễn Trãi, quân dân Đại Việt đã đánh tan đạo quân chi viện của nhà Minh trong trận quyết chiến ở Chi Lăng- Xương Giang. Chiến thắng này đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Câu 8 :

Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy ở những tỉnh nào dấu tích của Người tối cổ và những công cụ đá ghè đẽo thô sơ ở Việt Nam?

 • A

  Lạng Sơn, Thanh Hóa, Đồng Nai, Bình Phước.

   

 • B

  Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn.

   

 • C

  Hải Phòng, Hà Nội, Lào Cai, Đà Nẵng.

   

 • D

  Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Nam, Hải Dương.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy dấu tích của Người tối cổ cách đây 30 – 40 vạn năm và công cụ đá ghè đẽo thô sơ của người tối cổ ở Lạng Sơn, Thanh Hóa, Đồng Nai, Bình Phước.

Câu 9 :

Chủ nghĩa dân tộc trong học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn bao hàm nội dung nào?

 • A

  Đánh đổ vương triều Mãn Thanh, giành độc lập cho Trung Quốc

   

 • B

  Đánh đuổi các nước đế quốc xâm lược, khôi phục đất nước Trung Hoa

   

 • C

  Đánh đổ triều đình Mãn Thanh, thành lập nước Trung Hoa Dân Quốc

   

 • D

  Đánh đuổi các nước đế quốc xâm lược, xây dựng và phát triển đất nước

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nội dung cơ bản của học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn là “dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc”. Trong đó, chủ nghĩa dân tộc là đánh đổ triều đình Mãn Thanh, thành lập nước Trung Hoa Dân Quốc

Câu 10 :

Cuộc kháng chiến chống Mông- Nguyên của quân dân nhà Trần thắng lợi có tác động như thế nào đến tham vọng của nhà Nguyên ở khu vực châu Á?

 

 • A

  Chặn đứng cuộc chiến tranh xâm lược của nhà Nguyên xuống phía Nam châu Á

   

 • B

  Thúc đẩy nhà Nguyên quyết tâm xâm lược phía Nam châu Á

   

 • C

  Tạo điều kiện để nhân dân các nước châu Á nổi dậy giành lại độc lập

   

 • D

  Làm chậm bước tiến xâm lược của nhà Nguyên xuống phía Nam châu Á

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên để suy luận trả lời

Lời giải chi tiết :

Cuộc kháng chiến chống Mông- Nguyên của quân dân nhà Trần thắng lợi đã chặn đứng bước tiến của vó ngựa Mông Cổ tràn xuống phía Nam châu Á

Câu 11 :

Ý nào không phản ánh đúng đặc điểm của đẳng cấp Quý tộc và tăng lữ ở nước Pháp?

 

 • A

  Chiếm đa số trong dân cư

   

 • B

  Được hưởng được mọi đặc quyền, đặc lợi không phải nộp thuế

   

 • C

  Giữ chức vụ cao trong chính quyền, quân đội và Giáo hội

   

 • D

  Muốn duy trì sự tồn tại chế độ phong kiến

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Quý tộc và tăng lữ là những đẳng cấp được hưởng nhiều đặc quyền. Họ không phải đóng thuế, nắm giữ các chức vụ quan trọng trong giáo hội, bộ máy chính quyền và quân đội. Do đó họ muốn duy trì sự tồn tại của chế độ phong kiến

=> Đáp án A: là đặc điểm của đẳng cấp thứ ba.

Câu 12 :

Ý nào sau đây không phải nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của nông nghiệp ở các nước tư bản trong những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

 • A

  Tiến hành cuộc “cách mạng xanh”

 • B

  Sử dụng nhiều máy móc trong sản xuất

 • C

  Sử dụng phân bón hóa học

 • D

  Phương pháp canh tác được cải tiến

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của nông nghiệp trong những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX bao gồm:

- Máy móc được sử dụng nhiều như máy kéo, máy cày, máy gặt...

- Phương pháp canh tác được cải tiến: chế độ luân canh thay thế dần chế độ hưu canh thời phong kiến.

- Việc sử dụng phân hóa học nâng cao năng suất cây trồng.

Câu 13 :

Ý nào không phản ánh đúng chuyển biến về kinh tế nước ta thời Bắc thuộc?

