Giải bài 1 trang 38 Tập bản đồ Địa lí 7

Đánh dấu × vào ô trống em cho là đúng nhất. Dân cư Trung và Nam Mĩ phần lớn là người lai giữa:

Quảng cáo

Đề bài

Đánh dấu × vào ô trống em cho là đúng nhất.

Dân cư Trung và Nam Mĩ phần lớn là người lai giữa:

☐ Người Anh điêng với người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

☐ Người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha với người da đen gốc Phi.

☐ Người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha với người da đen gốc Phi và người Anh điêng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức dân cư - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Dân cư Trung và Nam Mĩ phần lớn là người lai giữa:

Người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha với người da đen gốc Phi và người Anh điêng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close