Đề kiểm tra 15 phút lần 2 học kì 1 - Đế số 3

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Các tác phẩm của Mô-li-e tập trung đi sâu phản ánh chủ đề gì?

 • A

  Ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên của nước Pháp

   

 • B

  Lòng yêu quê hương, đất nước sâu sắc của tác giả

   

 • C

  Khát vọng công bằng, cuộc sống tốt đẹp của con người

   

 • D

  Phê phán chế độ phong kiến Pháp

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Dựa vào thành tựu văn hóa buổi đầu thời cận đại để trả lời

Lời giải chi tiết:

Mô-li-e (1622 – 1673) là tác gia nổi tiếng của nền hài kịch cổ điển Pháp; các tác phẩm của ông thể hiện khát vọng công bằng, cuộc sống tốt đẹp của loài người

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Sự phát triển không đồng đều về kinh tế và chính trị của chủ nghĩa tư bản đã dẫn đến sự phân hóa như thế nào giữa các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

 • A

  Hình thành nhóm “đế quốc trẻ”- “đế quốc già”

   

 • B

   

  Hình thành phe Liên minh- Hiệp ước

   

 • C

  Hình thành phe tư bản dân chủ- phát xít

   

 • D

  Hình thành phe Đồng minh – phe Trục

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Sự phát triển không đồng đều về kinh tế và chính trị của chủ nghĩa tư bản cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX đã làm thay đổi so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc. Bên cạnh các đế quốc “già” (Anh, Pháp) với hệ thống thuộc địa rộng lớn là các đế quốc “trẻ” (Mĩ, Đức, Nhật Bản) đang vươn lên mạnh mẽ về kinh tế nhưng lại có quá ít thuộc địa.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân chống lại giới chủ là

 • A

  Đập phá máy móc

   

 • B

  Bãi công

   

 • C

  Thành lập các tổ chức công đoàn

   

 • D

  Khởi nghĩa vũ trang

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Dựa vào sự phát triển của phong trào công nhân để suy luận trả lời

Lời giải chi tiết:

Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân chống lại giới chủ là đập phá máy móc. Do trình độ nhận thức còn hạn chế nên công nhân lầm tưởng nguyên nhân gây ra nỗi khổ cho họ là máy móc

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Đức đã làm gì để cắt đứt đường tiếp tế trên biển của phe Hiệp ước trong giai đoạn thứ hai của Chiến tranh thế giới thứ nhất?

 • A

  Sử dụng máy bay trinh sát và ném bom

   

 • B

  Ném bom và thả hơi độc

   

 • C

  Mai phục và tiêu diệt

   

 • D

  Sử dụng tàu ngầm

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Dựa vào diễn biến giai đoạn thứ hai của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất để trả lời

Lời giải chi tiết:

Năm 1917, Đức muốn cắt đứt đường tiếp tế trên biển của phe Hiêp ước liền sử dụng phương tiện chiến tranh mới là tàu ngầm. Cuộc “chiến tranh tàu ngầm” đã gây cho Anh nhiều thiệt hại.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Tình hình văn hóa thế giới từ đầu thời cận đại đến đầu thế kỉ XX chịu sự chi phối mạnh mẽ của yếu tố nào?

 • A

  Sự giao lưu của các nền văn hóa

   

 • B

  Sự xuất hiện nhiều nhà văn, nhà thơ lớn

   

 • C

  Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ

   

 • D

  Những biến động của lịch sử từ đầu thời cận đại đến cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Từ đầu thời cận đại đến đầu thế kỉ XX, thế giới đã diễn ra nhiều biến động đặc biệt là sự thắng lợi của cách mạng tư sản; sự xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản. Điều này đã tác động mạnh mẽ đến tình hình văn hóa thế giới. Nhiều thành tựu đã đạt được trong các lĩnh vực văn học – nghệ thuật, tư tưởng.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Trong giai đoạn thứ hai của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1917 - 1918), ưu thế trên chiến trường thuộc về phe nào?

