Giải bài tập 2.21 trang 42 SGK Toán 9 tập 1 - Kết nối tri thức

Nghiệm của bất phương trình ( - 2x + 1 < 0) là A. (x < frac{1}{2}.) B. (x > frac{1}{2}.) C. (x le frac{1}{2}.) D. (x ge frac{1}{2}.)

Quảng cáo

Đề bài

Nghiệm của bất phương trình  \( - 2x + 1 < 0\) là

A. \(x < \frac{1}{2}.\)

B. \(x > \frac{1}{2}.\)

C. \(x \le \frac{1}{2}.\)

D. \(x \ge \frac{1}{2}.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giải bất phương trình để tìm nghiệm.

Lời giải chi tiết

Ta có \( - 2x + 1 < 0\) nên \( - 2x <  - 1\) suy ra \(x > \frac{1}{2}.\)

Đáp án đúng là đáp án B.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close