Đề kiểm tra giữa học kì 2 - Đề số 1

Đề bài

Câu 1 :

Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây dẫn tới bùng nổ phong trào Ngũ Tứ (1919) ở Trung Quốc?

 • A

  Sự trưởng thành về ý thức dân tộc của các giai cấp tiên tiến trong xã hội Trung Quốc

   

 • B

  Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga 1917

   

 • C

  Phản đối sự chuyển giao vùng Sơn Đông do Đức kiểm soát sang cho Nhật Bản của các nước đế quốc

   

 • D

  Chính sách khai thác, bóc lột tàn bạo của các nước đế quốc sau chiến tranh đối với Trung Quốc

Câu 2 :

Đâu không phải là biểu hiện của hình thức đấu tranh hòa bình, không sử dụng bạo lực ở Ấn Độ trong những năm 1918-1939?

 • A

  Biểu tình hòa bình

   

 • B

  Tẩy chay hàng hóa Anh

   

 • C

  Bãi khóa ở trường học

   

 • D

  Biểu tình có vũ trang tự vệ

Câu 3 :

Vì sao Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc lại tạo cơ hội để các dân tộc thuộc địa đứng lên giành độc lập?

 

 • A

  Do sự phát triển gay gắt của mâu thuẫn dân tộc

   

 • B

  Do sự lớn mạnh của giai cấp tư sản và vô sản ở thuộc địa

   

 • C

  Do sự giúp đỡ của Liên Xô

   

 • D

  Do kẻ thù của các dân tộc thuộc địa đã bị tiêu diệt hoặc suy yếu

Quảng cáo
decumar
Câu 4 :

Để bảo vệ quyền lợi quốc gia trong tình thế bị cô lập, Chính phủ Liên Xô đã có động thái gì?

 • A

  Kí Hiệp ước Xô – Đức không xâm lược lẫn nhau

   

 • B

  Chủ trương liên kết với Anh, Pháp để chống chủ nghĩa phát xít

   

 • C

  Đứng về phía các nước Êtiôpia, nhân dân Tây Ban Nha, Trung quốc chống xâm lược

   

 • D

  Đưa quân giúp Tiệp Khắc chống cuộc xâm lược của Đức

Câu 5 :

Lực lượng nào giữ vai trò lãnh đạo phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ trong những năm 1918 – 1939?

 • A

  Giai cấp công nhân dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Ấn Độ.

   

 • B

  Tầng lớp tri thức Ấn Độ.

   

 • C

  Tầng lớp thị dân giàu có ở Ấn Độ.

   

 • D

  Giai cấp tư sản Ấn Độ, thông qua vai trò của Đảng Quốc Đại

Câu 6 :

Đâu không phải là nội dung cơ bản của lịch sử thế giới hiện đại giai đoạn từ năm 1917 đến năm 1945?

 • A

  Cuộc đối đầu giữa hệ thống tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa

 • B

  Phong trào cách mạng thế giới bước sang thời kì phát triển mới từ sau thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga (1917)

 • C

  Chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới và trải qua những bước thăng trầm đầy biến động

 • D

  Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) bùng nổ và để lại những hậu quả nặng nề cho nhân loại.

Câu 7 :

Cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 ở Việt Nam có tác dụng như thế nào đối với cuộc đấu tranh của nhân dân Lào và Campuchia?

 • A

  Thúc đẩy phong trào công nhân ở Lào, Campuchia phát triển

   

 • B

  Đã đòi được các quyền tự do, dân chủ cho nhân dân hai nước

   

 • C

  Kích thích sự phát triển của phong trào đấu tranh dân chủ

   

 • D

  Giải phóng được nhân dân hai nước khỏi ách thống trị thực dân

Câu 8 :

Để cùng nhau chống chủ nghĩa phát xít, trong các năm 1936 – 1939, ở ba nước Đông Dương đã thành lập tổ chức chính trị gì?

 • A

  Mặt trận dân chủ Đông Dương

   

 • B

  Mặt trận Dân tộc Đông Dương

   

 • C

  Mặt trận Giải phóng Đông Dương

   

 • D

  Mặt trận Đoàn kết Đông Dương

Câu 9 :

Nhân tố nào sau đây là yếu tố quyết định sự ra đời của Đảng Cộng sản Ấn Độ (tháng 12-1925)?

 • A

  Sự trưởng thành của giai cấp công nhân và phong trào công nhân

   

 • B

  Chủ nghĩa Mác được truyền bá sâu rộng vào Ấn Độ

   

 • C

  Phong trào dân tộc dân chủ ở Ấn Độ theo con đường cách mạng vô sản có bước phát triển

   

 • D

  Phong trào đấu tranh theo khuynh hướng tư sản dần suy yếu

Câu 10 :

Phong trào Ngũ Tứ bùng nổ mở đầu bằng sự kiện lịch sử nào?

 

 • A

  Cuộc biểu tình của học sinh, sinh viên yêu nước Bắc Kinh tại quảng trường Thiên An Môn

   

 • B

  Các nước đế quốc đã chuyển giao vùng Sơn Đông cho Nhật Bản

   

 • C

  Cuộc bãi công của công nhân Bắc Kinh

   

 • D

  Cuộc chiến tranh Bắc Phạt

Câu 11 :

Đâu là một trong những chính đảng của giai cấp tư sản ở Đông Nam Á được thành lập sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

 • A

  Đảng Dân tộc ở Campuchia

   

 • B

  Phong trào Thakin ở Malaysia

   

 • C

  Đảng dân tộc ở In-đô-nê-xia

   

 • D

  Đại hội toàn Miến Điện

Câu 12 :

Trong những năm 30 của thế kỉ XX, phe “Trục” được hình thành gồm các nước nào?

