Bài 29 trang 90 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 29 trang 90 sách bài tập toán 8. Hai tam giác mà các cạnh có độ dài như sau có đồng dạng không?

Quảng cáo

Đề bài

Hai tam giác mà các cạnh có độ dài như sau có đồng dạng không?

a) \(4cm, 5cm, 6cm\) và \(8mm, 10mm, 12mm\);

b) \(3cm, 4cm, 6cm\) và \(9cm, 15cm, 18cm;\)

c) \(1dm, 2dm, 2dm\) và \(1dm, 1dm, 0,5dm\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: Nếu ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng.

Lời giải chi tiết

a) Ta có \(\displaystyle {4 \over 8} = {5 \over {10}} = {6 \over {12}}\).

Vậy hai tam giác đó đồng dạng.

b) Ta có \(\displaystyle {3 \over 9} = {6 \over {18}} \ne {4 \over {15}}\).

Vậy hai tam giác đó không đồng dạng.

c) Ta có \(\displaystyle{1 \over 2} = {1 \over 2} = {{0,5} \over 1}\).

Vậy hai tam giác đó đồng dạng.

Loigiaihay.com

 • Bài 30 trang 90 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 30 trang 90 sách bài tập toán 8. Tam giác vuông ABC góc A = 90^o có AB = 6cm, AC = 8cm ...

 • Bài 31 trang 90 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 31 trang 90 sách bài tập toán 8. Tam giác ABC có ba đường trung tuyến cắt nhau tại O ...

 • Bài 32 trang 91 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 32 trang 91 sách bài tập toán 8. Tam giác ABC có ba góc nhọn và có trực tâm là điểm H. Gọi K, M, N thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng AH, BH, CH...

 • Bài 33 trang 91 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 33 trang 91 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC và một điểm O nằm trong tam giác đó. Gọi P, Q, R lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng OA, OB, OC...

 • Bài 34 trang 91 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 34 trang 91 sách bài tập toán 8. Cho trước tam giác ABC. Hãy dựng một tam giác đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số k = 2/3

Quảng cáo
list
close
Gửi bài