Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 1

Đề bài

Câu 1 :

Sự kiện nào đánh dấu kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Đức trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất bị phá sản?

 • A

  Đức tấn công Bỉ, chặn con đường ra biển, không cho Anh sang tiếp viện

   

 • B

  Pháp phản công giành thắng lợi trên sông Mácnơ, Anh đổ bộ lên lục địa châu Âu

   

 • C

  Thất bại của Đức trong trận Véc-đoong

   

 • D

  Nga tấn công vào Đông Phổ, buộc Đức phải điều quân từ mặt trận phía Tây về chống lại

Câu 2 :

Đến giữa thế kỉ XIX, nước thực dân nào đã hoàn thành việc xâm lược và thiết lập sự thống trị ở In-đô-nê-xi-a?

 • A

  Anh

   

 • B

  Hà Lan

   

 • C

  Bồ Đào Nha

   

 • D

  Tây Ban Nha

Câu 3 :

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến phong trào đấu tranh của nhân dân Châu Phi thất bại là

 • A

  Phong trào diễn ra lẻ tẻ

   

 • B

  Trình độ tổ chức thấp và chênh lệch về lực lượng

   

 • C

  Các nước Châu phi chưa có kinh nghiệm trong đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân

   

 • D

  Các nước phương Tây liên kết với nhau đàn áp

Câu 4 :

Bản chất của đạo luật chia đôi xứ Ben-gan của thực dân Anh ở Ấn Độ là chính sách gì?

 • A

  Dựa trên chế độ phân chia đẳng cấp.

   

 • B

  Chia để trị dựa theo tôn giáo.

   

 • C

  Chính sách chia để trị theo địa chính trị.

   

 • D

  Áp bức dân tộc.

Câu 5 :

Đâu không phải là lý do trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1916) phe Liên minh nắm được thế chủ động trên chiến trường?

 • A

  Phe Liên minh được thành lập sớm, có sự chuẩn bị kĩ càng

   

 • B

  Phe Liên minh là phe phát động của cuộc chiến tranh

   

 • C

  Ưu thế về kinh tế- quân sự của Đức trong phe Liên minh so với Anh, Pháp

   

 • D

  Nội bộ phe Hiệp ước không có sự thống nhất

Câu 6 :

Tháng 1-1868, ở Nhật Bản đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?

 • A

  Mút-xô-hi-tô lên ngôi vua

   

 • B

  Phong trào đảo Mạc phát triển mạnh mẽ

   

 • C

  Nhật Bản kí hiệp ước bất bình đẳng với các nước tư bản phương Tây

   

 • D

  Chế độ Mạc phủ bị lật đổ, Nhật Bản bước vào thời kì cải cách

Câu 7 :

Sự kiện nào đã châm ngòi cho sự bùng nổ của cuộc cách mạng Tân Hợi (1911)?

 • A

  Khởi nghĩa vũ trang ở Vũ Xương (10-10-1911)

   

 • B

  Vua Thanh thoái vị, Tôn Trung Sơn từ chức (2-1912)

   

 • C

  Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh (29-12-1911)

   

 • D

  Sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt của triều đình Mãn Thanh (9-5-1911)

Câu 8 :

Đâu không phải là mâu thuẫn cơ bản tồn tại trong thời đại đế quốc chủ nghĩa (cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX)?

 • A

  Mâu thuẫn giữa tư sản với vô sản

   

 • B

  Mâu thuẫn giữa đế quốc với đế quốc

   

 • C

  Mâu thuẫn giữa đế quốc với thuộc địa

   

 • D

  Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội

Câu 9 :

Nội dung nào sau đây không phải cải cách về kinh tế của Nhật Bản được thực hiện từ năm 1868?

 • A

  Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động kinh tế

   

 • B

  Thống nhất thị trường, tiền tệ

   

 • C

  Xóa bỏ quyền sở hữu ruộng đất phong kiến

   

 • D

  Cho phép tự do buôn bán

Câu 10 :

Những thành tựu văn hóa buổi đầu thời cận đại có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của lịch sử nhân loại?

 • A

  Tấn công vào xã hội tư bản, bênh vực cho nhân dân lao động

   

 • B

  Tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến, hình thành quan điểm tư tưởng của con người tư sản

   

 • C

  Tấn công vào xã hội tư bản, hình thành quan điểm của giai cấp phong kiến

   

 • D

  Lật đổ chế độ phong kiến, hình thành hệ thống tư tưởng tiến bộ

Câu 11 :

Nội dung chủ yếu của Hòa ước Brét Litốp được kí kết giữa Nga và Đức là

 • A

  Hai bên bắt tay cùng nhau chống đế quốc

   

 • B

  Nước Nga rút ra khỏi chiến tranh đế quốc

   

 • C

  Phá vỡ tuyến phòng thủ của Đức ở biên giới hai nước

   

 • D

  Hai nước hòa giải để tập trung vào công cuộc kiến thiết đất nước

Câu 12 :

Sự kiện nào được coi là duyên cớ trực tiếp dẫn tới cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)?

 • A

  Đức tấn công Ba Lan

   

 • B

  Áo- Hung tuyên chiến với Xéc-bi

   

 • C

  Anh tuyên chiến với Đức

   

 • D

  Thái tử Áo - Hung bị ám sát

Câu 13 :

Tác gia văn học duy nhất của phương Đông thời Cận đại đã đoạn giải Nôbel là ai?

