Bài VI.1, VI.2, VI.3 trang 101 SBT Vật Lí 12

Giải bài VI.1, VI.2, VI.3 trang 101 sách bài tập vật lí 12. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nếu chiếu ánh sáng hồ quang vào một tấm kẽm

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

VI.1

Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nếu chiếu ánh sáng hồ quang vào một tấm kẽm

A. tích điện âm.

B. tích điện dương.

C. không tích điện.

D. được che chắn bằng một tấm thủy tinh dày.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về hiện tượng quang điện.

Lời giải chi tiết:

Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nếu chiếu ánh sáng hồ quang vào một tấm kẽm được che chắn bằng một tấm thủy tinh dày.

Chọn D

VI.2

Chiếu ánh sáng nhìn thấy vào chất nào dưới đây có thể xảy ra hiện tượng quang điện?

A. Đồng.

B. Bạc.

C. Kẽm.

D. Natri.

Phương pháp giải:

Sử dụng bảng giới hạn quang điện của một số kim loại

Sử dụng điều kiện xảy ra hiện tượng quang điện \(\lambda  \le {\lambda _0}\)

Lời giải chi tiết:

Chiếu ánh sáng nhìn thấy có thể xảy ra hiện tượng quang điện đối với natri

Chọn D

VI.3

Trộn ánh sáng đơn sắc đỏ với ánh sáng đơn sắc vàng thì được ánh sáng màu da cam. Quá trình nào dưới đây đã xảy ra?

A. Tổng hợp một phôtôn ánh sáng đỏ với một phôtôn ánh sáng vàng thành một phôtôn ánh sáng da cam.

B. Tổng hợp sóng điện từ có tần số nhỏ (ứng với ánh sáng đỏ) với sóng điện từ có tần số lớn (ứng với ánh sáng vàng) để được một sóng điện từ có tần số trung gian (ứng với ánh sáng da cam).

C. Vẫn tồn tại hai loại phôtôn riêng rẽ (hay hai sóng điện từ riêng rẽ); nhưng hình thành một cảm giác màu mới.

D. Chuyển hóa năng lượng ánh sáng đỏ và ánh sáng vàng thành năng lượng ánh sáng da cam.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về thuyết lượng tử ánh sáng.

Lời giải chi tiết:

Vẫn tồn tại hai loại phôtôn riêng rẽ (hay hai sóng điện từ riêng rẽ); nhưng hình thành một cảm giác màu mới.

Chọn C

Loigiaihay.com

 • Bài VI.4, VI.5, VI.6 trang 102 SBT Vật Lí 12

  Giải bài VI.4, VI.5, VI.6 trang 102 sách bài tập vật lí 12. Chiếu ánh sáng hồ quang vào xesi. Thành phần ánh sáng nào dưới đây sẽ không gây ra được hiện tượng quang điện?

 • Bài VI.7, VI.8 trang 102 SBT Vật Lí 12

  Giải bài VI.7, VI.8 trang 102 sách bài tập vật lí 12. Sự phát sáng của vật (hay con vật) nào dưới đây thuộc loại quang- phát quang?

 • Bài VI.9, VI.10 trang 103 SBT Vật Lí 12

  Giải bài VI.9, VI.10 trang 103 sách bài tập vật lí 12. Chiếu một chùm ánh sáng tử ngoại đơn sắc, mạnh vào một đám khí hiđrô sao cho có thể đưa các nguyên tử hiđrô lên trạng thái kích thích.

 • Bài VI.11 trang 103 SBT Vật Lí 12

  Giải bài VI.11 trang 103 sách bài tập vật lí 12. Giới hạn quang điện này nằm trong vùng ánh sáng gì (hồng ngoại, ngoại, tia X,...) ?

 • Bài VI.12 trang 103 SBT Vật Lí 12

  Giải bài VI.12 trang 103 sách bài tập vật lí 12. Tính điện trở của quang điện trở khi không được chiếu sáng và khi được chiếu sáng bằng ánh sáng thích hợp. Điện trở của ampe kế và của micro ampe kế coi như nhỏ không đáng kể.

Quảng cáo
list
close
Gửi bài