Trắc nghiệm Từ vựng & Ngữ pháp Unit 1 Tiếng Anh 11 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 :

 David _______ fit by doing exercises in the gym twice a week.

 • A

  makes 

 • B

  does 

 • C

  seems

 • D

  keeps

Câu 2 :

Add ______ milk will make the sauce creamy.

 • A

  much 

 • B

  little 

 • C

  a little

 • D

  many

Câu 3 :

If you have too much homework or work to do, you may feel _________.

 • A

  balanced  

 • B

  relaxed

 • C

   stressed      

 • D

  free

Câu 4 :

Sausages and instant noodles are examples of ______ foods.

 • A

  vegetarian 

 • B

  healthy   

 • C

  dairy  

 • D

  processed

Câu 5 :

Rice water can _______ stomachache.

 • A

  fight

 • B

  relieve   

 • C

  improve

 • D

  cure

Câu 6 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the words in the brackets.

Don’t forget to drink lots of water and stay

by doing exercises regularly. (ACT)

Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the words in the brackets.

You need to exercise to have a good level of

. (FIT)

Câu 8 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the words in the brackets.

It’s important to have a(n)

diet with lots of vegetables, fruits, and protein. (BALANCE)

Câu 9 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange to words or phrases to make correct sentences.

lift

or

sports

to

stronger. 

You

play

can

weights

get

Câu 10 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange to words or phrases to make correct sentences.

always 

to

I

morning

fruit

my

add

every 

breakfast cereal 

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

 David _______ fit by doing exercises in the gym twice a week.

 • A

  makes 

 • B

  does 

 • C

  seems

 • D

  keeps

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

keep fit: giữ cho cơ thể cân đối

David keeps fit by doing exercises in the gym twice a week.

(David giữ cho cơ thể cân đối bằng cách tập thể dục ở phòng gym 2 lần mỗi tuần.)

Câu 2 :

Add ______ milk will make the sauce creamy.

 • A

  much 

 • B

  little 

 • C

  a little

 • D

  many

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

much: nhiều (dùng cho danh từ không đếm được)

little: rất ít, mang nghĩa phủ định (dùng cho danh từ không đếm được)

a little: một ít (dùng cho danh từ không đếm được)

many: nhiều (dùng cho danh từ đếm được)

Dựa vào nghĩa của câu và “milk” là danh từ không đếm được nên ta chọn C.

Add a little milk will make the sauce creamy.

(Thêm một chút sữa vào sẽ làm món súp béo ngậy hơn.)

Câu 3 :

If you have too much homework or work to do, you may feel _________.

 • A

  balanced  

 • B

  relaxed

 • C

   stressed      

 • D

  free

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

balanced (adj): cân bằng

relaxed (adj): thư giãn

stressed (adj): căng thẳng

free (adj): rảnh, tự do

If you have too much homework or work to do, you may feel stressed.

(Nếu bạn có quá nhiều bài tập về nhà hoặc công việc để làm, bạn có thể cảm thấy căng thẳng.)

Câu 4 :

Sausages and instant noodles are examples of ______ foods.

 • A

  vegetarian 

 • B

  healthy   

 • C

  dairy  

 • D

  processed

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

vegetarian (adj): chay, không bao gồm những thành phần đến từ động vật

healthy (adj): lành mạnh

dairy (adj): được làm từ sữa

processed (adj): đồ ăn đã qua xử lý (bao gồm phụ gia, chất bảo quản...)

Sausages and instant noodles are examples of processed foods.

(Xúc xích và mỳ ăn liền là những ví dụ của những đồ ăn đã qua xử lý.)

Câu 5 :

Rice water can _______ stomachache.

 • A

  fight

 • B

  relieve   

 • C

  improve

 • D

  cure

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

fight (v): chiến đấu

relieve (v): làm dịu đi

improve (v): cải thiện

cure (v): chữa

Rice water can relieve stomachache.

(Nước gạo có thể làm dịu đi cơn đau dạ dày.)

Câu 6 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the words in the brackets.

Don’t forget to drink lots of water and stay

by doing exercises regularly. (ACT)

Đáp án

Don’t forget to drink lots of water and stay

by doing exercises regularly. (ACT)

Lời giải chi tiết :

Giải thích: stay + tính từ: giữ cho...., luôn....

Don’t forget to drink lots of water and stay active by doing exercises regularly.

(Đừng quên uống thật nhiều nước và luôn năng động bằng cách tập thể dục thường xuyên.)

Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the words in the brackets.

You need to exercise to have a good level of

. (FIT)

Đáp án

You need to exercise to have a good level of

. (FIT)

Lời giải chi tiết :

Giải thích: Đứng sau giới từ luôn là danh từ/cụm danh từ.

You need to exercise to have a good level of fitness.

(Bạn cần tập thể dục để có được thể lực tốt.)

Câu 8 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the words in the brackets.

It’s important to have a(n)

diet with lots of vegetables, fruits, and protein. (BALANCE)

Đáp án

It’s important to have a(n)

diet with lots of vegetables, fruits, and protein. (BALANCE)

Lời giải chi tiết :

Giải thích: Vị trí của từ cần điền là phía sau mạo từ và phía trước danh từ nên đây cần là một tính từ. Dựa vào nghĩa của câu, ta biết được cần điền tính từ balanced, không cần tiền tố ngược nghĩa phía trước.

It’s important to have a balanced diet with lots of vegetables, fruits, and protein.

(Việc có một chế độ ăn cân bằng với nhiều rau củ quả và đạm là rất quan trọng.)

Câu 9 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange to words or phrases to make correct sentences.

lift

or

sports

to

stronger. 

You

play

can

weights

get

Đáp án

You

can

lift

weights

or

play

sports

to

get

stronger. 

Lời giải chi tiết :

You can lift weights or play sports to get stronger.

(Bạn có thể nâng tạ hoặc chơi thể thao để khoẻ hơn.)

Câu 10 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange to words or phrases to make correct sentences.

always 

to

I

morning

fruit

my

add

every 

breakfast cereal 

Đáp án

I

always 

add

fruit

to

my

breakfast cereal 

every 

morning

Lời giải chi tiết :

I always add fruit to my breakfast cereal every morning.

(Tôi luôn thêm hoa quả vào ngũ cốc cho bữa sáng mỗi buổi sáng.)

 

close