 • A

  Tago

   

 • B

  Lỗ Tấn

   

 • C

  Murakami

   

 • D

  Nguyễn Du

Câu 14 :

Sự kiện nào đánh dấu Campuchia chính thức bị biến thành thuộc địa của thực dân Pháp?

 • A

  Pháp sáp nhập Campuchia vào Liên bang Đông Dương

   

 • B

  Pháp gạt bỏ ảnh hưởng của Xiêm ra khỏi Campuchia

   

 • C

  Pháp gây áp lực buộc vua Nô-rô-đôm chấp nhận quyền bảo hộ

   

 • D

  Vua Nô-rô-đôm kí với Pháp Hiệp ước năm 1884

Câu 15 :

Ý nào không phản ánh đúng mục đích thành lập của hai khối quân sự đối đầu (Liên minh và Hiệp ước) đầu thế kỉ XX?

 • A

  Để lôi kéo đồng minh.

 • B

  Để tăng cường chạy đua vũ trang.

 • C

  Giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế đang bao trùm thế giới tư bản.

 • D

  Ôm mộng xâm lược, cướp đoạt lãnh thổ và thuộc địa của nhau.

Câu 16 :

Bản giao hưởng số 3, số 5, số 9 là tác phẩm nổi tiếng của nhà soạn nhạc nào thời kì cận đại?

 • A

  Mô-da (Người Áo)

   

 • B

  Bét-tô-ven (Người Áo)

   

 • C

  Mô-da (Người Đức)

   

 • D

  Bét-tô-ven (Người Đức)

Câu 17 :

Sau một thời gian hoạt động, Đảng quốc đại có sự phân hóa thành các nhóm phái nào?

 • A

  Phái ôn hòa và phái bạo lực

   

 • B

  Phái ôn hòa và phái dân chủ

 • C

  Phái ôn hòa và phái cực đoan

   

 • D

  Phái dân chủ và phái cấp tiến

Câu 18 :

Coóc-nây (1606 – 1684) là đại biểu xuất sắc cho nền văn học nào?

 • A

  Nền hài kịch Pháp

   

 • B

  Nền bi kịch cổ điển Pháp

   

 • C

  Truyện ngụ ngôn Pháp

   

 • D

  Tiểu thuyết Pháp

Câu 19 :

Điểm nổi bật trong chính sách thống trị của thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ở khu vực Mĩ Latinh là

 • A

  Thiết lập chế độ thống trị phản động, gây ra nhiều tội ác dã man, tàn khốc

   

 • B

  Thi hành chính sách thực dân mới, trao quyền cho người bản xứ

   

 • C

  Lôi kéo lực lượng tay sai, đàn áp phong trào giải phóng dân tộc

   

 • D

  Thành lập các tổ chức chính trị, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc

Câu 20 :

Nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại nhanh chóng của cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc là

 • A

  Không dựa vào lực lượng nhân dân

   

 • B

  Chưa được chuẩn bị kĩ về mọi mặt

   

 • C

  Những người lãnh đạo chưa có nhiều kinh nghiệm

   

 • D

  Sự chống đối, đàn áp của phái thủ cựu do Từ Hi Thái hậu đứng đầu

Câu 21 :

Nhân tố nào được xem là “chìa khóa” của cuộc Duy tân ở Nhật Bản từ năm 1868?

 • A

  Giáo dục.

   

 • B

  Quân sự.

   

 • C

  Kinh tế

   

 • D

  Chính trị.

Câu 22 :

Đâu là điểm hạn chế trong mục tiêu đấu tranh của Trung Quốc Đồng minh hội?

 • A

  Chưa coi trọng nhiệm vụ đấu tranh giai cấp

   

 • B

  Chưa coi trọng nhiệm vụ chống phong kiến

   

 • C

  Chưa chú ý đến quyền lợi của nhân dân lao động

   

 • D

  Chưa coi trọng nhiệm vụ chống đế quốc xâm lược

Câu 23 :

Nguyên nhân khách quan nào dẫn đến sự thất bại của các cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Đông Dương cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

 • A

  Mang tính tự phát, giai cấp lãnh đạo thỏa hiệp với Pháp.

   

 • B

  Lực lượng quân Pháp ở Đông Dương rất mạnh, đủ sức đàn áp phong trào

   

 • C

  Thiếu đường lối đấu tranh đúng đắn và thiếu tổ chức mạnh

   

 • D

  Chưa có sự đoàn kết, phối hợp đấu tranh

Câu 24 :

Mĩ đưa ra và thực hiện học thuyết Mơn - rô (1823) nhằm mục đích gì?

 • A

  Ngăn chặn các nước châu Âu tái thiết lập thuộc địa ở châu Mĩ để Mĩ có thể độc chiếm khu vực này

   

 • B

  Tiếp tục bành trướng ở khu vực Mĩ Latinh

   

 • C

  Đoàn kết với các nước châu Mĩ để cùng phát triển

   

 • D

  Lấy danh nghĩa đoàn kết với các nước châu Mĩ nhằm biến khu vực Mĩ Latinh thành “sân sau” của đế quốc Mĩ

Câu 25 :

Vấn đề cơ bản nào giữa các nước đế quốc vẫn chưa giải quyết được khi chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) kết thúc?