 • A

  Công cụ sản xuất bằng sắt phổ biến, diện tích trồng trọt và năng suất cây trồng tăng

 • B

  Việc giao thương với nước ngoài khởi sắc hơn hẳn

 • C

  Đường giao thông thủy bộ giữa các vùng, quận được hình thành

 • D

  Thủ công nghiệp có bước phát triển mới

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Những chuyển biến về kinh tế nước ta thời kì Bắc thuộc bao gồm:

*Trong nông nghiệp:

- Công cụ sắt được sử dụng phổ biến.

- Công cuộc khai hoang được đẩy mạnh.

- Thủy lợi được mở mang.       

=> Năng suất lúa tăng hơn trước.

*Thủ công nghiệp, thương mại có sự chuyển biến đáng kể.

- Nghề cũ phát triển hơn: Rèn sắt, khai thác vàng bạc làm đồ trang sức.

- Một số nghề mới xuất hiện như làm giấy, làm thủy tinh.

- Đường giao thông thủy bộ giữa các quận, vùng hình thành.

Đáp án B: không phải là chuyển biến về kinh tế của Việt Nam thời kì Bắc thuộc.

Câu 14 :

Trước cách mạng, trong xã hội Pháp tồn tại những đẳng cấp nào?

 

 • A

  Quý tộc, tư sản và công nhân

   

 • B

  Quý tộc, tư sản và nông dân

   

 • C

  Quý tộc, tăng lữ và nông dân

   

 • D

  Quý tộc, tăng lữ và đẳng cấp thứ ba

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Xã hội Pháp trước cách mạng phân chia thành 3 đẳng cấp là Tăng lữ, Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba (tư sản, nông dân, bình dân thành thị).

Câu 15 :

Biểu hiện nào sau đây không minh chứng cho sự phát triển của ngành khai mỏ ở Đảng Ngoài từ thế kỉ XVI đến XVIII?

 

 • A

  Một số thợ giỏi vừa lập phường sản xuất vừa buôn bán.

   

 • B

  Lượng kim loại bán ra thị trường ngày càng lớn.

   

 • C

  Một số người Hoa sang xin thầu khai thác một số mỏ.

   

 • D

  Lượng kim loại phục vụ nhà nước ngày càng tăng.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

- Đáp án A: biểu hiện chung của sự phát triển thủ công nghiệp nước ta từ thế kỉ XVI đến XVIII.

- Đáp án B, C, D: là biểu hiện minh chứng cho sự phát triển của ngành khai mỏ ở Đảng Ngoài từ thế kỉ XVI đến XVIII.

Câu 16 :

Từ nửa sau thế kỉ XVII, tình hình nông nghiệp nước ta có điểm gì nổi bật?

 

 • A

  khủng hoảng trầm trọng.

   

 • B

  phát triển vượt bậc.

   

 • C

  dần ổn định trở lại.

   

 • D

  suy yếu nghiêm trọng.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nông nghiệp một thời bị tàn phá do chiến tranh, từ nửa sau thế kỉ XVII mới dần dần ổn định trở lại.

Câu 17 :

Tể tướng Vương An Thạch khuyên vua Tống sai quân sang xâm lược nước ta trong khi nhà Tống đang ở giai đoạn

 

 • A

  khủng hoảng

   

 • B

  phát triển mạnh mẽ

   

 • C

  mới hình thành.

   

 • D

  khôi phục kinh tế.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Vào những năm 70 của thế kỉ XI, trong lúc Đại Việt đang phát triển thì nhà Tống bước vào giai đoạn khủng hoảng, phía Bắc bị người Liêu, Hạ xâm lấn, trong nước nông dân nổi dậy nhiều nơi => Tể tướng Vương An Thạch đã khuyên vua Tống sai quân xâm lược nước ta: “Nếu thắng, thế Tống sẽ tăng, các nước Liêu, Hạ sẽ phải kiêng nể”.

Câu 18 :

Theo Hiến pháp 1791 nước Pháp lựa chọn theo thể chế chính trị nào?

 

 • A

  Quân chủ chuyên chế

   

 • B

  Quân chủ lập hiến

   

 • C

  Cộng hòa tư sản

   

 • D

  Chế độ cộng hòa

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tháng 9-1791, Quốc hội lập hiến thông qua hiến pháp xác định thể chế quân chủ lập hiến cho nước Pháp.

Câu 19 :

Vì sao việc đánh chiếm pháo đài Ba-xti đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng Pháp?

 

 • A

  Pháo đài Ba-xti tượng trưng cho uy quyền nhà Vua.