 • A

  Liên minh

   

 • B

  Hiệp ước

   

 • C

  Đồng minh

   

 • D

  Phe Trục

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Sang giai đoạn thứ hai (1917-1918), thế chủ động trên chiến trường đã chuyển từ phe Liên minh sang phe Hiệp ước.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Đâu là nhân tố khiến cho quan hệ quốc tế châu Âu cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX ngày càng căng thẳng?

 • A

  Sự hình thành phe Liên minh

   

 • B

  Thái độ hung hăng của Đức

   

 • C

  Sự hình thành phe Liên minh và Hiệp ước

   

 • D

  Thái độ trung lập của Mĩ

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Dựa vào nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất để suy luận trả lời

Lời giải chi tiết:

Thái độ hung hăng của Đức khi công khai đòi dùng vũ lực để chia lại thị trường thế giới chính là nhân tố khiến cho quan hệ quốc tế châu Âu ngày càng căng thẳng, đặc biệt là quan hệ giữa các nước đế quốc với nhau

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Vấn đề cơ bản nào giữa các nước đế quốc vẫn chưa giải quyết được khi chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) kết thúc?

 • A

  Mâu thuẫn giữa tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa

   

 • B

  Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa

   

 • C

  Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với các dân tộc thuộc địa

   

 • D

  Mâu thuẫn giữa phe Liên minh và phe Hiệp ước

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Dựa vào kết quả của cuộc chiến tranh thế giới để trả lời

Lời giải chi tiết:

Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra là để giải quyết mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa. Nhưng nó vẫn chưa giải quyết được triệt để mâu thuẫn này vì bản chất của cuộc chiến tranh này là cướp đoạt thuộc địa của nhau, nên nó tạo ra tâm lý bất mãn trong cả những nước bại trận và thắng trận

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Tại sao những thành tựu văn hóa buổi đầu thời cận đại lại phát triển mạnh ở châu Âu?

 • A

  Do tác động của cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến của giai cấp tư sản

   

 • B

  Do sự áp của chế độ phong kiến ở châu Âu với các tầng lớp nhân dân quá nặng nề

   

 • C

  Do sự suy yếu của giáo hội phong kiến châu Âu

   

 • D

  Do sự phục hưng của văn minh Hi- La

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Dựa vào hoàn cảnh lịch sử châu Âu buổi đầu thời cận đại để phân tích, lí giải.

Lời giải chi tiết:

Cuộc cách mạng Hà Lan cuối thế kỉ XVI đã mở ra một thời kì lịch sử mới- thời cận đại. Trong buổi đầu thời cận đại, bão táp cách mạng tư sản phát triển mạnh ở châu Âu không chỉ trên lĩnh vực kinh tế- chính trị, mà còn trên cả lĩnh vực văn hóa để đấu tranh chống chế độ phong kiến và hình thành con người tư sản. Do đó thời kì này, châu Âu đã đạt được những thành tựu văn hóa rực rỡ

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Cuộc cách mạng nào được Lê-nin ví như “cái chổi khổng lồ quét sạch mọi rác rưởi của chế độ phong kiến châu Âu”?

 • A

  Cách mạng tư sản Hà Lan

   

 • B

  Cách mạng tư sản Pháp

   

 • C

  Cách mạng tư sản Anh

   

 • D

  Cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Liên hệ hiểu biết thực tế để trả lời

Lời giải chi tiết:

Cách mạng tư sản Pháp là cách mạng tư sản triệt để nhất thời cận đại, nó giống như “cái chổi khổng lồ quét sạch mọi rác rưởi của chế độ phong kiến châu Âu” vì đã xóa bỏ hoàn toàn chế độ phong kiến Pháp thành lập nền cộng hòa, nền chuyên chính. Đánh bại Liên minh phong kiến châu Âu, bảo vệ nước Pháp cách mạng. Bước đầu giải quyết vấn đề ruộng đất theo hướng dân chủ. Đặc biệt, với việc ban hành hiến pháp 1793 - Hiến pháp dân chủ nhất thời cận đạị, các quyền công dân với mọi người được thừa nhận…

Đáp án - Lời giải
close