Dạng 3: Bài toán tổng – hiệu có hiệu ẩn Toán nâng cao lớp 4

Tải về

An và Bình có 70 viên bi, biết rằng nếu Bình có thêm 16 viên bi thì hai bạn có số bi bằng nhau. Hai bao gạo cân nặng tổng cộng 147kg, biết rằng nếu lấy ra ở bao gạo thứ nhất 5kg và bao gạo thứ hai 22kg thì số gạo còn lại ở hai bao gạo bằng nhau

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, xem online sgk lớp 5 mới đầy đủ các môn

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Cách 1: Số lớn = (tổng + hiệu) : 2

              Số bé = Số lớn – hiệu = Tổng – số lớn

Cách 2: Số bé = (tổng – hiệu) : 2

              Số lớn = Số bé + hiệu = Tổng – số bé

Quảng cáo
decumar

Ví dụ 1: An và Bình có 70 viên bi, biết rằng nếu Bình có thêm 16 viên bi thì hai bạn có số bi bằng nhau. Hỏi ban đầu mỗi bạn có bao nhiêu bi?

Giải

 

Số bi của An là:

   (70 + 16) : 2 = 43 (viên bi)

Số bi của Bình là:

   43 – 16 = 27 (viên bi)

Đáp số: An: 43 viên bi

             Bình: 27 viên bi

Ví dụ 2: Hai bao gạo cân nặng tổng cộng 147kg, biết rằng nếu lấy ra ở bao gạo thứ nhất 5kg và bao gạo thứ hai 22kg thì số gạo còn lại ở hai bao gạo bằng nhau. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

Giải

 

Bao thứ hai nhiều hơn bao thứ nhất số kg là:

            22 – 5 = 17 (kg)

Số kg gạo ở bao thứ nhất là:

    (147 – 17) : 2 = 65 (kg)

Số kg gạo ở bao thứ hai là:

        65 + 17 = 82 (kg)

Đáp số: Bao thứ nhất: 65kg

               Bao thứ hai: 82kg

Ví dụ 3: Tìm hai số lẻ có tổng bằng 176, biết rằng ở giữa chúng còn có 4 số lẻ.

Giải

Hai số lẻ cần tìm và có số 4 số lẻ ở giữa thì ta được 6 số lẻ liên tiếp.

Hai số lẻ liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị. Vậy hiệu của hai số lẻ cần tìm là:

    2 x (6 – 1) = 10

Số bé cần tìm là:

    (176 – 10) : 2 = 83

Số lớn cần tìm là:

    176 – 83 = 93

            Đáp số: Số bé: 83 ; số lớn: 93

Bài tập áp dụng:

Bài 1 :

Hai hộp bi có tổng cộng 155 viên bi, biết rằng nếu thêm vào hộp bi thứ nhất 8 viên bi và thêm vào hộp thứ hai 17 viên bi thì hai hộp có số bi bằng nhau. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu viên bi?

Bài 2 :

Tìm hai số có tổng bằng 412, biết rằng nếu thêm một chữ số 3 vào bên trái số bé thì ta được số lớn.

Bài 3 :

Hai người thợ dệt được 270 m vải. Nếu người thứ nhất dệt thêm 12m và người thứ hai dệt thêm 8 m thì người thứ nhất sẽ dệt nhiều hơn người thứ hai 10 m. Hỏi mỗi người đã dệt được bao nhiêu mét vải?

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close