   

 • B

  Pháo đài được xây dựng để bảo vệ thành Pa-ri.

   

 • C

  Pháo đài là nơi giam cầm những người chống chế độ phong kiến.

   

 • D

  Chế độ quân chủ chuyên chế bị giáng đòn đầu tiên quan trọng.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào diễn biễn của cách mạng và hiểu biết về nhà ngục Ba-xti để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết :

Nhà ngục Ba-xti là nơi giam giữ các tội phạm quan trọng của chế độ phong kiến từ thế kỉ XVII. Đây là nhà tù dành cho giới giàu có và quý tộc: tiện nghi, phòng giam lớn, đồ ăn ngon và có cả người phục vụ. Hầu tước Sade từng bị giam giữ ở Ba-xti năm năm rưỡi. Số tù nhân ở đây không bao giờ vượt quá 45. Phần còn lại của Ba-xti là nhà tù bình thường, gồm cả nhà ngục, hầm giam kín, dành cho những người tù khác.

 => Nhà ngục Ba-xti là biểu tượng của quyền lực hoàng gia. Nhân dân Pháp tấn công vào nhà nhà ngục Ba-xti đã giáng đòn đầu tiên quan trọng vào chế độ phong kiến, chứng tỏ cách mạng Pháp bước đầu thắng lợi và tiếp tục phát triển.

Câu 20 :

Các nước phương Tây đã lợi dụng cơ hội nào để đua tranh xâm lược Ấn Độ?

 • A

  Kinh tế và văn hóa Ấn Độ bị suy thoái.

   

 • B

  Phong trào nông dân chống chế độ phong kiến Án Độ làm cho nước này suy yếu.

   

 • C

  Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với đông đảo nông dân ở Ấn Độ.

   

 • D

  Cuộc đấu tranh giành quyền lực giữa các chúa phong kiến trong nước làm cho Ấn Độ suy yếu.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Sau các cuộc phát kiến địa lý, hoạt động buôn bán giữa các nước tư bản phương Tây với Ấn Độ được đẩy mạnh. Từ đầu thế kỉ XVII, lợi dụng sự suy yếu của Ấn Độ trong cuộc tranh giành quyền lực giữa các chúa phong kiến, các nước tư bản phương Tây chủ yếu là Anh và Pháp đua tranh xâm lược Ấn Độ

Câu 21 :

Trong những năm 20 -30 của thế kỉ XIX, công nhân Anh đấu tranh đòi quyền lợi gì?

.

 • A

  Đòi tăng lương, giảm giờ làm.

   

 • B

  Đòi nghỉ chủ nhật có lương.

   

 • C

  Đòi quyền tuyển cử.

   

 • D

  Đòi Quốc hội Anh thông qua đạo luật cải cách tuyển cử

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trong những năm 20 -30 của thế kỉ XIX, công nhân Anh đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm.

Câu 22 :

Đặc điểm nào chứng tỏ những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa?

 • A

  Sự hình thành các công ti độc quyền trong nước và việc đẩy mạnh chiến tranh xâm lược và mở rộng thuộc địa.

   

 • B

  Việc ứng dụng những thành tựu của cách mạng công nghiệp ở Nhật Bản đã đạt được nhiều thành tựu to lớn.

   

 • C

  Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ ở Nhật Bản.

   

 • D

  Nhiều cuộc đấu tranh của nông dân nổ ra nhằm chống lại sự bóc lột của giới chủ.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Những đặc điểm của chủ nghĩa tư bản khi tiến lên chủ nghĩa đế quốc là:

- Quá trình tập trung sản xuất và tập trung tư bản dẫn tới sự hình thành các tổ chức độc quyền

- Sự hình thành tầng lớp tư bản tài chính

- Quá trình xuất khẩu tư bản được đẩy mạnh

- Các cuộc chiến tranh để phân chia và phân chia lại lãnh thổ

Khi tiến lên chủ nghĩa đế quốc, ở Nhật Bản đã xuất hiện nhiều công ty độc quyền lũng đoạn nền kinh tế- chính trị; đẩy mạnh các cuộc chiến tranh xâm lược và chiến tranh đế quốc để mở rộng lãnh thổ

Câu 23 :

Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân giữa thế kỉ XIX có điểm hạn chế gì?

 

 • A

  Phân tán, chịu ảnh hưởng của khuynh hướng vô sản.

   

 • B

  Phân tán, thiếu thống nhất về mặt tư tưởng.

   

 • C

  Tập trung, chịu ảnh hưởng của khuynh hướng phi vô sản.

   

 • D

  Tập trung, thiếu đường lối lãnh đạo đúng đắn.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nhiều cuộc đấu tranh của công nhân diễn ra song trong tình trạng phân tán, chịu ảnh hưởng của nhiều khuynh hướng phi vô sản, thiếu thống nhất về mặt tư tưởng, mặt khác đặt ra yêu cầu cần phải có một tổ chức cách mạng quốc tế lãnh đạo phong trào công nhân các nước.

Câu 24 :

Cùng thời gian tiến hành xâm lược Đại Việt, quân Mông – Nguyên còn dong thuyền tấn công

 

 • A

  Chiêm Thành.

   

 • B

  Chân Lạp.

   

 • C

  Champa.

   

 • D

  Phù Nam.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cùng thời gian diễn ra chiến tranh xâm lược Đại Việt, năm 1282 quân Mông – Nguyên dong thuyền đánh vào Cham-pa. Quân Cham-pa rút khỏi kinh thành và sau đó dưới sự lãnh đạo của thái tử Ha-gi-gít, tập trung lực lượng đánh lui quân xâm lược.

Câu 25 :

Nội dung nào sau đây không phải cải cách về kinh tế của Nhật Bản được thực hiện từ năm 1868?

 • A

  Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động kinh tế

   

 • B

  Thống nhất thị trường, tiền tệ

   

 • C

  Xóa bỏ quyền sở hữu ruộng đất phong kiến

   

 • D

  Cho phép tự do buôn bán

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Về kinh tế, chính phủ đã ban hành chính sách thống nhất tiền tệ, thống nhất thị trường, cho phép mua bán ruộng đất, tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, cầu cống, đường sá…Tuy nhiên quyền sở hữu ruộng đất phong kiến vẫn tiếp tục được duy trì chứ không được xóa bỏ.

Câu 26 :

Việc Rơn-ghen (Đức) phát hiện ra tia X vào năm 1985 có ý nghĩa gì?

 • A

  Ứng dụng trong mọi ngành kinh tế.

 • B

  Đặt nền tảng cho việc tìm kiếm nguồn năng lượng mới.

 • C

  Là ứng dụng quan trọng trong y học.

 • D

  Tìm hiểu cấu trúc của vật chất.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Việc Rơn-ghen (Đức) phát hiện ra tia X vào năm 1985 mang ý nghĩa: tạo ra nhiều ứng dụng quan trọng trong y học: chẩn đoán chính xác bệnh tật, biết hướng điều trị nhằm phục hồi sức khỏa cho con người.

Câu 27 :

Bản chất của đạo luật chia đôi xứ Ben-gan của thực dân Anh ở Ấn Độ là chính sách gì?

 • A

  Dựa trên chế độ phân chia đẳng cấp.

   

 • B

  Chia để trị dựa theo tôn giáo.

   

 • C

  Chính sách chia để trị theo địa chính trị.

   

 • D

  Áp bức dân tộc.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nhằm hạn chế phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ, thực dân Anh đã ban hành đạo luật chia đôi xứ Bengan (7-1905): miền Đông của các tín đồ theo đạo Hội và miền Tây của những người theo đạo Hindu. Bản chất của đạo luật này là chính sách chia để trị trên cơ sở tôn giáo

Câu 28 :

Nguyên nhân quyết định nào khiến cho cuộc vận động Duy Tân ở Trung Quốc (1898) thất bại, còn cuộc Duy tân Minh trị ở Nhật Bản (từ năm 1868) lại thành công?

 • A

  Phe cải cách không nắm được thực quyền

   

 • B

  Các nước đế quốc đã tiến hành xâu xé Trung Quốc

   

 • C

  Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển yếu ớt

   

 • D

  Không diễn ra sâu rộng trong quần chúng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bất kì một cuộc cải cách nào muốn thành công bên cạnh những nền tảng về cơ sở kinh tế - xã hội, thì bản thân người muốn tiến hành cải cách phải nắm được quyền lực tuyệt đối. Đây chính là nguyên nhân quyết định sự thành - bại của 1 cuộc cải cách. Ở Trung Quốc cuối thế kỉ XIX, toàn bộ quyền lực đều nằm trong tay Từ Hi thái hậu, vua Quang Tự chỉ là bù nhìn nên dù có muốn tiến hành cải cách cũng không thể thực hiện được. Trong khi đó, ở Nhật Bản, sau phong trào “Đảo mạc”, Thiên hoàng đã giành lại được quyền lực tuyệt đối để tiến hành cuộc Minh Trị duy tân từ năm 1868.

Câu 29 :

Các giai đoạn phát triển chính của thời nguyên thủy trên đất nước ta đi liền với các nền văn hóa theo trình tự là

 • A

  Núi Đọ (người tối cổ – đá cũ) -> Hòa Bình, Bắc Sơn (người tinh khôn – đá mới) ->  Phùng Nguyên (mở đầu thời đại đồng thau)

   

 • B

  Sơn Vi (người tối cổ – sơ kì đá cũ) -> Núi Đọ (người tối cổ – hậu kì đá cũ) -> Phùng Nguyên (người tinh khôn – hậu kì đá mới)

   

 • C

  Núi Đọ (người tối cổ – đá cũ) -> Sơn Vi (người tinh khôn – đá mới) -> Hòa Bình, Bắc Sơn (người tinh khôn – hậu kì đá mới)

   

 • D

  Núi Đọ (người tối cổ – đá cũ) -> Hòa Bình, Bắc Sơn (người tinh khôn – đá mới) ->  Đông Sơn (mở đầu thời đại kim khí)

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức của cả bài để trả lời.

Lời giải chi tiết :

Các nền văn hóa đi liền với các giai đoạn phát triển chính của thời nguyên thủy trên đất nước ta là:

Câu 30 :

Nối nội dung ở cột bên trái với cột bên phải sao cho phù hợp:

 • A

  1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d.

   

 • B

  1 – b, 2 – d, 3 – c, 4 – a.

   

 • C

  1 – a, 2 – d, 3 – b, 4 – c.

   

 • D

  1 – b, 2 – c, 3 – a, 4 – d.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức cả bài để nối ý sao cho phù hợp.

Lời giải chi tiết :

Câu 31 :

Cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên thời Trần có điểm gì khác so với cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý về nghệ thuật quân sự?

 

 • A

  Thực hiện chiến lược “tiên phát chế nhân”.

   

 • B

  Sử dụng bài thơ thần “Nam quốc sơn hà”.

   

 • C

  Thực hiện kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh”

   

 • D

  Thực hiện kế hoạch “Vườn không nhà trống”.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên thời Trần thế kỉ XIII và cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý để so sánh, nhận xét.

Lời giải chi tiết :

*Cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý:

- Lý Thường Kiệt sử dụng nghệ thuật “tiên phát chế nhân”, đem quân đánh bất ngờ sang đất Tống.

- Sử dụng cách đánh về tinh thần làm cho địch hoang mang rồi đánh phủ đầu giành thắng lợi quyết định: sử dụng “bài thơ Thần” “Nam quốc sơn hà” trên sông Như Nguyệt.

* Cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên thời Trần:

- Thực hiện kế sách “vườn không nhà trống”.

- Nhà Trần phải đối phó với kẻ thù quá mạnh nên vua tôi nhà Trần sử dụng cách đánh lâu dài làm địch suy yếu rồi đánh đòn quyết định.

Câu 32 :

Ý nào sau đây không phải tác dụng của việc buôn bán trong nước ở nước ta từ thế kỉ XVI đến XVIII?

 

 • A

  Buôn bán phát triển thành một nghề.

   

 • B

  Thúc đẩy phát triển các ngành nghề trong nước.

   

 • C

  Cải thiện cuộc sống của nhân dân.

   

 • D

  Đem lại nguồn thu nhập lớn cho giai cấp tư sản.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào sự phát triển nội thương nước ta từ thế kỉ XVI đến XVIII để phân tích, đánh giá.

Lời giải chi tiết :

Tác dụng của sự phát triển buôn bán trong nước bao gồm:

- Buôn bán trong nước thời kì này phát triển, không đơn thuần chỉ là trao đổi hàng hóa để thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng như trước nữa mà đã phát triển thành một nghề.

- Thúc đẩy giao lưu hàng hóa, phát triển các ngành nghề trong nước.

- Cải thiện cuộc sống người dân.

Câu 33 :

Đâu không phải là nguyên nhân chung dẫn đến thắng lợi của các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm trong lịch sử dân tộc Việt Nam từ thế kỉ XI- XV

 

 • A

  Sự lãnh đạo của một bộ chỉ huy tài giỏi

   

 • B

  Tinh thần đoàn kết đấu tranh toàn dân tộc

   

 • C

  Sự chênh lệch về tương quan lực lượng giữa ta và địch không lớn

   

 • D

  Tinh thần yêu nước, đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào nguyên nhân thắng lợi của các cuộc đấu tranh để phân tích, đánh giá.

Lời giải chi tiết :

Trong các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm từ thế kỉ XI-XV, nhân dân Đại Việt luôn phải đương đầu với kẻ thù hùng mạnh là các triều đại phong kiến Trung Quốc như Tống, Nguyên, Minh. Đặc biệt là cuộc kháng chiến của nhà Trần thế kỉ XIII phải đương đầu với quân Mông- Nguyên- một quân đội hùng mạnh thiện chiến nhất thế giới bấy giờ

=> Đáp án C không phải là nguyên nhân chung dẫn đến thắng lợi của các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm trong lịch sử dân tộc Việt Nam từ thế kỉ XI- XV

Câu 34 :

Bối cảnh bùng nổ cách mạng tư sản Anh và cách mạng tư sản Pháp có nét gì tương đồng?

 

 • A

  Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa xâm nhập vào nông nghiệp

   

 • B

  Sự ra đời của tầng lớp quý tộc mới

   

 • C

  Sự tồn tại của chế độ đẳng cấp

   

 • D

  Cuộc khủng hoảng về tài chính của triều đình phong kiến

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào hoàn cảnh lịch sử của Anh và Pháp trước cách mạng để so sánh, nhận xét.

Lời giải chi tiết :

Điểm giống nhau về bối cảnh bùng nổ của cách mạng tư sản Anh và Pháp là cuộc khủng hoảng về tài chính của triều đình phong kiến. Ở Anh, vua Sác-lơ I muốn tăng thuế để có tiền đàn áp cuộc nổi dậy của người Xcốt-len. Ở Pháp, vua Lu-I cũng muốn triệu tập các đại biểu để thỏa thuận cho vay tiền và đánh thêm thuế mới để giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính (số nợ của nhà vua lên tới 5 tỉ livrơ).

=> Cách mạng tư sản Anh và Cách mạng tư sản Pháp đều bủng nổ xoay quanh vấn đề tài chính.

Câu 35 :

Tuyên ngôn Độc lập Mỹ (1776) và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền Pháp (1789) đều thể hiện sự tiến bộ ở điểm nào?

 • A

  Đề cao quyền cơ bản của con người.

 • B

  Bảo vệ quyền lợi cho tất cả các tầng lớp trong xã hội.

 • C

  Bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản.

 • D

  Quyền tư hữu là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào nội dung của hai bản tuyên ngôn để so sánh, nhận xét.

Lời giải chi tiết :

Điểm giống nhau thể hiện sự tiến bộ của Tuyên ngôn Độc lập Mỹ (1776) và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền Pháp (1789) là đều đề cao quyền con người.

- Tuyên ngôn Độc lập Mỹ (1776) đã khẳng định “Mọi người sinh ra đều bình đẳng, tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu và bất khả xâm phạm, không thể tước bỏ. Trong số những quyền ấy có quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

- Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền Pháp (1789) cũng khẳng định “mọi người sinh ra đều có quyền sống tự do và bình đẳng; mọi sự phân biệt xã hội chỉ có thể đặt trên cơ sở lợi ích chung”

Câu 36 :

Nhận xét nào sau đây đúng về ý nghĩa của phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX?

 

 • A

  Đánh dấu bước trưởng thành của phong trào công nhân quốc tế.

   

 • B

  Giai cấp công nhân đã trưởng thành.

   

 • C

  Làm các chủ xưởng phải tăng lương theo yêu cầu của công nhân.

   

 • D

  Chủ nghĩa tư bản thụt lùi một bước.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX đánh dấu bước trưởng thành của phong trào công nhân quốc tế. Từ đấu tranh tự phát bằng hình thức đập phá máy móc, đốt công xưởng ở giai đoạn đầu, công nhân đã bước đầu đấu tranh có ý thức chính trị. Đặc biệt là phong trào hiến chương ở Anh, mặc dù sau đó bị đàn áp nhưng phong trào đã có mục tiêu chính trị rõ ràng và có được sự hưởng ứng rộng rãi của quần chúng.

