Dạng 2: Bài toán tổng – hiệu có tổng ẩn Toán nâng cao lớp 4

Tải về

Tổng của hai số là một số lớn nhất có 3 chữ số chia hết cho 2. Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi 102 m

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, xem online sgk lớp 5 mới đầy đủ các môn

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Cách 1: Số lớn = (tổng + hiệu) : 2

              Số bé = Số lớn – hiệu = Tổng – số lớn

Cách 2: Số bé = (tổng – hiệu) : 2

              Số lớn = Số bé + hiệu = Tổng – số bé

Quảng cáo
decumar

Ví dụ 1: Trung bình cộng số học sinh của hai lớp 4A và 4B là 39 em. Số học sinh lớp 4A ít hơn số học sinh lớp 4B là 6 em. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Giải

Tổng số học sinh của hai lớp là:

39 x 2 = 78 (học sinh)

Ta có sơ đồ:

Lớp 4A có số học sinh là:

    (78 – 6) : 2 = 36 (em)

Lớp 4B có số học sinh là:

    78 – 36 = 42 (học sinh)

Đáp số: 4A: 36 em

           4B: 42 em

Ví dụ 2: Tổng của hai số là một số lớn nhất có 3 chữ số chia hết cho 2. Biết nếu thêm vào số bé 42 đơn vị thì ta được số lớn. Tìm mỗi số.

Giải

Số lớn nhất có 3 chữ số chia hết cho 2 là 998. Vậy tổng hai số là 998.

Số lớn là: (998 + 42) : 2  = 520

Số bé là: 998 – 520 = 478

Đáp số: Số lớn: 520

             Số bé: 478

Ví dụ 3:  Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi 102 m. Chiều dài hơn chiều rộng 11 m. Tính diện tích của hình chữ nhật.

Giải

Nửa chu vi hình chữ nhật là
102 : 2 = 51 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

(51 - 11) : 2 = 20 (m)

Chiều dai hình chữ nhật là:

20 + 11 = 31 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

31 x 20 = 620 (m2)

Đáp số: 620 m2

Bài tập áp dụng:

 

Bài 1 :

Bố hơn con 31 tuổi, biết rằng bốn năm nữa tổng số tuổi của hai bố con là 51 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Bài 2 :

Một nhà máy có hai tổ công nhân, tổ Một có nhiều hơn tổ Hai 18 công nhân, biết rằng nếu nhà máy có thêm 8 công nhân thì nhà máy sẽ có 100 công nhân. Hỏi mỗi tổ công nhân có bao nhiêu người?

Bài 3 :

Hồng có nhiều hơn Huệ 16 000 đồng. Nếu Hồng có thêm 5 000 đồng và Huệ có thêm 11 000 đồng thì cả hai bạn sẽ có tất cả 70 000 đồng. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu tiền?

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close