Dạng 1: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó Toán nâng cao lớp 4

Tải về

Tìm hai số có tổng bằng 765 và hiệu của hai số là 15. Trưởng tiểu học Phan Đình Giót có tất cả 1124 học sinh.

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, xem online sgk lớp 5 mới đầy đủ các môn

Quảng cáo

 

Phương pháp giải:

Cách 1: Số lớn = (tổng + hiệu) : 2

              Số bé = Số lớn – hiệu = Tổng – số lớn

Cách 2: Số bé = (tổng – hiệu) : 2

              Số lớn = Số bé + hiệu = Tổng – số bé

Quảng cáo
decumar

Ví dụ 1: Tìm hai số có tổng bằng 765 và hiệu của hai số là 15.

Giải

Số bé là: (765 – 15): 2 = 375

Số lớn là: 375 + 15 = 390

     Đáp số: Số bé: 375; số lớn: 390

Ví dụ 2: Trưởng tiểu học Phan Đình Giót có tất cả 1124 học sinh. Biết số học sinh nam hơn số học sinh nữ là 76 bạn. Tính số học sinh nam và nữ của trường.

Giải

Số học sinh nam của trường là:

(1124 + 76) : 2 = 600 (bạn)

Số học sinh nữ của trường là:

1124 – 600 = 524 (bạn)

Đáp số: Nam: 600 bạn

          Nữ: 524 bạn

Bài tập áp dụng:

 

 

Bài 1 :

Cả hai ngày cửa hàng bán được 458 tạ gạo. Hỏi mỗi ngày cửa hàng đó bán bao nhiêu tạ gạo. Biết ngày thứ nhất bán được nhiều hơn ngày thứ hai 24 tạ gạo.

Bài 2 :

Hai thửa ruộng thu hoạch được tất cả 2 tấn 56kg thóc. Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch nhiều hơn thửa ruộng thứ hai là 3 tạ. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kg thóc.

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close