Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 6 tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 9 mới unit 6

Quảng cáo

UNIT 6. VIET NAM: THEN AND NOW

(Việt Nam: Xưa và nay)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài