Dạng 2: Trung bình cộng của dãy số cách đều Toán nâng cao lớp 4

Tải về

Tìm trung bình cộng của các số thuộc dãy số: 1, 2, 3, 4, 5 ….., 99 Tìm trung bình cộng của dãy số 3, 7, 11, 15, 19, ….., 2015

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, xem online sgk lớp 5 mới đầy đủ các môn

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Bước 1: Xác định số số hạng của dãy

Bước 2: Tính tổng các số hạng

Bước 3: Trung bình cộng = Tổng các số hạng : số các số hạng

Chú ý:

          Trung bình cộng = (số đầu + số cuối) : 2

+ Nếu dãy số có lẻ số thì trung bình cộng là số chính giữa của dãy.

Quảng cáo
decumar

 

 

 

Ví dụ 1. Tìm trung bình cộng của các số thuộc dãy số: 1, 2, 3, 4, 5 ….., 99

Giải

Cách 1:

Tổng các số từ 1 đến 99 là:

         (99 + 1) x 99 : 2 = 4 950

Từ 1 đến 99 có 99 số. Trung bình cộng các số này là:

            4 950 : 99 = 50

                   Đáp số: 50

Cách 2:

Trung bình cộng của các số thuộc dãy trên là (99 + 1) : 2 = 50

             Đáp số: 50

Ví dụ 2. Tìm trung bình cộng của tất cả các số thuộc dãy số:

1, 3, 5, 7, 9, …., 199

Giải

Cách 1:

Dãy trên có số số hạng là:

   (199 – 1) : 2 + 1 = 100 (số hạng)

Tổng các số hạng thuộc dãy trên là:

    (199 + 1) x 100 : 2 = 10 000

Trung bình cộng các số thuộc dãy trên là:

              10 000 : 100 = 100

Đáp số: 100

Cách 2:

Trung bình cộng của các số thuộc dãy trên là: (199 + 1) : 2 = 100

Đáp số: 100

Ví dụ 3. Tìm trung bình cộng của dãy số 3, 7, 11, 15, 19, ….., 2015

Giải:

Trung bình cộng các số thuộc dãy trên là:

(2015 + 3) : 2 = 1009

         Đáp số: 1009

Bài tập áp dụng:

Bài 1 :

Tính trung bình cộng của các số trong dãy số 3, 6, 9, …., 105

Bài 2 :

Tính trung bình cộng của các số trong dãy 10, 20, 30, 40, …., 240.

Bài 3 :

Tính trung bình cộng của các số trong dãy 14, 18, 22, …, 142

Bài 4 :

Tìm dãy số gồm các số chẵn liên tiếp biết rằng trung bình cộng của các số đó bằng 20 và số cuối hơn số đầu 16 đơn vị.

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close