Giải bài tập 2.16 trang 41 SGK Toán 9 tập 1 - Kết nối tri thức

Giải các bất phương trình sau: a) (x - 5 ge 0;) b) (x + 5 le 0;) c) ( - 2x - 6 > 0;) d) (4x - 12 < 0.)

Quảng cáo

Đề bài

Giải các bất phương trình sau:

a) \(x - 5 \ge 0;\)

b) \(x + 5 \le 0;\)

c) \( - 2x - 6 > 0;\)

d) \(4x - 12 < 0.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bất phương trình bậc nhất một ẩn \(ax + b < 0\left( {a \ne 0} \right)\) được giải như sau:

\(\begin{array}{l}ax + b < 0\\ax <  - b.\end{array}\)

Nếu \(a > 0\) thì \(x < \frac{{ - b}}{a}.\)

Nếu \(a < 0\) thì \(x > \frac{{ - b}}{a}.\)

Các bất phương trình \(ax + b > 0;ax + b \le 0;ax + b \ge 0\) giải tương tự.

Lời giải chi tiết

a) \(x - 5 \ge 0;\)

Ta có \(x - 5 \ge 0\) suy ra \(x \ge 5\)

Vậy nghiệm của bất phương trình là \(x \ge 5.\)

b) \(x + 5 \le 0;\)

Ta có \(x + 5 \le 0\) suy ra \(x \le  - 5\)

Vậy nghiệm của bất phương trình là \(x \le  - 5.\)

c) \( - 2x - 6 > 0;\)

Ta có \( - 2x - 6 > 0\) suy ra \( - 2x > 6\) nên \(x <  - 3\)

Vậy nghiệm của bất phương trình là \(x <  - 3.\)

d) \(4x - 12 < 0.\)

Ta có \(4x - 12 < 0.\) suy ra \(4x < 12\) nên \(x < 3\)

Vậy nghiệm của bất phương trình là \(x < 3.\)

 • Giải bài tập 2.17 trang 41 SGK Toán 9 tập 1 - Kết nối tri thức

  Giải các bất phương trình sau: a) (3x + 2 > 2x + 3;) b) (5x + 4 < - 3x - 2.)

 • Giải bài tập 2.18 trang 41 SGK Toán 9 tập 1 - Kết nối tri thức

  Một ngân hàng đang áp dụng lãi suất gửi tiết kiệm kì hạn 1 tháng là 0,4%. Hỏi nếu muốn có số tiền lãi hàng tháng ít nhất là 3 triệu đồng thì số tiền gửi lãi tiết kiệm ít nhất là bao nhiêu (làm tròn đến triệu đồng)?

 • Giải bài tập 2.19 trang 41 SGK Toán 9 tập 1 - Kết nối tri thức

  Một ngân hàng đang áp dụng lãi suất gửi tiết kiệm kì hạn 1 tháng là 0,4%. Hỏi nếu muốn có số tiền lãi hàng tháng ít nhất là 3 triệu đồng thì số tiền gửi lãi tiết kiệm ít nhất là bao nhiêu (làm tròn đến triệu đồng)?

 • Giải bài tập 2.20 trang 41 SGK Toán 9 tập 1 - Kết nối tri thức

  Người ta dùng một loại xe tải để chở bia cho một nhà máy. Mỗi thùng bia 24 lon nặng trung bình 6,7 kg. Theo khuyến nghị, trọng tải của xe (tức là tổng khối lượng tối đa cho phép mà xe có thể chở) là 5,25 tấn. Hỏi xe có thể chở tối đa bao nhiêu thùng bia, biết bác lái xe nặng 65kg?

 • Giải mục 2 trang 39, 40, 41 SGK Toán 9 tập 1 - Kết nối tri thức

  Xét bất phương trình (5x + 3 < 0.left( 1 right)) Hãy thực hiện các yêu cầu sau để giải bất phương trình (1): a) Sử dụng tính chất của bất đẳng thức, cộng vào hai vế của bất phương trình (1) với -3, ta được một bất phương trình, kí hiệu là (2). b) Sử dụng tính chất của bất đẳng thức, nhân vào hai vế của bất phương trình (2) với (frac{1}{5}) (tức là chia cả hai vế của bất phương trình (2) cho hệ số của x là 5) để tìm nghiệm của bất phương trình.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close