Giải bài 8 SBT trang 10 Sinh học 9

Giải bài 8 SBT trang 10 Sinh học 9. Ở gà, gen quy định có lông chân trội hoàn toàn so với gen quy định không có lông chân; lông màu xanh nhạt là tính trạng trội không hoàn toàn giữa lông đen (trội) và lông trắng.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Ở gà, gen quy định có lông chân trội hoàn toàn so với gen quy định không có lông chân ; lông màu xanh nhạt là tính trạng trội không hoàn toàn giữa lông đen (trội) và lông trắng. Cho hai nòi gà thuần chủng cồ lông chủng lông trắng và không có lông chân, lông đen giao phối với nhau được F1.

Cho gà F1 tiếp tục giao phối với nhau thì tỉ lệ kiểu hình ở F2 như thế nào?

Cho gà F1 giao phối với gà không có lông chân, lông trắng. Xác định kết quả của phép lai. Cho biết các gen quy -định các tính trạng trên nằm trên NST thường và phân li độc lập.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1.Áp dụng quy luật phân ly độc lập và tổ hợp tự do 

2. Quy ước gen, viết sơ đồ lai suy ra tỉ lệ kiểu hình 

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

1. Vì tính trạng có lông trội hoàn toàn vơi tính trạng không lông => tỉ lệ của F2 là 3:1

Vì tính trạng lông xanh là trung gian giữa đen và trắng => tỉ lệ ở F2 1:2:1

=> tỉ lệ ở F2 của phép lai là: (3:1) X (1:2:1) = 3:6:3:1:2:1 

Tỉ lệ phân ly kiểu hình là: 6 có lông chân, lông xanh nhạt: 3 có lông chân, lông đen : 1 có lông chân, lông trắng 2 không có lông chân, lông xanh nhạt : 1 không có lông chân, lông đen : 1 không có lông chân, lông trắng.

2. Quy ước gen: 

A có lông, a không lông 

B lông đen, b lông trắng 

=> F1 có kiểu gen: AaBb 

F1 lai với không có lông và màu trắng => AaBb X aabb 

F1: AaBb x aabb 

G: (AB, Ab, aB, ab) x ab

Kiểu gen: 1 AaBb : 1 Aabb : 1aaBb : 1aabb

Kiểu hình: 1 có lông chân, lông xanh nhạt: 1 có lông chân, lông trắng :1 không có lông chân, lông xanh nhạt: 1 không có lông chân, lông trắng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close