Giải bài 7 trang 10 SBT Sinh học 9

Giải bài 7 trang 10 SBT Sinh học 9. Ở cà chua, gen L quy định* thân đỏ, 1 quy định thân xanh (lục), N quy định lá chẻ, n quy định lá nguyên (gọi là lá khoai tây).

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Ở cà chua, gen L quy định* thân đỏ, 1 quy định thân xanh (lục), N quy định lá chẻ, n quy định lá nguyên (gọi là lá khoai tây).

Dưới đây là kết quả của 5 phép lai:

Kiểu hình của P Số lượng cây non
Thân đỏ, lá chẻ Thân đỏ, lá nguyên Thân xanh, lá chẻ Thân xanh, lá nguyên

1. Thân đỏ, lá chẻ x Thân xanh, láchẻ

2. Thân đỏ, lá chẻ x Thân đỏ, lá nguyên

3. Thân đỏ, lá chẻ x Thân xanh, lá chẻ

4. Thân đỏ, lá chẻ x Thân xanh, lá nguyên

5. Thân đỏ, lá nguyên x Thân xanh, lá chẻ

319

216

720

301

78

103

209

238

0

82

315

68

0

305

79

105

72

0

0

86

Xác định kiểu gen của P trong 5 phép lai trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Từ tỉ lệ kiểu hình F1 suy ra tính trạng trội lặn 

Quy ước gen 

Suy ra kiểu gen của P ở mỗi phép lai

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

1. P: LlNn x llNn

2P: LlNn x Llnn

3. P: LLNn x llNn

4. P: LlNN x llnn

5. PLlNn x llnn.

Loigiaihay.com

 • Giải bài 8 SBT trang 10 Sinh học 9

  Giải bài 8 SBT trang 10 Sinh học 9. Ở gà, gen quy định có lông chân trội hoàn toàn so với gen quy định không có lông chân; lông màu xanh nhạt là tính trạng trội không hoàn toàn giữa lông đen (trội) và lông trắng.

 • Giải bài 9 trang 11 SBT Sinh học 9
 • Giải bài 10 trang 11 SBT Sinh học 9

  Giải bài 10 trang 11 SBT Sinh học 9. Cho hai dòng lúa thuần chủng là thân cao, hạt bầu và thân thấp, hạt dài thụ phấn với nhau được F1

 • Giải bài 6 trang 10 SBT Sinh học 9

  Giải bài 6 trang 10 SBT Sinh học 9. Theo dõi sự di truyền màu lông ở một loài người ta tiến hành lai các nòi thuần chủng với nhau và thu được những kết quả sau đây:

 • Giải bài 5 trang 9 SBT Sinh học 9

  Giải bài 5 trang 9 SBT Sinh học 9. Ở hoa mõm chó, kiểu gen AA quy định màu đỏ, Aa quy định màu hồng, aa quy định màu trắng. Cho 2 cây hoa màu hồng và màu trắng giao phấn

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close