Giải bài tập 2.23 trang 42 SGK Toán 9 tập 1 - Kết nối tri thức

Phương trình (x - 1 = m + 4) có nghiệm lớn hơn 1 với A. (m ge - 4.) B. (m le 4.) C. (m > - 4.) D. (m < - 4.)

Quảng cáo

Đề bài

Phương trình \(x - 1 = m + 4\) có nghiệm lớn hơn 1 với

A. \(m \ge  - 4.\)

B. \(m \le 4.\)

C. \(m >  - 4.\)

D. \(m <  - 4.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giải phương trình để tìm x, vì phương trình có nghiệm lớn hơn 1 nên x > 1.

Thay x để tìm giá trị của m.

Lời giải chi tiết

Ta có \(x - 1 = m + 4\) nên \(x = m + 5\)

Nghiệm lớn hơn 1 nên ta có \(m + 5 > 1\) nên \(m >  - 4.\)

Đáp án đúng là đáp án C.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close