Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 3 tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 9 mới unit 3

Quảng cáo

UNIT 3. TEEN STRESS AND PRESSURE

(Áp lực và căng thẳng tuổi thiếu niên)

GETTING STARTED

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

A CLOSER LOOK 1

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

A CLOSER LOOK 2

22.

23.

24.

25.

COMMUNICATION

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

SKILLS 1

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

SKILLS 2

44.

45.

46.

47.

LOOKING BACK

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

PROJECT

55.

56.

57.

58.

59.

Loigiaihay.com

>> Luyện tập từ vựng Unit 3 Tiếng Anh 9 mới

Quảng cáo
close