Giải bài tập 2.24 trang 42 SGK Toán 9 tập 1 - Kết nối tri thức

Nghiệm của bất phương trình (1 - 2x ge 2 - x) là A. (x > frac{1}{2}.) B. (x < frac{1}{2}.) C. (x le - 1.) D. (x ge - 1.)

Quảng cáo

Đề bài

Nghiệm của bất phương trình \(1 - 2x \ge 2 - x\) là

A. \(x > \frac{1}{2}.\)

B. \(x < \frac{1}{2}.\)

C. \(x \le  - 1.\)

D. \(x \ge  - 1.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giải bất phương trình để tìm nghiệm.

Lời giải chi tiết

Ta có \(1 - 2x \ge 2 - x\)

\(x - 2x \ge 2 - 1\)

\( - x \ge 1\)

\(x \le  - 1.\)

Đáp án đúng là đáp án C.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close