 • A

  Mâu thuẫn giữa tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa

   

 • B

  Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa

   

 • C

  Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với các dân tộc thuộc địa

   

 • D

  Mâu thuẫn giữa phe Liên minh và phe Hiệp ước

Câu 26 :

Nhiệm vụ chủ yếu của các nhà văn, nhà thơ hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật là gì?

 • A

  Phản ánh khá đầy đủ, toàn diện hiện thực xã hội

   

 • B

  Đấu tranh chống lại ách áp bức, bóc lột

   

 • C

  Phản ánh đời sống của nhân dân lao động

   

 • D

  Bảo vệ những người nghèo khổ

Câu 27 :

Vì sao có thể khẳng định: Chủ nghĩa thực dân phương Tây xâm lược các nước phương Đông ở nửa sau thế kỉ XIX là hành động tất yếu?

 • A

  Do sự giàu có về tài nguyên của các nước phương Đông

   

 • B

  Do sự khủng hoảng của chế độ phong kiến ở phương Đông

   

 • C

  Do nhu cầu về nguồn nguyên liệu, nhân công, thuộc địa khi tiến lên chủ nghĩa đế quốc

   

 • D

  Do phương Đông có thị trường tiêu thụ rộng lớn, nhân công giá rẻ

Câu 28 :

Sự thức tỉnh của nhân dân Ấn Độ trong cao trào 1905- 1908 đã hòa vào xu thế chung nào của châu Á đầu thế kỉ XX?

 • A

  Thời kì giai cấp tư sản bước lên vũ đài chính trị

   

 • B

  Thời kì đấu tranh dân tộc

   

 • C

  Phong trào dân tộc ở Châu Á

   

 • D

  Thời kì giai cấp vô sản bước lên vũ đài chính trị

Câu 29 :

Bài thơ “Con cáo và chùm nho” là sáng tác của ai?

 • A

  La phông- ten

   

 • B

  Coóc- nây

   

 • C

  Mô-li-e

   

 • D

  Xéc-van-téc

Câu 30 :

Cuộc cải cách của Minh Trị trên lĩnh vực kinh tế được lịch sử Nhật Bản gọi là gì?

 • A

  Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ nhất ở Nhật Bản.

   

 • B

  Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất ở Nhật Bản.

   

 • C

  Cuộc cải cách kinh tế lần thứ nhất ở Nhật Bản.

   

 • D

  Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ nhất ở Nhật Bản.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Sự kiện nào đánh dấu kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Đức trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất bị phá sản?

 • A

  Đức tấn công Bỉ, chặn con đường ra biển, không cho Anh sang tiếp viện

   

 • B

  Pháp phản công giành thắng lợi trên sông Mácnơ, Anh đổ bộ lên lục địa châu Âu

   

 • C

  Thất bại của Đức trong trận Véc-đoong

   

 • D

  Nga tấn công vào Đông Phổ, buộc Đức phải điều quân từ mặt trận phía Tây về chống lại

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào diễn biến giai đoạn thứ nhất của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1916) để trả lời.

Lời giải chi tiết :

Để đối phó với kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Đức, ở Mặt trận phía Đông, quân Nga tấn công vào Đông Phổ, buộc Đức phải điều bớt quân từ Mặt trận phía Tây về chống lại quân Nga. Pari được cứu thoát. Lợi dụng thời cơ, đầu tháng 9-1914, quân Pháp phản công và giành thắng lợi trên sông Mác-nơ. Quân Anh cũng đổ bộ lên lục địa châu Âu. Kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Đức thất bại.

Câu 2 :

Đến giữa thế kỉ XIX, nước thực dân nào đã hoàn thành việc xâm lược và thiết lập sự thống trị ở In-đô-nê-xi-a?

 • A

  Anh

   

 • B

  Hà Lan

   

 • C

  Bồ Đào Nha

   

 • D

  Tây Ban Nha

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Từ rất sớm các nước thực dân đã có mặt ở In-đô-nê-xi-a. Đến giữa thế kỉ XIX, Hà Lan đã từng bước gạt bỏ ảnh hưởng của Bồ Đào Nha, Anh để hoàn thành việc xâm chiếm và thiết lập sự thống trị trên đất nước này

Câu 3 :

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến phong trào đấu tranh của nhân dân Châu Phi thất bại là

 • A

  Phong trào diễn ra lẻ tẻ

   

 • B

  Trình độ tổ chức thấp và chênh lệch về lực lượng

   

 • C

  Các nước Châu phi chưa có kinh nghiệm trong đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân

   

 • D

  Các nước phương Tây liên kết với nhau đàn áp

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Mặc dù diễn ra sôi nổi, nhưng do trình độ tổ chức thấp, sự chênh lệch về lực lượng khá rõ ràng nên các phong trào đấu tranh của nhân dân châu Phi đều bị các nước thực dân phương Tây đàn áp. Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thất bại của phong trào đấu tranh của nhân dân châu Phi.

Câu 4 :

Bản chất của đạo luật chia đôi xứ Ben-gan của thực dân Anh ở Ấn Độ là chính sách gì?

 • A

  Dựa trên chế độ phân chia đẳng cấp.

   

 • B

  Chia để trị dựa theo tôn giáo.

   

 • C

  Chính sách chia để trị theo địa chính trị.

   

 • D

  Áp bức dân tộc.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nhằm hạn chế phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ, thực dân Anh đã ban hành đạo luật chia đôi xứ Bengan (7-1905): miền Đông của các tín đồ theo đạo Hội và miền Tây của những người theo đạo Hindu. Bản chất của đạo luật này là chính sách chia để trị trên cơ sở tôn giáo

Câu 5 :

Đâu không phải là lý do trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1916) phe Liên minh nắm được thế chủ động trên chiến trường?

 • A

  Phe Liên minh được thành lập sớm, có sự chuẩn bị kĩ càng

   

 • B

  Phe Liên minh là phe phát động của cuộc chiến tranh

   

 • C

  Ưu thế về kinh tế- quân sự của Đức trong phe Liên minh so với Anh, Pháp

   

 • D

  Nội bộ phe Hiệp ước không có sự thống nhất

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào sự hình thành các khối quân sự ở châu Âu để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết :

Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1916) phe Liên minh nắm được thế chủ động trên chiến trường do phe Liên minh được thành lập sớm (1882) (phe Hiệp ước được thành lập năm 1907), nhờ vào những ưu thế về kinh tế- quân sự của Đức nên có sự chuẩn bị kĩ càng hơn. Hơn nữa, phe Liên minh cũng là người chủ động phát động cuộc chiến nên đã giành quyền chủ động trên chiến trường trong giai đoạn đầu

Câu 6 :

Tháng 1-1868, ở Nhật Bản đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?

 • A

  Mút-xô-hi-tô lên ngôi vua

   

 • B

  Phong trào đảo Mạc phát triển mạnh mẽ

   

 • C

  Nhật Bản kí hiệp ước bất bình đẳng với các nước tư bản phương Tây

   

 • D

  Chế độ Mạc phủ bị lật đổ, Nhật Bản bước vào thời kì cải cách

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tháng 12-1866, Thiên hoàng Kô- mây qua đời. Mút-xô-hi-tô lên ngôi vua, lấy hiệu là Minh Trị. Dưới áp lực của phong trào “Đảo Mạc”, ngày 3-1-1868, Thiên hoàng Minh Trị thành lập chính phủ mới, chấm dứt thời kì Mạc phủ Tô-ku-ga-oa. Ngay sau khi nắm lại thực quyền, Thiên hoàng Minh trị đã thực hiện một loạt các cải cách tiến bộ nhằm đưa đất nước thoát ra khỏi tình trạng lạc hậu hay còn gọi là cuộc Duy tân Minh Trị.

Câu 7 :

Sự kiện nào đã châm ngòi cho sự bùng nổ của cuộc cách mạng Tân Hợi (1911)?

 • A

  Khởi nghĩa vũ trang ở Vũ Xương (10-10-1911)

   

 • B

  Vua Thanh thoái vị, Tôn Trung Sơn từ chức (2-1912)

   

 • C

  Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh (29-12-1911)

   

 • D

  Sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt của triều đình Mãn Thanh (9-5-1911)

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ngày 9-5-1911, chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt” nhưng thực chất là trao quyền kinh doanh đường sắt cho các nước đế quốc. Sự kiện này đã gây nên một làn sóng căm phẫn công khai trong quần chúng nhân dân và trong tầng lớp tư sản, châm ngòi cho một cuộc cách mạng – Cách mạng Tân Hợi (1911)

Câu 8 :

Đâu không phải là mâu thuẫn cơ bản tồn tại trong thời đại đế quốc chủ nghĩa (cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX)?

 • A

  Mâu thuẫn giữa tư sản với vô sản

   

 • B

  Mâu thuẫn giữa đế quốc với đế quốc

   

 • C

  Mâu thuẫn giữa đế quốc với thuộc địa

   

 • D

  Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Trong thời đại đế quốc chủ nghĩa (cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX) tồn tại 3 mâu thuẫn cơ bản là

- Mâu thuẫn giữa tư sản với vô sản

- Mâu thuẫn giữa đế quốc với đế quốc

- Mâu thuẫn giữa đế quốc với thuộc địa

Còn mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội xuất hiện sau cuộc cách mạng tháng Mười Nga giành thắng lợi

Câu 9 :

Nội dung nào sau đây không phải cải cách về kinh tế của Nhật Bản được thực hiện từ năm 1868?

 • A

  Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động kinh tế

   

 • B

  Thống nhất thị trường, tiền tệ

   

 • C

  Xóa bỏ quyền sở hữu ruộng đất phong kiến

   

 • D

  Cho phép tự do buôn bán

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Về kinh tế, chính phủ đã ban hành chính sách thống nhất tiền tệ, thống nhất thị trường, cho phép mua bán ruộng đất, tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, cầu cống, đường sá…Tuy nhiên quyền sở hữu ruộng đất phong kiến vẫn tiếp tục được duy trì chứ không được xóa bỏ.

Câu 10 :

Những thành tựu văn hóa buổi đầu thời cận đại có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của lịch sử nhân loại?

 • A

  Tấn công vào xã hội tư bản, bênh vực cho nhân dân lao động

   

 • B

  Tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến, hình thành quan điểm tư tưởng của con người tư sản

   

 • C

  Tấn công vào xã hội tư bản, hình thành quan điểm của giai cấp phong kiến

   

 • D

  Lật đổ chế độ phong kiến, hình thành hệ thống tư tưởng tiến bộ

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Vào buổi đầu thời cận đại, những thành tựu văn hóa trên các lĩnh vực: văn học, âm nhạc, kiến trúc, … có vai trò quan trọng trong việc tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến và hình thành quan điểm tư tưởng của con người tư sản.

Câu 11 :

Nội dung chủ yếu của Hòa ước Brét Litốp được kí kết giữa Nga và Đức là

 • A

  Hai bên bắt tay cùng nhau chống đế quốc

   

 • B

  Nước Nga rút ra khỏi chiến tranh đế quốc

   

 • C

  Phá vỡ tuyến phòng thủ của Đức ở biên giới hai nước

   

 • D

  Hai nước hòa giải để tập trung vào công cuộc kiến thiết đất nước

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào diễn biến giai đoạn thứ hai của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất để trả lời

Lời giải chi tiết :

Để bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ, đáp ứng nguyện vọng hòa bình của quần chúng, nhà nước Xô viết kí riêng với Đức Hòa ước Bret litốp (3-3-1918) nhượng cho Đức một phần lãnh thổ của đế quốc Nga để rút Nga ra khỏi chiến tranh đế quốc.

Câu 12 :

Sự kiện nào được coi là duyên cớ trực tiếp dẫn tới cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)?

 • A

  Đức tấn công Ba Lan

   

 • B

  Áo- Hung tuyên chiến với Xéc-bi

   

 • C

  Anh tuyên chiến với Đức

   

 • D

  Thái tử Áo - Hung bị ám sát

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ngày 28-6-1914, thái tử Áo- Hung bị một phần tử Xéc-bi (đồng minh của Anh) ám sát tại Bô-xni- a. Sự kiện này chính là duyên cớ trực tiếp châm ngòi cho Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Câu 13 :

Tác gia văn học duy nhất của phương Đông thời Cận đại đã đoạn giải Nôbel là ai?

 • A

  Tago

   

 • B

  Lỗ Tấn

   

 • C

  Murakami

   

 • D

  Nguyễn Du

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào thành tựu văn học từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX ở phương Đông để suy luận trả lời

Lời giải chi tiết :

Tác gia văn học duy nhất của phương Đông thời Cận đại đạt giải Nôben năm 1913 là Tago với tập “Thơ Dâng”. Ông là một nhà văn hóa lớn của Ấn Độ. Các sáng tác của ông thể hiện rõ lòng yêu nước, yêu hòa bình và tinh thần nhân đạo sâu sắc

Câu 14 :

Sự kiện nào đánh dấu Campuchia chính thức bị biến thành thuộc địa của thực dân Pháp?

 • A

  Pháp sáp nhập Campuchia vào Liên bang Đông Dương

   

 • B

  Pháp gạt bỏ ảnh hưởng của Xiêm ra khỏi Campuchia

   

 • C

  Pháp gây áp lực buộc vua Nô-rô-đôm chấp nhận quyền bảo hộ

   

 • D

  Vua Nô-rô-đôm kí với Pháp Hiệp ước năm 1884

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Sau khi gạt bỏ ảnh hưởng của Xiêm đối với triều đình Phnôm Pênh, Pháp buộc vua Nô-rô-đôm kí Hiệp ước 1884, chính thức biến Campuchia thành thuộc địa của Pháp

Câu 15 :

Ý nào không phản ánh đúng mục đích thành lập của hai khối quân sự đối đầu (Liên minh và Hiệp ước) đầu thế kỉ XX?

 • A

  Để lôi kéo đồng minh.

 • B

  Để tăng cường chạy đua vũ trang.

 • C

  Giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế đang bao trùm thế giới tư bản.

 • D

  Ôm mộng xâm lược, cướp đoạt lãnh thổ và thuộc địa của nhau.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại sự thành lập hai phe đối lập, suy luận

Lời giải chi tiết :

Đầu thế kỉ XX, ở châu Âu đã hình thành hai khối quân sự đối lập. Cả hai khối đều ôm mộng xâm lược, cướp đoạt lãnh thổ và thuộc địa của nhau, tăng cường chạy đua vũ trang. Chính mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa, mà trước tiên là đế quốc Anh với đế quốc Đức là nguyên nhân cơ bản dẫn đến chiến tranh.

=> Hai khối này được thành lập không phải để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế đang bao trùm thế giới bởi cuộc khủng hoảng này diễn ra từ năm 1929 đến năm 1933 và chiến tranh thế giới thứ nhất đã diễn ra từ năm 1914 đến năm 1918.

Câu 16 :

Bản giao hưởng số 3, số 5, số 9 là tác phẩm nổi tiếng của nhà soạn nhạc nào thời kì cận đại?

