Dạng 1: Tìm số trung bình cộng Toán nâng cao lớp 4

Tải về

Lớp 4A có 32 học sinh, lớp 4B có 37 học sinh, lớp 4C có 36 học sinh. Đội 1 sửa được 45 m đường, đội 2 sửa được 49 m đường ...

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, xem online sgk lớp 5 mới đầy đủ các môn

Quảng cáo

 

Phương pháp giải:

Trung bình cộng = Tổng các số : số số hạng

Tổng các số = Trung bình cộng x số số hạng

Quảng cáo
decumar

 

Ví dụ 1: Lớp 4A có 32 học sinh, lớp 4B có 37 học sinh, lớp 4C có 36 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Giải

Trung bình mỗi lớp có số học sinh là:

(32 + 37 + 36) : 3 = 35 (học sinh)

Đáp số: 35 học sinh

Ví dụ 2: Một đội học sinh tham gia trồng cây gồm 3 tổ. Tổ 1 có 7 người, mỗi người trồng được 12 cây, tổ 2 gồm 8 người trồng được 90 cây, tổ 3 gồm 10 người trồng được 76 cây. Hỏi trung bình mỗi học sinh trồng được bao nhiêu cây?

Giải

Số cây tổ 1 trồng được là: 12 x 7 = 84 (cây)

Tổng số cây 3 tổ trồng được là: 84 + 90 + 76 = 250 (cây)

Tổng số người là: 7 + 8 + 10 = 25 (người)

Trung bình mỗi người trồng được số cây là: 250 : 25 = 10 (cây)

        Đáp số: 10 cây

Ví dụ 3: Đội 1 sửa được 45 m đường, đội 2 sửa được 49 m đường. Đội 3 sửa được số mét đường bằng trung bình cộng số mét đường của đội 1 và đội 2 đã sửa. Hỏi cả ba đội sửa được bao nhiêu mét đường?

Giải

Số mét đường đội 3 đã sửa là: (45 + 49) : 2 = 47 (m)

Cả 3 đội sửa được số mét đường là: 45 + 49 + 47 = 141 (m)

         Đáp số: 141 m

Bài tập áp dụng:

Bài 1 :

Một đội xe hàng, hai xe đầu mỗi xe chở được 2 tấn 5 tạ gạo, ba xe sau mỗi xe chở được 2 150 kg gạo. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 2 :

Có 3 tổ lao động đắp đê, trung bình mỗi tổ đắp được 35 m đê. Biết tổ một đắp được 28 m đê, tổ hai đắp hơn tổ một 4 m. Hỏi tổ ba đắp được bao nhiêu mét đê?

Bài 3 :

Có 3 bạn An, Bình, Hà. Tìm cân nặng trung bình của 3 bạn, biết rằng: tổng cân nặng của An và Bình là 50 kg, tổng cân nặng của Bình và Hà là 63 kg, tổng cân nặng của của Hà và An là 55 kg.

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close