Câu 37 :

Xvadesi – Xvaratj” là khẩu hiệu đấu tranh của phong trào nào ở Ấn Độ trong những năm 1905-1908

 • A

  Đấu tranh chống đạo luật chia cắt xứ Bengan (1905)

   

 • B

  Đấu tranh buộc Anh phải thả Ti-lắc (1908)

   

 • C

  Cuộc bãi công của công nhân ở Bombay (1908)

   

 • D

  Cuộc bãi công của công nhân ở Can- cút- ta (1908)

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Liên hệ hiểu biết lịch sử của bản thân để trả lời.

Lời giải chi tiết :

Xvadesi – Xvaratj” là khẩu hiểu đấu tranh của phong trào chống lại đạo luật chia cắt xứ Bengan thành 2 vùng trên cơ sở tôn giáo ngày 16-10-1905. “Xvadesi” nghĩa là đất của mình. “Xvaratj” nghĩa là nền tự trị của mình. Hai khẩu hiệu này đã cho thấy sự thức tỉnh ý thức dân tộc của nhân dân Ấn Độ trong cuộc đấu tranh chống thực dân Anh

Câu 38 :

Bài học kinh nghiệm lớn nhất của cách mạng tư sản Pháp để lại cho các cuộc đấu tranh thời kì sau là gì?

 

 • A

  Phát huy tối đa vai trò của quần chúng trong tiến trình cách mạng

   

 • B

  Cách mạng phải do một giai cấp tiên tiến lãnh đạo

   

 • C

  Không được phép nhân nhượng, thỏa hiệp với kẻ thù

   

 • D

  Phải có sự đoàn kết quốc tế trong quá trình đấu tranh

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào tiến trình cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII để liên hệ trả lời.

Lời giải chi tiết :

Sở dĩ cách mạng Pháp có thể phát triển lên đến đỉnh cao, thực hiện triệt để những nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản là nhờ có vai trò của quần chúng nhân dân. Quần chúng chính là động lực cơ bản thúc đẩy cách mạng Pháp lật đổ nền quân chủ chuyên chế, thiết lập nền chuyên chính dân chủ cách mạng, ban bố bản hiến pháp 1793- hiến pháp tiến bộ nhất thời cận đại. Do đó, bài học kinh nghiệm lớn nhất từ cuộc cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII có thể rút ra cho các cuộc đấu tranh cách mạng thời kì sau là phải phát huy tối đa vai trò của quần chúng nhân dân vì cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, quần chúng nhân dân là người làm nên lịch sử.

Câu 39 :

Người có công lớn xây dựng vương triều Trần và có Câu nói nổi tiếng: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo!”

 

 • A

  Trần Thủ Độ

   

 • B

  Trần Quốc Tuấn

   

 • C

  Trần Thừa

   

 • D

  Trần Quang Khải

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Liên hệ hiểu biết bản thân để trả lời.

Lời giải chi tiết :

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, trong kháng chiến Nguyên - Mông lần thứ nhất, trước thế giặc rất mạnh, vua Trần Thái Tông đã hỏi ý kiến Trần Thủ Độ về việc đánh hay hàng. Trần Thủ Độ dõng dạc đáp lời: "Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo". Câu nói khảng khái, sự tự tôn dân tộc, ý chí quyêt tâm chống giặc giữ nước của Trần Thủ Độ được người đời ca tụng. 

Trước đó Trần Thủ Độ đã dẫn quân dẹp yên các sứ quân của Nguyễn Nộn và Đoàn Thượng đang cát cứ bên ngoài, không quy thuận triều Trần. Ông giúp vua sắp xếp quan lại, triều chính, bày cho việc đào kênh, đắp đê để trị thủy.

Câu 40 :

Đầu thần chưa rơi xuống đất xin bệ hạ đừng lo” là câu nói của nhân vật lịch sử nào?

 

 • A

  Trần Thủ Độ

   

 • B

  Trần Hưng Đạo

   

 • C

  Trần Quốc Toản

   

 • D

  Trần Quang Khải

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Liên hệ hiểu biết của bản thân để trả lời

Lời giải chi tiết :

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, trong kháng chiến Nguyên - Mông lần thứ nhất, trước thế giặc rất mạnh, vua Trần Thái Tông đã hỏi ý kiến Trần Thủ Độ về việc đánh hay hàng. Trần Thủ Độ dõng dạc đáp lời: "Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo". Câu nói khảng khái, sự tự tôn dân tộc, ý chí quyêt tâm chống giặc giữ nước của Trần Thủ Độ được người đời ca tụng. 

close