 

 • A

  Đức, Áo- Hung

   

 • B

  Đức, Italia, Nhật Bản

   

 • C

  Italia, Hunggari, Áo

   

 • D

  Mĩ, Liên Xô, Anh

Câu 13 :

Vì sao chính phủ các nước Anh, Pháp, Mĩ lại có thái độ nhượng bộ các lực lượng phát xít?

 

 • A

  Sợ các nước phát xít tiến công nước mình và muốn liên minh với phe phát xít

   

 • B

  Lo sợ trước sự lớn mạnh của Liên Xô và muốn tiến công Liên Xô

   

 • C

  Đẩy chiến tranh về phía Liên Xô, đảm bảo lợi ích của nước mình

   

 • D

  Cần thời gian để chuẩn bị chiến đấu chống cả chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa phát xít

Câu 14 :

Nội dung cơ bản của Hiệp ước Tam cường Đức-Italia-Nhật Bản được kí vào tháng 9/1940 là

 • A

  Đức sẽ bành trướng thế lực của mình ở châu  – Thái Bình Dương.

   

 • B

  Phân chia quyền thống trị của Đức và Italia ở châu Âu và Nhật Bản ở Viễn Đông

   

 • C

  Nhật Bản sẽ tham gia chiến tranh ở chiến trường châu Âu

   

 • D

  Italia và Nhật Bản là lực lượng đầu tiên tấn công Liên Xô

Câu 15 :

Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập (tháng 7/1921) dựa trên cơ sở nào?

 

 • A

  Cuộc đấu tranh dân tộc dân chủ ở Trung Quốc phát triển mạnh mẽ

   

 • B

  Giai cấp vô sản nắm quyền lãnh đạo cách mạng Trung Quốc thay cho giai cấp tư sản

   

 • C

  Giai cấp vô sản đã trưởng thành đủ sức lãnh đạo cách mạng

   

 • D

  Giai cấp vô sản dần trưởng thành và các nhóm cộng sản được thành lập dưới sự giúp đỡ của Quốc tế cộng sản

Câu 16 :

Sự thành lập Đảng Cộng sản Ấn Độ (tháng 12-1925) có tác động như thế nào đến phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ

 • A

  Khẳng định phong trào đấu tranh theo biện pháp hòa bình là đúng

   

 • B

  Thúc đẩy làn sóng đấu tranh chống thực dân Anh

   

 • C

  Khẳng định giai cấp công nhân trở thành lực lượng lãnh đạo phong trào

   

 • D

  Tạo điều kiện để chủ nghĩa Mác được truyền bá sâu rộng vào Ấn Độ

Câu 17 :

Cuộc khởi nghĩa chống Pháp nào ở Lào, kéo dài suốt hơn 30 năm đầu thế kỉ XX?

 

 • A

  Khởi nghĩa Ong Kẹo

   

 • B

  Khởi nghĩa Commađam

   

 • C

  Khởi nghĩa Ong Kẹo và Commađam

   

 • D

  Khởi nghĩa Chậu Pachay

Câu 18 :

Sự kiện nào đánh dấu lịch sử thế giới bước sang một thời kì mới - thời hiện đại?

 

 • A

  Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc

   

 • B

  Trật tự Véc-xai- Oasinhtơn được thiết lập

   

 • C

  Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và giành thắng lợi

   

 • D

  Cuộc khủng hoảng kinh tế 1918-1923

Câu 19 :

Sự kiện nào có tác động mạnh mẽ nhất đến các nước tư bản chủ nghĩa trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)?

 • A

  Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1918 – 1923

   

 • B

  Quốc tế Cộng sản thành lập (1919)

   

 • C

  Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933

   

 • D

  Trật tự Vécxai – Oasinhtơn được thiết lập

Câu 20 :

Cơ sở nào đưa đến sự phát triển của khuynh hướng dân chủ tư sản trong phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

 

 • A

  Sự ra đời của giai cấp tư sản dân tộc

   

 • B

  Sự phát triển của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa

   

 • C

  Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga

   

 • D

  Ảnh hưởng của các cuộc cải cách chính trị ở khu vực

Câu 21 :

Phong trào dân tộc ở các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra như thế nào dưới sự lãnh đạo của các Đảng Cộng sản?

 • A

  Dưới hình thức bất hợp tác      

   

 • B

  Sôi nổi, quyết liệt

   

 • C

  Bí mật, bất hợp pháp     

   

 • D

  Hợp pháp

Câu 22 :

Phong trào Ngũ Tứ (1919) đã khắc phục được hạn chế lớn nhất của các phong trào đấu tranh ở Trung Quốc giai đoạn trước là

 • A

  Có sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân

 • B

  Có sự lãnh đạo của một chính đảng thống nhất

 • C

  Kết hợp cả chống đế quốc và chống phong kiến tay sai

 • D

  Diễn ra trên quy mô rộng lớn, có sự thống nhất

Câu 23 :

Nét mới trong phong trào đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

 • A

  Ý thức dân tộc ngày càng rõ nét

   

 • B

  Tập trung đòi quyền tự do kinh doanh

   

 • C

  Tập trung khai dân trí để chấn hưng quốc gia

   

 • D

  Tập trung đòi các quyền dân sinh dân chủ

Câu 24 :

Tại sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp tăng cường chính sách khai thác thuộc địa, nhất là ở các nước Đông Dương?

 • A

  Để làm giàu cho chính quốc.

   

 • B

  Để hàn gắn vết thương sau chiến tranh và làm giàu cho chính quốc.

   

 • C

  Để củng cố địa vị trong giới tư bản chủ nghĩa.

   

 • D

  Để làm các nước thuộc địa phụ thuộc vào chính quốc.

Câu 25 :

Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự bùng nổ của các cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỉ XX là

 • A

  Do sự phát triển không đều về kinh tế, chính trị của các nước tư bản

   

 • B

  Do sự mâu thuẫn về vấn đề thuộc địa

   

 • C

  Do cuộc khủng hoảng về kinh tế chính trị của các nước tư bản

   

 • D

  Sự dung dưỡng, thỏa hiệp của các nước đế quốc

Câu 26 :

Vì sao khi Liên Xô tham chiến tính chất chiến tranh thế giới thứ hai lại thay đổi?

 • A

  Vì cuộc chiến tranh của Liên Xô là cuộc chiến tranh vệ quốc

   

 • B

  Vì Liên Xô là lực lượng hòa bình, dân chủ

   

   

 • C

  Vì Liên Xô và Đức có sự đối lập về ý thức hệ

   

 • D

  Vì Liên Xô không phải là lực lượng chủ động gây chiến

Câu 27 :

Sự thăng trầm của nền kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa trong giai đoạn 1918-1939 phản ánh quy luật gì?

 • A

  Quy luật phát triển không đều

   

 • B

  Quy luật hình sin

   

 • C

  Quy luật giá trị

   

 • D

  Quy luật cạnh tranh và quan hệ cung cầu

Câu 28 :

Các chiến dịch bất hợp tác với thực dân Anh được Đảng Quốc đại phát động sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có tên gọi là gì?

 • A

  Ahimsa

   

 • B

  Satyagraha

   

 • C

  Satya

   

 • D

  Satyagraha March

Câu 29 :

Từ con đường dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai, theo anh(chị) bài học quan trọng nhất để bảo vệ hòa bình, an ninh thế giới là gì?

 • A

  Phải giải hài hòa lợi ích giữa các quốc gia dân tộc

   

 • B

  Phải có sự thống nhất về đường lối đấu tranh chống các thế lực hiếu chiến

   

 • C

  Phải có sự nhân nhượng phù hợp với các thế lực hiếu chiến

   

 • D

  Chấp nhận hi sinh lợi ích của dân tộc để đổi lấy hòa bình

Câu 30 :

Phong trào Ngũ Tứ đã giương cao khẩu hiệu đấu tranh gì?

 

 • A

  Giết hết bọn giặc bán nước

   

 • B

  Trung Quốc của người Trung Quốc

   

 • C

  Trung Quốc độc lập muôn năm

   

 • D

  Trung Quốc bất khả xâm phạm

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây dẫn tới bùng nổ phong trào Ngũ Tứ (1919) ở Trung Quốc?

 • A

  Sự trưởng thành về ý thức dân tộc của các giai cấp tiên tiến trong xã hội Trung Quốc

   

 • B

  Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga 1917

   

 • C

  Phản đối sự chuyển giao vùng Sơn Đông do Đức kiểm soát sang cho Nhật Bản của các nước đế quốc

   

 • D

  Chính sách khai thác, bóc lột tàn bạo của các nước đế quốc sau chiến tranh đối với Trung Quốc

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước thắng trận đã kí Hiệp ước Vécxai – Oasinhton, trong đó có điều khoản chuyển giao chủ quyền tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) từ tay Đức sang cho Nhật

=> Ngày 4-5-1919, nhằm phản đối âm mưu xâu xé Trung Quốc, phong trào Ngũ Tứ bùng nổ

Câu 2 :

Đâu không phải là biểu hiện của hình thức đấu tranh hòa bình, không sử dụng bạo lực ở Ấn Độ trong những năm 1918-1939?

 • A

  Biểu tình hòa bình

   

 • B

  Tẩy chay hàng hóa Anh

   

 • C

  Bãi khóa ở trường học

   

 • D

  Biểu tình có vũ trang tự vệ

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hình thức đấu tranh hòa bình, không sử dụng bạo lực ở Ấn Độ trong những năm 1918 – 1939 bao gồm: biểu tình hòa bình, bãi khóa ở các trường học, tẩy chay hàng hóa của Anh, không nộp thuế, ….

=> Biểu tình có vũ trang tự vệ không phải biểu hiện của hình thức đấu tranh hòa bình, không sử dụng bạo lực ở Ấn Độ.

Câu 3 :

Vì sao Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc lại tạo cơ hội để các dân tộc thuộc địa đứng lên giành độc lập?

