Bài tập tự luyện: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó Toán nâng cao lớp 4

Tải về

Tìm hai số chẵn có tổng bằng 220, biết rằng ở giữa chúng có 3 số chẵn. Dũng và Minh có tổng cộng 64 viên bi. Nếu Dũng cho Minh 8 viên bi thì số bi của hai bạn bằng nhau

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, xem online sgk lớp 5 mới đầy đủ các môn

Quảng cáo

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Quảng cáo
decumar
Bài 1 :

Tìm hai số chẵn có tổng bằng 220, biết rằng ở giữa chúng có 3 số chẵn.

Bài 2 :

Dũng và Minh có tổng cộng 64 viên bi. Nếu Dũng cho Minh 8 viên bi thì số bi của hai bạn bằng nhau. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Bài 3 :

Hai thùng dầu chứa tổng cộng 82 lít. Người ta đã sử dụng hết 8 lít ở thùng thứ nhất và nhận thấy thùng thứ nhất còn nhiều hơn thùng thứ hai 6 lít dầu. Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

Bài 4 :

Bố hơn con 28 tuổi, biết rằng 3 năm nữa tổng số tuổi của hai bố con là 46 tuổi. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay?

Bài 5 :

Hùng và Dũng có tất cả 45 viên bi. Nếu Hùng có thêm 5 viên bi thì Hùng có nhiều hơn Dũng 14 viên. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Bài 6 :

Lớp 4A có 32 học sinh. Hôm nay có 3 bạn nữ nghỉ học nên số nam nhiều hơn số nữ là 5 bạn. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam?

Bài 7 :

Mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 120 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 5 m và bớt chiều dài đi 5 mét thì mảnh đất hình chữ nhật đó trở thành hình vuông. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật trên?

Bài 8 :

Tổng hai số chẵn bằng 480. Tìm hai số đó, biết giữa chúng có 6 số lẻ liên tiếp.

Bài 9 :

An và Bình có tất cả 120 viên bi. Nếu An cho Bình 20 viên thì Bình sẽ có nhiều hơn An 16 viên. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Bài 10 :

Hai thùng dầu có tất cả 132 lít. Nếu chuyển 12 lít từ thùng 1 sang thùng 2 và chuyển 7 lít từ thùng 2 sang thùng 1 thì thùng 1 sẽ có nhiều hơn thùng 2 là 14 lít. Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

Bài 11 :

Tổng số tuổi hiện nay của bà, của Huệ và của Hải là 80 tuổi. Cách nay hai năm, tuổi bà hơn tổng số tuổi của Huệ và Hải là 54 tuổi, Huệ lớn hơn Hải 6 tuổi. Hỏi hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi?

Bài 12 :

An và Bình mua chung 45 quyển vở và phải trả hết số tiền là 720 000 đồng. Biết An phải trả nhiều hơn Bình 112 000. Hỏi mỗi bạn đã mua bao nhiêu quyển vở?

Bài 13 :

Tổng của 3 số là 1978. Số thứ nhất hơn tổng hai số kia là 58 đơn vị. Nếu bớt ở số thứ hai đi 36 đơn vị thì số thứ hai sẽ bằng số thứ ba. Tìm 3 số đó.

Bài 14 :

Ngọc có tất cả 48 viên bi vừa xanh vừa đỏ. Biết rằng nếu lấy ra 10 viên bi đỏ và hai viên bi xanh thì số bi đỏ bằng số bi xanh. Hỏi có bao nhiêu viên bi mỗi loại?

Bài 15 :

Hiện nay, tổng số tuổi của mẹ, của An và của Bình là 47 tuổi. Cách đây 2 năm, tuổi của mẹ hơn tổng số tuổi của An và Bình là 27 tuổi và Bình kém An 5 tuổi. Hỏi hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi?

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close