Giải bài 10 trang 11 SBT Sinh học 9

Giải bài 10 trang 11 SBT Sinh học 9. Cho hai dòng lúa thuần chủng là thân cao, hạt bầu và thân thấp, hạt dài thụ phấn với nhau được F1

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai dòng lúa thuần chủng là thân cao, hạt bầu và thân thấp, hạt dài thụ phấn với nhau được F. Cho F1 tiếp tục thụ phấn với nhau, ở F2 thu được 20000 cây, trong đó có 1250 cây thấp, hạt bầu.

1. Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2. Xác định số lượng cây trung bình của các kiểu hình còn lại ở F2.

2. Cho cây F1 lai phân tích thì tỉ lộ phân li kiểu hình thu được của phép lai sẽ như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1.Dựa vào tỉ lệ phân ly kiểu hình F2 

Suy ra tính trạng trội lặn 

Quy ước gen viết sơ đồ lai

Dựa vào tỉ lệ phân ly kiểu hình F2 tính số lượng các cây còn lại

2. Viết sơ đồ lai suy ra tỉ lệ kiểu hình 

Lời giải chi tiết

1.

+ Xét tỉ lệ trung bình của cây Thân thấp– hạt bầu ở F2 là: 1250/20000 = 1/16

+Tỉ lệ này tuân theo quy luật phân ly độc lập ở F2 suy ra KH: Thân thấp – hạt bầu là tính trạng lặn

Ta quy ước gen: đặt gen A quy định thân cao; a quy định thân thấp. B quy định hạt dài; b quy định hạt bầu . Lúa thuần chủng thân cao - hạt bầu có KG là AAbb.

Lúa thuần chủng thân thấp - hạt dài có KG là aaBB

Ta có sơ đồ lai:

Ptc: Thân cao - hạt bầu X Thân thấp – hạt dài

               AAbb             x      aaBB

G:             Ab                         aB

F1:              AaBb (thân cao - hạt dài)

GF1:                  AB; Ab; aB; ab.

F2 Lập bẳng pennét

Xác định số lượng cây trung bình của các kiểu hình còn lại ở F2:

Dựa theo tỉ lệ KH của F2 ở trên ta có:

Số lượng trung bình của cây thân cao - hạt dài là: 1250x9 =11250 cây.

Số lượng trung bình của cây thân cao - hạt bầu là: 1250x3=3750 cây

Số lượng trung bình của cây thân thấp – hạt dài là: 1250x3=3750 cây

2. Cho cây F1 lai phân tích thì tỉ lệ phân li kiểu hình thu được của phép lai:

Ptc: Thân cao - hạt dài X Thân thấp – hạt bầu

               AaBb                     aabb

G:      AB;Ab; aB; ab              ab

F1: 1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb

KH: 1 cao - dài :1 cao - bầu: 1thấp- dài: 1 thấp- bầu

Loigiaihay.com

 • Giải bài 9 trang 11 SBT Sinh học 9
 • Giải bài 8 SBT trang 10 Sinh học 9

  Giải bài 8 SBT trang 10 Sinh học 9. Ở gà, gen quy định có lông chân trội hoàn toàn so với gen quy định không có lông chân; lông màu xanh nhạt là tính trạng trội không hoàn toàn giữa lông đen (trội) và lông trắng.

 • Giải bài 7 trang 10 SBT Sinh học 9

  Giải bài 7 trang 10 SBT Sinh học 9. Ở cà chua, gen L quy định* thân đỏ, 1 quy định thân xanh (lục), N quy định lá chẻ, n quy định lá nguyên (gọi là lá khoai tây).

 • Giải bài 6 trang 10 SBT Sinh học 9

  Giải bài 6 trang 10 SBT Sinh học 9. Theo dõi sự di truyền màu lông ở một loài người ta tiến hành lai các nòi thuần chủng với nhau và thu được những kết quả sau đây:

 • Giải bài 5 trang 9 SBT Sinh học 9

  Giải bài 5 trang 9 SBT Sinh học 9. Ở hoa mõm chó, kiểu gen AA quy định màu đỏ, Aa quy định màu hồng, aa quy định màu trắng. Cho 2 cây hoa màu hồng và màu trắng giao phấn

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close