 

 • A

  Do sự phát triển gay gắt của mâu thuẫn dân tộc

   

 • B

  Do sự lớn mạnh của giai cấp tư sản và vô sản ở thuộc địa

   

 • C

  Do sự giúp đỡ của Liên Xô

   

 • D

  Do kẻ thù của các dân tộc thuộc địa đã bị tiêu diệt hoặc suy yếu

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào tác động của Chiến tranh thế giới thứ hai đến hệ thống tư bản chủ nghĩa để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết :

Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự thất bại của chủ nghĩa phát xít. Anh, Pháp - hai quốc gia có nhiều thuộc địa trên thế giới suy yếu. Như vây kẻ thù của các dân tộc thuộc địa đã bị tiêu diệt hoặc suy yếu => cơ hội để các dân tộc thuộc địa nổi dậy giành độc lập

Câu 4 :

Để bảo vệ quyền lợi quốc gia trong tình thế bị cô lập, Chính phủ Liên Xô đã có động thái gì?

 • A

  Kí Hiệp ước Xô – Đức không xâm lược lẫn nhau

   

 • B

  Chủ trương liên kết với Anh, Pháp để chống chủ nghĩa phát xít

   

 • C

  Đứng về phía các nước Êtiôpia, nhân dân Tây Ban Nha, Trung quốc chống xâm lược

   

 • D

  Đưa quân giúp Tiệp Khắc chống cuộc xâm lược của Đức

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Để tránh một cuộc chiến tranh nổ ra và bảo vệ quyền lợi quốc gia trong tình thế bị cô lập lúc bấy giờ, Liên Xô đã kí với Đức bản Hiệp ước Xô – Đức không xâm phạm lẫn nhau ngày 23-8-1939.

Câu 5 :

Lực lượng nào giữ vai trò lãnh đạo phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ trong những năm 1918 – 1939?

 • A

  Giai cấp công nhân dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Ấn Độ.

   

 • B

  Tầng lớp tri thức Ấn Độ.

   

 • C

  Tầng lớp thị dân giàu có ở Ấn Độ.

   

 • D

  Giai cấp tư sản Ấn Độ, thông qua vai trò của Đảng Quốc Đại

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Lực lượng giữ vai trò lãnh đạo cách mạng Ấn Độ từ năm 1918 đến năm 1939 là Đảng Quốc đại của giai cấp tư sản, đứng đầu là M. Ganđi, một vị lãnh tụ có uy tín lớn và có ảnh hưởng đối với nhân dân Ấn Độ.

Câu 6 :

Đâu không phải là nội dung cơ bản của lịch sử thế giới hiện đại giai đoạn từ năm 1917 đến năm 1945?

 • A

  Cuộc đối đầu giữa hệ thống tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa

 • B

  Phong trào cách mạng thế giới bước sang thời kì phát triển mới từ sau thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga (1917)

 • C

  Chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới và trải qua những bước thăng trầm đầy biến động

 • D

  Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) bùng nổ và để lại những hậu quả nặng nề cho nhân loại.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại (1917-1945) bao gồm:

1. Thời kì này diễn ra những biến chuyển quan trọng trong sản xuất vật chất của nhân loại.

2. Chủ nghĩa xã hội được xác lập ở một nước đầu tiên trên thế giới (Liên Xô), nằm giữa vòng vây của chủ nghĩa tư bản.

3. Phong trào cách mạng thế giới bước sang thời kì phát triển mới từ sau thắng lợi của cách mạng tháng Mười và sự kết thúc của Chiến tranh thế giới thứ hai.

4. Chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới và trải qua những bước thăng trầm đầy biến động.

5. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất, tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử nhân loại.

Câu 7 :

Cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 ở Việt Nam có tác dụng như thế nào đối với cuộc đấu tranh của nhân dân Lào và Campuchia?

 • A

  Thúc đẩy phong trào công nhân ở Lào, Campuchia phát triển

   

 • B

  Đã đòi được các quyền tự do, dân chủ cho nhân dân hai nước

   

 • C

  Kích thích sự phát triển của phong trào đấu tranh dân chủ

   

 • D

  Giải phóng được nhân dân hai nước khỏi ách thống trị thực dân

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trong những năm 1936 – 1939, phong trào Mặt trận dân chủ Đông Dương đã tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vào cuộc đấu tranh chống bọn phản động thuộc địa, chống phát xít và chống chiến tranh. Cuộc vận động dân chủ đã kích thích sự phát triển của phong trào đấu tranh dân chủ ở Lào và Cam-pu-chia cho đến khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

Câu 8 :

Để cùng nhau chống chủ nghĩa phát xít, trong các năm 1936 – 1939, ở ba nước Đông Dương đã thành lập tổ chức chính trị gì?

 • A

  Mặt trận dân chủ Đông Dương

   

 • B

  Mặt trận Dân tộc Đông Dương

   

 • C

  Mặt trận Giải phóng Đông Dương

   

 • D

  Mặt trận Đoàn kết Đông Dương

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trong những năm 1936 – 1939, phong trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương đã tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vào các cuộc đấu tranh chống bọn phản động thuộc địa, chống phát xít và chống chiến tranh.

Câu 9 :

Nhân tố nào sau đây là yếu tố quyết định sự ra đời của Đảng Cộng sản Ấn Độ (tháng 12-1925)?

 • A

  Sự trưởng thành của giai cấp công nhân và phong trào công nhân

   

 • B

  Chủ nghĩa Mác được truyền bá sâu rộng vào Ấn Độ

   

 • C

  Phong trào dân tộc dân chủ ở Ấn Độ theo con đường cách mạng vô sản có bước phát triển

   

 • D

  Phong trào đấu tranh theo khuynh hướng tư sản dần suy yếu

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Từ đầu những năm 20 của thế kỉ XX, ở Ấn Độ đã xuất hiện những nhóm cộng sản đầu tiên. Cùng với sự trưởng thành của giai cấp công nhân và phong trào công nhân, tháng 12-1925 Đảng Cộng sản Ấn Độ được thành lập.

=> Sự trưởng thành của giai cấp công nhân và phong trào công nhân là yếu tố quyết định sự ra đời của Đảng Cộng sản Ấn Độ.

Câu 10 :

Phong trào Ngũ Tứ bùng nổ mở đầu bằng sự kiện lịch sử nào?

 

 • A

  Cuộc biểu tình của học sinh, sinh viên yêu nước Bắc Kinh tại quảng trường Thiên An Môn

   

 • B

  Các nước đế quốc đã chuyển giao vùng Sơn Đông cho Nhật Bản

   

 • C

  Cuộc bãi công của công nhân Bắc Kinh

   

 • D

  Cuộc chiến tranh Bắc Phạt

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Phong trào Ngũ Tứ bùng nổ mở đầu bằng cuộc biểu tình của 3000 học sinh, sinh viên yêu nước Bắc Kinh tại Quảng trường Thiên An Môn ngày 4-5-1919

Câu 11 :

Đâu là một trong những chính đảng của giai cấp tư sản ở Đông Nam Á được thành lập sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

 • A

  Đảng Dân tộc ở Campuchia

   

 • B

  Phong trào Thakin ở Malaysia

   

 • C

  Đảng dân tộc ở In-đô-nê-xia

   

 • D

  Đại hội toàn Miến Điện

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, một số chính đảng của giai cấp tư sản đã được thành lập ở khu vực Động Nam Á là Đảng dân tộc ở In-đô-nê-xia, phong trào Thakin ở Miến Điện, Đại hội toàn Mã Lai…

Câu 12 :

Trong những năm 30 của thế kỉ XX, phe “Trục” được hình thành gồm các nước nào?

 

 • A

  Đức, Áo- Hung

   

 • B

  Đức, Italia, Nhật Bản

   

 • C

  Italia, Hunggari, Áo

   

 • D

  Mĩ, Liên Xô, Anh

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trong những năm 30 của thế kỉ XX, các nước phát xít Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản đã liên kết với nhau thành liên minh phát xít, còn được gọi là Trục Beclin – Rô-ma – Tôkyô hay phe Trục

Câu 13 :

Vì sao chính phủ các nước Anh, Pháp, Mĩ lại có thái độ nhượng bộ các lực lượng phát xít?

 

 • A

  Sợ các nước phát xít tiến công nước mình và muốn liên minh với phe phát xít

   

 • B

  Lo sợ trước sự lớn mạnh của Liên Xô và muốn tiến công Liên Xô

   

 • C

  Đẩy chiến tranh về phía Liên Xô, đảm bảo lợi ích của nước mình

   

 • D

  Cần thời gian để chuẩn bị chiến đấu chống cả chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa phát xít

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Các chính phủ Anh, Pháp, Mĩ đều có chung một mục đích là giữ nguyên trật tự thế giới có lợi cho mình. Họ lo sợ sự bành trướng của chủ nghĩa phát xít, nhưng vẫn thù ghét chủ nghĩa cộng sản. Vì thế, giới cầm quyền các nước Anh, Pháp đã không liên kết chặt chẽ với Liên Xô để chống phát xít, trái lại họ thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít hòng đẩy chiến tranh về phía Liên Xô.

Câu 14 :

Nội dung cơ bản của Hiệp ước Tam cường Đức-Italia-Nhật Bản được kí vào tháng 9/1940 là

 • A

  Đức sẽ bành trướng thế lực của mình ở châu  – Thái Bình Dương.

   

 • B

  Phân chia quyền thống trị của Đức và Italia ở châu Âu và Nhật Bản ở Viễn Đông

   

 • C

  Nhật Bản sẽ tham gia chiến tranh ở chiến trường châu Âu

   

 • D

  Italia và Nhật Bản là lực lượng đầu tiên tấn công Liên Xô

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tháng 9-1940, nhằm củng cố khối liên minh phát xít, Hiệp ước Tam cường Đức-Italia-Nhật Bản được kí kết tại Béc-lin. Hiệp ước quy định, nếu một trong ba nước đối phương bị tấn công thì hai nước kia phải lập tức trợ giúp nước đó về mọi mặt; công khai về việc phân chia thế giới; Đức, Italia ở châu Âu, Nhật Bản ở Viễn Đông.

Câu 15 :

Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập (tháng 7/1921) dựa trên cơ sở nào?

 

 • A

  Cuộc đấu tranh dân tộc dân chủ ở Trung Quốc phát triển mạnh mẽ

   

 • B

  Giai cấp vô sản nắm quyền lãnh đạo cách mạng Trung Quốc thay cho giai cấp tư sản

   

 • C

  Giai cấp vô sản đã trưởng thành đủ sức lãnh đạo cách mạng

   

 • D

  Giai cấp vô sản dần trưởng thành và các nhóm cộng sản được thành lập dưới sự giúp đỡ của Quốc tế cộng sản

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Phong trào Ngũ tứ đã đánh dấu một bước phát triển mới của giai cấp vô sản Trung Quốc khi lần đầu tiên học xuất hiện trên vũ đài chính trị với tư cách là một lực lượng cách mạng độc lập. Sự trưởng thành này cùng với sự giúp đỡ của quốc tế cộng sản, năm 1920, một số nhóm cộng sản đã ra đời. Trên cơ sở đó, tháng 7-1921, Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập

Câu 16 :

Sự thành lập Đảng Cộng sản Ấn Độ (tháng 12-1925) có tác động như thế nào đến phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ

 • A

  Khẳng định phong trào đấu tranh theo biện pháp hòa bình là đúng

   

 • B

  Thúc đẩy làn sóng đấu tranh chống thực dân Anh

   

 • C

  Khẳng định giai cấp công nhân trở thành lực lượng lãnh đạo phong trào

   

 • D

  Tạo điều kiện để chủ nghĩa Mác được truyền bá sâu rộng vào Ấn Độ

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Sự thành lập Đảng Cộng sản Ấn Độ (tháng 12-1925) đã góp phần thúc đẩy làn sóng chống thực dân Anh của nhân dân Ấn Độ.

Câu 17 :

Cuộc khởi nghĩa chống Pháp nào ở Lào, kéo dài suốt hơn 30 năm đầu thế kỉ XX?

 

 • A

  Khởi nghĩa Ong Kẹo

   

 • B

  Khởi nghĩa Commađam

   

 • C

  Khởi nghĩa Ong Kẹo và Commađam

   

 • D

  Khởi nghĩa Chậu Pachay

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ỏ Lào, cuộc khởi nghĩa Ong Kẹo và Commađam nổ ra từ năm 1901, tiếp diễn trong hơn 30 năm đầu thế kỉ XX.

Câu 18 :

Sự kiện nào đánh dấu lịch sử thế giới bước sang một thời kì mới - thời hiện đại?

 

 • A

  Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc

   

 • B

  Trật tự Véc-xai- Oasinhtơn được thiết lập

   

 • C

  Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và giành thắng lợi

   

 • D

  Cuộc khủng hoảng kinh tế 1918-1923

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào ý nghĩa các sự kiện để trả lời.

Lời giải chi tiết :

Năm 1917, cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và giành thắng lợi đã đưa lịch sử thế giới bước sang một thời kì mới - thời hiện đại, vì nó đã giải phóng nhân dân lao động và dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga khỏi ách thống trị của Nga hoàng, đưa họ lên nắm chính quyền làm chủ vận mệnh của mình; Phá vỡ trận tuyến của chủ nghĩa tư bản, là cho nó không còn là một hệ thống hoàn chỉnh bao trùm thế giới; cổ vũ và chỉ ra cho giai cấp công nhân và nhân dân các nước thuộc địa con đường đấu tranh đi đến thắng lợi.

Câu 19 :

Sự kiện nào có tác động mạnh mẽ nhất đến các nước tư bản chủ nghĩa trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)?

 • A

  Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1918 – 1923

   

 • B

  Quốc tế Cộng sản thành lập (1919)

   

 • C

  Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933

   

 • D

  Trật tự Vécxai – Oasinhtơn được thiết lập

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 là sự kiện có tác động mạnh mẽ nhất đến các nước tư bản chủ nghĩa trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) vì nó không chỉ tàn phá nặng nề nền kinh tế của các nước tư bản mà còn kéo theo sự khủng hoảng về chính trị, hình thành hai nhóm quốc gia đi theo hai con đường khắc phục khủng hoảng khác nhau. Đặc biệt, là dấu hiệu cho một cuộc chiến tranh thế giới thứ hai sắp nổ ra.

Câu 20 :

Cơ sở nào đưa đến sự phát triển của khuynh hướng dân chủ tư sản trong phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

 

 • A

  Sự ra đời của giai cấp tư sản dân tộc

   

 • B

  Sự phát triển của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa

   

 • C

  Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga

   

 • D

  Ảnh hưởng của các cuộc cải cách chính trị ở khu vực

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào hoàn cảnh khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết :

Trong và sau chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước đế quốc tăng cường đầu tư khai thác thuộc địa. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa được du nhập đã thúc đẩy nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở khu vực Đông Nam Á phát triển. Đây chính là cơ sở để dẫn tới sự phân hóa giai cấp và sự phát triển của khuynh hướng dân chủ tư sản trong phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất

Câu 21 :

Phong trào dân tộc ở các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra như thế nào dưới sự lãnh đạo của các Đảng Cộng sản?

 • A

  Dưới hình thức bất hợp tác      

   

 • B

  Sôi nổi, quyết liệt

   

 • C

  Bí mật, bất hợp pháp     

   

 • D

  Hợp pháp

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Dưới sự lãnh đạo của các Đảng Cộng sản, phong trào dân tộc ở các nước Đông Nam Á diễn ra sôi nổi, quyết liệt, nổi bật là cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Inđônêxia (1926-1927) và phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ- Tĩnh

Câu 22 :

Phong trào Ngũ Tứ (1919) đã khắc phục được hạn chế lớn nhất của các phong trào đấu tranh ở Trung Quốc giai đoạn trước là

 • A

  Có sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân

 • B

  Có sự lãnh đạo của một chính đảng thống nhất

 • C

  Kết hợp cả chống đế quốc và chống phong kiến tay sai

 • D

  Diễn ra trên quy mô rộng lớn, có sự thống nhất

Đáp án : C

Phương pháp giải :

So sánh đặc điểm của phong trào Ngũ tứ với các phong trào đấu tranh ở Trung Quốc giai đoạn trước để trả lời.

Lời giải chi tiết :

Hạn chế lớn nhất của các phong trào đấu tranh ở Trung Quốc giai đoạn trước là không có sự kết hợp giữa nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến tay sai. Đến phong trào Ngũ tứ hạn chế này đã được khắc phục khi kết hợp đồng thời cả 2 nhiệm vụ phản đế và phản phong, giương cao khẩu hiệu “Trung Quốc của người Trung Quốc”, “giết hết bọn giặc bán nước”, ….

Câu 23 :

Nét mới trong phong trào đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

 • A

  Ý thức dân tộc ngày càng rõ nét

   

 • B

  Tập trung đòi quyền tự do kinh doanh

   

 • C

  Tập trung khai dân trí để chấn hưng quốc gia

   

 • D

  Tập trung đòi các quyền dân sinh dân chủ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào diễn biến phong trào đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất để phân tích, đánh giá. 

Lời giải chi tiết :

Nếu như ở giai đoạn trước chiến tranh thế giới thứ nhất, hoạt động chính trị của giai cấp tư sản chỉ nhằm mục đích “khai trí để chấn hung quốc gia” thì đến lúc này mục tiêu giành độc lập dân tộc được đề xuất rõ ràng: đòi quyền tự chủ về chính trị, quyền tự do trong kinh doanh, quyền dùng tiếng mẹ đẻ trong giáo dục…=> Ý thức dân tộc trong các cuộc đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản ngày càng rõ nét.

Câu 24 :

Tại sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp tăng cường chính sách khai thác thuộc địa, nhất là ở các nước Đông Dương?

 • A

  Để làm giàu cho chính quốc.

   

 • B

  Để hàn gắn vết thương sau chiến tranh và làm giàu cho chính quốc.

   

 • C

  Để củng cố địa vị trong giới tư bản chủ nghĩa.

   

 • D

  Để làm các nước thuộc địa phụ thuộc vào chính quốc.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Liên hệ với bài tình hình các nước tư bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất để phân tích, lí giải.

Lời giải chi tiết :

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, tuy là nước thắng trận những nước Pháp bị thiệt hại nặng nề, với hơn 1.4 triệu người chết, thiệt hại vật chất lên tới 200 tỉ phrăng, những khoản đầu tư ở Nga bị mất trắng…=> sau khi thế chiến thứ nhất, thực dân Pháp đã đẩy mạnh khai thác, bóc lột các nước thuộc địa trong đó có Đông Dương để bù đắp thiệt hại chiến tranh và làm giàu cho chính quốc

Câu 25 :

Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự bùng nổ của các cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỉ XX là

 • A

  Do sự phát triển không đều về kinh tế, chính trị của các nước tư bản

   

 • B

  Do sự mâu thuẫn về vấn đề thuộc địa

   

 • C

  Do cuộc khủng hoảng về kinh tế chính trị của các nước tư bản

   

 • D

  Sự dung dưỡng, thỏa hiệp của các nước đế quốc

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào nguyên nhân bùng nổ của hai cuộc chiến tranh thế giới để rút ra điểm chung

Lời giải chi tiết :

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) là do mâu thuẫn giữa các nước đế quốc “trẻ” (Anh, Pháp) và đế quốc “già” (Mĩ, Đức, Nhật Bản) về vấn đề thuộc địa. Chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, sau khi chiến tranh kết thúc, trật tự Vecxai – Oasinhtơn được thiết lập nhưng không giải quyết triệt để vấn đề thuộc địa. Mâu thuẫn này vẫn còn tồn tại giữa các nước đế quốc. Tiếp đó, một cuộc chiến tranh thế giới mới lại tiếp tục nổ ra đó là cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945).

=> Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của các cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỉ XX là do mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa

Câu 26 :

Vì sao khi Liên Xô tham chiến tính chất chiến tranh thế giới thứ hai lại thay đổi?

 • A

  Vì cuộc chiến tranh của Liên Xô là cuộc chiến tranh vệ quốc

   

 • B

  Vì Liên Xô là lực lượng hòa bình, dân chủ

   

   

 • C

  Vì Liên Xô và Đức có sự đối lập về ý thức hệ

   

 • D

  Vì Liên Xô không phải là lực lượng chủ động gây chiến

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Phân tích tính chất cuộc tấn công của phát xít Đức vào Liên Xô để phân tích, đánh giá.

Lời giải chi tiết :

Trước khi Đức tấn công Liên Xô, Chiến tranh thế giới thứ hai mang tính chất của một cuộc chiến tranh đế quốc, xâm lược, phi nghĩa. Khi phát xít Đức tấn công và buộc Liên Xô phải tham chiến thì tính chất chiến tranh đã có sự thay đổi. Vì bản thân cuộc chiến tranh chống lại phát xít Đức của Liên Xô là cuộc chiến tranh vệ quốc để bảo vệ độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ. Trên thế giới dần hình thành hai trận tuyến: một bên là các lực lượng phát xít hiếu chiến với một bên là các lực lượng hòa bình dân chủ do Liên Xô đứng đầu.

