Giải bài tập 2.28 trang 42 SGK Toán 9 tập 1 - Kết nối tri thức

Cho (a < b,) hãy so sánh: a) (a + b + 5) với (2b + 5;) b) ( - 2a - 3) với ( - left( {a + b} right) - 3.)

Quảng cáo

Đề bài

Cho \(a < b,\) hãy so sánh:

a) \(a + b + 5\) với \(2b + 5;\)

b) \( - 2a - 3\) với \( - \left( {a + b} \right) - 3.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất của bất đẳng thức:

-  Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức với một số dương ta được bất đẳng thức cùng chiều

-  Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức với một số dương ta được bất đẳng thức ngược chiều

-  Khi cộng cả hai vế của bất đẳng thức với một số ta được bất đẳng thức cùng chiều

Lời giải chi tiết

a) \(a + b + 5\) với \(2b + 5;\)

Ta có: \(a < b\) nên ta có \(a + b < b + b\) suy ra \(a + b + 5 < 2b + 5\)

b) \( - 2a - 3\) với \( - \left( {a + b} \right) - 3.\)

Ta có: \(a < b\) nên ta có \(a + a < b + a\) suy ra \( - 2a >  - \left( {a + b} \right)\)

Do đó ta có \( - 2a - 3 >  - \left( {a + b} \right) - 3.\)

 • Giải bài tập 2.29 trang 42 SGK Toán 9 tập 1 - Kết nối tri thức

  Giải các bất phương trình: a) (2x + 3left( {x + 1} right) > 5x - left( {2x - 4} right);) b) (left( {x + 1} right)left( {2x - 1} right) < 2{x^2} - 4x + 1.)

 • Giải bài tập 2.30 trang 42 SGK Toán 9 tập 1 - Kết nối tri thức

  Một hãng viễn thông nước ngoài có hai gói cước như sau: a) Hãy viết một phương trình xác định thời gian gọi (phút) mà phí phải trả trong cùng một tháng của hai gói cước là như nhau và giải phương trình đó. b) Nếu khách hàng chỉ gọi tối đa là 180 phút trong 1 tháng thì nên dùng gói cước nào? Nếu khách hàng gọi 500 phút trong 1 tháng thì nên dùng gói cước nào?

 • Giải bài tập 2.31 trang 43 SGK Toán 9 tập 1 - Kết nối tri thức

  Thanh tham dự một kì kiểm tra năng lực tiếng Anh gồm 4 bài kiểm tra nghe, nói, đọc và viết. Mỗi bài kiểm tra có điểm số nguyên từ 0 đến 10. Điểm trung bình của ba bài kiểm tra nghe, nói, đọc của Thanh là 6,7. Hỏi bài kiểm tra viết của Thanh cần được bao nhiêu điểm để điểm trung bình của cả 4 bài kiểm tra được từ 7,0 trở lên? Biết điểm trung bình được tính gần đúng đến chữ số thập phân thứ nhất.

 • Giải bài tập 2.32 trang 43 SGK Toán 9 tập 1 - Kết nối tri thức

  Để lập đội tuyển năng khiếu về bóng rổ của trường, thầy thể dục đưa ra quy định tuyển chọn như sau: mỗi bạn dự tuyển sẽ ném được 15 quả bóng vào rổ, quả bóng vào rổ được 2 điểm; quả bóng ném ra ngoài bị trừ 1 điểm. Nếu bạn nào có số điểm từ 15 điểm trở lên thì sẽ được chọn vào đội tuyển. Hỏi một học sinh muốn được chọn vào đội tuyển thì ném ít nhất bao nhiêu quả vào rổ?

 • Giải bài tập 2.27 trang 42 SGK Toán 9 tập 1 - Kết nối tri thức

  Giải các phương trình sau: a) (frac{x}{{x - 5}} - frac{2}{{x + 5}} = frac{{{x^2}}}{{{x^2} - 25}};) b) (frac{1}{{x - 1}} - frac{x}{{{x^2} - x + 1}} = frac{3}{{{x^3} + 1}}.)

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close