 • A

  Mô-da (Người Áo)

   

 • B

  Bét-tô-ven (Người Áo)

   

 • C

  Mô-da (Người Đức)

   

 • D

  Bét-tô-ven (Người Đức)

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Bét-tô-ven là nhà soạn nhạc thiên tài người Đức. Sáng tác của ông thấm đượm tinh thần dân chủ, cách mạng, trong đó nổi tiếng là bản giao hưởng số 3, số 5, số 9.

Câu 17 :

Sau một thời gian hoạt động, Đảng quốc đại có sự phân hóa thành các nhóm phái nào?

 • A

  Phái ôn hòa và phái bạo lực

   

 • B

  Phái ôn hòa và phái dân chủ

 • C

  Phái ôn hòa và phái cực đoan

   

 • D

  Phái dân chủ và phái cấp tiến

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thất vọng trước thái độ thỏa hiệp của Đảng Quốc đại và chính sách hai mặt của chính quyền Anh, trong nội bộ Đảng hình thành một phái dân chủ cấp tiến do Ti-lắc đứng đầu, thường được gọi là phái “cực đoan”. Phái này phản đối thái độ thỏa hiệp của phái “ôn hòa” và đòi hỏi phải có thái độ kiên quyết chống Anh, do đó chia làm hai phái là ôn hòa và cực đoan.

Câu 18 :

Coóc-nây (1606 – 1684) là đại biểu xuất sắc cho nền văn học nào?

 • A

  Nền hài kịch Pháp

   

 • B

  Nền bi kịch cổ điển Pháp

   

 • C

  Truyện ngụ ngôn Pháp

   

 • D

  Tiểu thuyết Pháp

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Thời cận đại xuất hiên nhiều nhà văn, nhà thơ lớn. Trong đó Coóc-nây (1606 – 1684) là đại biểu xuất sắc cho nên văn học bi kịch cổ điển Pháp. Năm 1629 ông viết vở kịch đầu tiên Mêlilơ. Thành công của vở kịch khiến ông dấn thân đi Pari và bắt đầu sự nghiệp sáng tác của mình. Ông viết một số kịch mà trong đó nổi bật lên như một vì sao chói lọi đó là vở kịch Lơ xít (1637).

Có thể nói một cách khái quát, vấn đề đặt ra trong tác phẩm của Cóoc – nây là thế giới quan bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa duy lí và tư tưởng chính trị về một quốc gia chuyên chế hùng mạnh. Với ông, tình cảm và lí trí là hai khía cạnh riêng biệt, đối lập nhau, không thể dung hòa trong bản tính con người. Nó là thước đo để định gia phẩn chất và vẻ đẹp người anh hùng, cơ sở dựng lên xung đột kiểu Cóoc- nây

Câu 19 :

Điểm nổi bật trong chính sách thống trị của thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ở khu vực Mĩ Latinh là

 • A

  Thiết lập chế độ thống trị phản động, gây ra nhiều tội ác dã man, tàn khốc

   

 • B

  Thi hành chính sách thực dân mới, trao quyền cho người bản xứ

   

 • C

  Lôi kéo lực lượng tay sai, đàn áp phong trào giải phóng dân tộc

   

 • D

  Thành lập các tổ chức chính trị, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Từ thế kỉ XVI, XVII, đa số các nước Mĩ Latinh lần lượt biến thành thuộc địa của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Chủ nghĩa thực dân thiết lập ở đây chế độ thống trị rất phản động, gây ra nhiều tội ác dã man, tàn khốc. Mâu thuẫn giữa các dân tộc ở Mĩ Latinh với thực dân phương Tây phát triển gay gắt đã thúc đẩy phong trào giải phóng ở đây diễn ra quyết liệt

Câu 20 :

Nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại nhanh chóng của cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc là

 • A

  Không dựa vào lực lượng nhân dân

   

 • B

  Chưa được chuẩn bị kĩ về mọi mặt

   

 • C

  Những người lãnh đạo chưa có nhiều kinh nghiệm

   

 • D

  Sự chống đối, đàn áp của phái thủ cựu do Từ Hi Thái hậu đứng đầu

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Thời kì này toàn bộ quyền lực đều nằm trong tay Từ Hi thái hậu, vua Quang Tự chỉ là bù nhìn. Bản thân Từ Hi và phe cánh của bà kịch liệt phản đối cải cách do sợ bị đụng chạm đến quyền lợi. Sự chống đối, đàn áp của phái thủ cựu đứng đầu là Từ Hi Thái hậu chính là nguyên nhân trực tiếp nhất dẫn đến sự thất bại nhanh chóng của cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc

Câu 21 :

Nhân tố nào được xem là “chìa khóa” của cuộc Duy tân ở Nhật Bản từ năm 1868?

 • A

  Giáo dục.

   

 • B

  Quân sự.

   

 • C

  Kinh tế

   

 • D

  Chính trị.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Chính phủ Minh Trị đặc biệt coi trọng lĩnh vực giáo dục, xem đó như là “chìa khóa” cho công cuộc hiện đại hóa. Chế độ giáo dục bắt buộc được thi hành. Nội dung khoa học - kĩ thuật được tăng cường trong chương trình giảng dạy, những thanh niên ưu tú được cử đi du học ở phương Tây.

Câu 22 :

Đâu là điểm hạn chế trong mục tiêu đấu tranh của Trung Quốc Đồng minh hội?

 • A

  Chưa coi trọng nhiệm vụ đấu tranh giai cấp

   

 • B

  Chưa coi trọng nhiệm vụ chống phong kiến

   

 • C

  Chưa chú ý đến quyền lợi của nhân dân lao động

   

 • D

  Chưa coi trọng nhiệm vụ chống đế quốc xâm lược

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào mục tiêu hoạt động của Trung Quốc Đồng minh hội để đánh giá, nhận xét.

Lời giải chi tiết :

Mục tiêu hoạt động của tổ chức Trung Quốc Đồng minh hội là đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thành lập Dân quốc (chế độ cộng hòa) và thực hiện quyền bình đẳng ruộng đất. Như vậy, Trung Quốc đồng minh hội vẫn chưa coi trọng nhiệm vụ chống đế quốc xâm lược trong khi đây là nhiệm vụ chủ yếu, hàng đầu của lịch sử Trung Quốc tại thời điểm đó.

Câu 23 :

Nguyên nhân khách quan nào dẫn đến sự thất bại của các cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Đông Dương cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

 • A

  Mang tính tự phát, giai cấp lãnh đạo thỏa hiệp với Pháp.

   

 • B

  Lực lượng quân Pháp ở Đông Dương rất mạnh, đủ sức đàn áp phong trào

   

 • C

  Thiếu đường lối đấu tranh đúng đắn và thiếu tổ chức mạnh

   

 • D

  Chưa có sự đoàn kết, phối hợp đấu tranh

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào nguyên nhân thất bại của các phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân Đông Dương cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX để đánh giá, nhận xét.

Lời giải chi tiết :

Nguyên nhân khách quan dẫn đến sự thất bại của các cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Đông Dương cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX do sự chênh lệch quá lớn về tương quan lực lượng. Thực dân Pháp có sức mạnh của một nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, quân đội hùng mạnh, được trang bị vũ khí hiện đại nên đủ sức đàn áp các phong trào đấu tranh thiếu trình độ tổ chức của các nước Đông Dương

Câu 24 :

Mĩ đưa ra và thực hiện học thuyết Mơn - rô (1823) nhằm mục đích gì?

 • A

  Ngăn chặn các nước châu Âu tái thiết lập thuộc địa ở châu Mĩ để Mĩ có thể độc chiếm khu vực này

   

 • B

  Tiếp tục bành trướng ở khu vực Mĩ Latinh

   

 • C

  Đoàn kết với các nước châu Mĩ để cùng phát triển

   

 • D

  Lấy danh nghĩa đoàn kết với các nước châu Mĩ nhằm biến khu vực Mĩ Latinh thành “sân sau” của đế quốc Mĩ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào nội dung học thuyết Mơn- rô để phân tích, nhận xét.

Lời giải chi tiết :

Học thuyết Mơn-rô với khẩu hiệu “châu Mĩ của người châu Mĩ” được đề ra trong bối cảnh Liên minh thần thánh gồm Nga, Áo, Phổ tuyên bố ý định muốn khôi phục các thuộc địa cũ của Tây Ban Nha ở châu Mĩ. Do đó học thuyết Mơn-rô thực chất là một biện pháp để ngăn chặn ảnh hưởng của các nước châu Âu vào khu vực, biến Mỹ thành “người bảo trợ” duy nhất cho an ninh và sự ổn định của khu vực Tây bán cầu

Câu 25 :

Vấn đề cơ bản nào giữa các nước đế quốc vẫn chưa giải quyết được khi chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) kết thúc?

 • A

  Mâu thuẫn giữa tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa

   

 • B

  Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa

   

 • C

  Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với các dân tộc thuộc địa

   

 • D

  Mâu thuẫn giữa phe Liên minh và phe Hiệp ước

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào kết quả của cuộc chiến tranh thế giới để trả lời

Lời giải chi tiết :

Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra là để giải quyết mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa. Nhưng nó vẫn chưa giải quyết được triệt để mâu thuẫn này vì bản chất của cuộc chiến tranh này là cướp đoạt thuộc địa của nhau, nên nó tạo ra tâm lý bất mãn trong cả những nước bại trận và thắng trận

Câu 26 :

Nhiệm vụ chủ yếu của các nhà văn, nhà thơ hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật là gì?

 • A

  Phản ánh khá đầy đủ, toàn diện hiện thực xã hội

   

 • B

  Đấu tranh chống lại ách áp bức, bóc lột

   

 • C

  Phản ánh đời sống của nhân dân lao động

   

 • D

  Bảo vệ những người nghèo khổ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào tình hình văn học từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX và nội dung của các tác phẩm văn học để nhận xét, đánh giá.

Lời giải chi tiết :

Xuất phát từ vai trò của văn học là phản ánh chân thực cuộc sống hiện thực, bằng nhiều cách khác nhau, các tác phẩm thơ văn thời kì cận đại đã phản ánh khá đầy đủ và toàn diện mọi khía cạnh của hiện thực xã hội. Thông qua tiếp cận với các tác phẩm văn học, người đọc phần nào thấy được hình ảnh cuộc sống của người trong thời kì đó.

Câu 27 :

Vì sao có thể khẳng định: Chủ nghĩa thực dân phương Tây xâm lược các nước phương Đông ở nửa sau thế kỉ XIX là hành động tất yếu?

 • A

  Do sự giàu có về tài nguyên của các nước phương Đông

   

 • B

  Do sự khủng hoảng của chế độ phong kiến ở phương Đông

   

 • C

  Do nhu cầu về nguồn nguyên liệu, nhân công, thuộc địa khi tiến lên chủ nghĩa đế quốc

   

 • D

  Do phương Đông có thị trường tiêu thụ rộng lớn, nhân công giá rẻ

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào đặc điểm của chủ nghĩa tư bản cuối thế kỉ XIX để phân tích, đánh giá.

Lời giải chi tiết :

Từ nửa sau thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc, nhu cầu về nguồn nguyên liệu, thi trường, nhân công ngày càng tăng trong khi những nguồn lực trong nước không thể đáp ứng đủ => Xâm lược thuộc địa để biến thuộc địa thành nơi cung cấp nguyên liệu, nhân công rẻ mạt và thị trường tiêu thu hàng hóa cho chính quốc là hành động tất yếu.

Câu 28 :

Sự thức tỉnh của nhân dân Ấn Độ trong cao trào 1905- 1908 đã hòa vào xu thế chung nào của châu Á đầu thế kỉ XX?

 • A

  Thời kì giai cấp tư sản bước lên vũ đài chính trị

   

 • B

  Thời kì đấu tranh dân tộc

   

 • C

  Phong trào dân tộc ở Châu Á

   

 • D

  Thời kì giai cấp vô sản bước lên vũ đài chính trị

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Liên hệ hoàn cảnh lịch sử châu Á đầu thế kỉ XX để trả lời

Lời giải chi tiết :

Châu Á thức tỉnh là khái niệm để chỉ sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á đầu thế kỉ XX. Nó đánh dấu sự thức tỉnh ý thức dân tộc của các nước châu Á, sự xuất hiện vai trò mới của giai cấp tư sản trên vũ đài chính trị đấu tranh chống chế độ thực dân, giành độc lập dân tộc. Cao trào 1905-1908 ở Ấn Độ cũng không năm ngoài sự phát triển này

Câu 29 :

Bài thơ “Con cáo và chùm nho” là sáng tác của ai?

 • A

  La phông- ten

   

 • B

  Coóc- nây

   

 • C

  Mô-li-e

   

 • D

  Xéc-van-téc

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Liên hệ hiểu biết thực tế để trả lời

Lời giải chi tiết :

Bài thơ “Con cáo và chùm nho” là sáng tác của của La phông- ten- một nhà ngụ ngôn và nhà văn cổ điển Pháp. Bài thơ kể về một con cáo đang khát nước và nó nhìn thấy một chùm nho chín mọng nằm vắt trên cao. Mặc dù cố gắng hết sức nhưng con cáo vẫn không thể lấy đc chùm nho. Nó phải tự đánh lừa bản thân rằng “nho còn xanh lắm”. Bài thơ đã minh hoạ khái niệm bất hoà hợp về nhận thức xảy ra khi một người cố gắng đồng thời giữ các ý nghĩ không tương hợp. Sự bất hoà hợp này có thể được làm giảm đi bằng cách thay đổi niềm tin hoặc trạng thái ước muốn, cho dù nó dẫn đến hành vi không hợp lí. Có rất nhiều người tỏ ra chê bai, khinh miệt cái mà họ mong muốn có nhưng không được. Thực tế thì chỉ là vì khả năng của mình có giới hạn không thể có được nhưng đành lấy cớ, tự dối lòng mình để tự biện minh

Câu 30 :

Cuộc cải cách của Minh Trị trên lĩnh vực kinh tế được lịch sử Nhật Bản gọi là gì?

 • A

  Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ nhất ở Nhật Bản.

   

 • B

  Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất ở Nhật Bản.

   

 • C

  Cuộc cải cách kinh tế lần thứ nhất ở Nhật Bản.

   

 • D

  Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ nhất ở Nhật Bản.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

xem lại kiến thức phần Nhật Bản

Lời giải chi tiết :

Lịch sử gọi cuộc cải cách của Minh Trị trên lĩnh vực kinh tế là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất bởi vì:

- Cải cách Duy tân Minh Trị là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để và "thời kì Minh Trị" là thời kì quá độ từ chế độ phong kiến sang chủ nghĩa tư bản.

- Cách mạng 1868 cũng mở đường cho việc biến nước Nhật Bản phong kiến thành một nước tư bản chủ nghĩa, thoát khỏi số phận một nước thuộc địa hay nửa thuộc địa. Cuộc cách mạng Minh Trị đã dẫn đến quá trình công nghiệp hóa của Nhật Bản khiến nền kinh tế Nhật Bản phát triển mạnh mẽ trong 30 năm cuối của thế kỷ XIX khiến nước này trở thành một cường quốc quân sự năm 1905 sau khi đánh bại Hải quân Hoàng gia Nga và trước đó là chiến thắng trong cuộc chiến tranh Giáp Ngọ (1894-1895) với nhà Thanh. Sự phát triển của kinh tế Nhật Bản cũng làm xuất hiện các công ty độc quyền với những nhà tài phiệt thao túng cả kinh tế và chính trị Nhật Bản.

close