Giải bài tập 2.18 trang 41 SGK Toán 9 tập 1 - Kết nối tri thức

Một ngân hàng đang áp dụng lãi suất gửi tiết kiệm kì hạn 1 tháng là 0,4%. Hỏi nếu muốn có số tiền lãi hàng tháng ít nhất là 3 triệu đồng thì số tiền gửi lãi tiết kiệm ít nhất là bao nhiêu (làm tròn đến triệu đồng)?

Quảng cáo

Đề bài

Một ngân hàng đang áp dụng lãi suất gửi tiết kiệm kì hạn 1 tháng là 0,4%. Hỏi nếu muốn có số tiền lãi hàng tháng ít nhất là 3 triệu đồng thì số tiền gửi lãi tiết kiệm ít nhất là bao nhiêu (làm tròn đến triệu đồng)?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chú ý: Số tiền lãi = Tiền gửi nhân lãi suất

Từ đó ta lập được bất phương trình, giải bất phương trình ta được kết quả của bài toán.

Lời giải chi tiết

Gọi số tiền gửi lãi tiết kiệm là x (triệu đồng) \(\left( {x > 0} \right)\)

Số tiền lãi mỗi tháng khi gửi x triệu đồng là \(0,4\% x = 0,004x\) (triệu đồng)

Số tiền lãi hàng tháng ít nhất là 3 triệu đồng nên ta có \(0,004x \ge 3\) hay \(x \ge 750\left( {t/m} \right)\)

Vậy cần gửi ít nhất 750 triệu đồng thì số tiền lãi hàng tháng ít nhất là 3 triệu đồng.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close