=> Khi Liên Xô tham chiến, tính chất của chiến tranh chuyển từ phi nghĩa sang chính nghĩa.

Câu 27 :

Sự thăng trầm của nền kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa trong giai đoạn 1918-1939 phản ánh quy luật gì?

 • A

  Quy luật phát triển không đều

   

 • B

  Quy luật hình sin

   

 • C

  Quy luật giá trị

   

 • D

  Quy luật cạnh tranh và quan hệ cung cầu

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào sự phát triển của nền kinh tế các nước tư bản để nhận xét, đánh giá.

Lời giải chi tiết :

Trong giai đoạn 1918-1939, kinh tế các nước tư bản trải qua những bước phát triển thăng trầm đầy biến động. Nếu như trong hơn 10 năm đầu sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1918-1929), các nước tư bản từng bước ổn định và đạt được sự tăng trưởng cao về kinh tế, thì trong 10 năm sau (1929-1939) đã lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng chưa từng có. Điều này phản ánh quy luật hình sin (phát triển đến một mức độ nhất định sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng và buộc phải tìm ra giải pháp để thoát khỏi khủng hoảng, tiếp tục phát triển)

Câu 28 :

Các chiến dịch bất hợp tác với thực dân Anh được Đảng Quốc đại phát động sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có tên gọi là gì?

 • A

  Ahimsa

   

 • B

  Satyagraha

   

 • C

  Satya

   

 • D

  Satyagraha March

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Liên hệ thực tế lịch sử để trả lời.

Lời giải chi tiết :

Dựa vào đặc điểm lịch sử của Ấn Độ, M. Gandi và Đảng Quốc đại đã tiến hành các cuộc đấu tranh chống thực dân Anh theo phương thức bất bạo động, bất hợp tác với tên gọi Satyagraha. Satyagraha có nghĩa là kiên trì chân lý. Với Gandhi, sức mạnh chân lý là con đường duy nhất để đạt được swaraj (tự trị). Nó liên quan mật thiết đến tính bất hại (ahimsa). Vì sức mạnh chân lý bản chất là tính bất hại “trong hành động.” Trong khi tính bất hại lại là động lực dẫn đường, bất hợp tác với cái ác, là hành vi chủ yếu của phong trào sức mạnh chân lý. Như Gandhi đã từng khẳng định, “Khi ta từ chối không thực hiện một việc làm trái với lương tri của mình, ta sử dụng sức mạnh của tâm”- ngụ ý là chính quyền sẽ không thể điều khiển chúng ta nếu chúng ta bất hợp tác

Câu 29 :

Từ con đường dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai, theo anh(chị) bài học quan trọng nhất để bảo vệ hòa bình, an ninh thế giới là gì?

 • A

  Phải giải hài hòa lợi ích giữa các quốc gia dân tộc

   

 • B

  Phải có sự thống nhất về đường lối đấu tranh chống các thế lực hiếu chiến

   

 • C

  Phải có sự nhân nhượng phù hợp với các thế lực hiếu chiến

   

 • D

  Chấp nhận hi sinh lợi ích của dân tộc để đổi lấy hòa bình

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào con đường dẫn đến chiến tranh để rút ra bài học.

Lời giải chi tiết :

Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra là do mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa. Tuy nhiên cuộc chiến tranh này có thể được ngăn chặn nếu như Liên Xô và các nước tư bản dân chủ (Anh, Pháp, Mĩ) có sự thống nhất trong đường lối đấu tranh. Do đó bài học quan trọng nhất để lại cho nhân loại trong công cuộc bảo vệ hòa bình an ninh thế giới là phải có sự thống nhất về đường lối đấu tranh chống các thế lực hiếu chiến

Câu 30 :

Phong trào Ngũ Tứ đã giương cao khẩu hiệu đấu tranh gì?

 

 • A

  Giết hết bọn giặc bán nước

   

 • B

  Trung Quốc của người Trung Quốc

   

 • C

  Trung Quốc độc lập muôn năm

   

 • D

  Trung Quốc bất khả xâm phạm

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Liên hệ hiểu biết thực tế để trả lời.

Lời giải chi tiết :

Ngày 4 tháng 5 là ngày Chủ nhật. Hơn hai giờ chiều, hơn ba nghìn học sinh của Đại học Bắc Kinh, Cao đẳng Sư phạm và hơn mười trường học khác tập trung ở Thiên An Môn. Học sinh giương cao khẩu hiệu “Trung Quốc của người Trung Quốc”, “Trừng phạt những kẻ bán nước Tào, Chương, Lục” (chỉ Tào Nhữ Lâm, Chương Tông Tường, Lục Tông Hưng. Lục là người đã cùng Công sứ Nhật Bản ký “hai mươi mốt điều”). Có người diễn thuyết, có người hô khẩu hiệu, có người rải truyền đơn, truyền đơn viết: “Lãnh thổ của Trung Quốc có thể chinh phục chứ không thể chia cắt. Nhân dân Trung Quốc có thể bị giết chứ không thể cúi đầu!” Kêu gọi đồng bảo toàn quốc đứng lên đấu tranh “Ngoại tranh chủ quyền, nội trừ quốc tặc”. Rồi cùng hô: “Trung Quốc tồn vong do chúng ta!”, “Đồng bào, hãy đứng lên!”.

close