Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 2 tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 9 mới unit 2

Quảng cáo

UNIT 2. CITY LIFE

(Cuộc sống thành thị)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài