Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 3 tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 9 mới unit 3

Quảng cáo

UNIT 3. TEEN STRESS AND PRESSURE

(Áp lực và căng thẳng tuổi thiếu niên)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài