Giải bài 7 trang 70 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 7 trang 70 vbt Địa lí 6, Từ cách tính lượng mưa trong ngày, em hãy nêu cách tính lượng mưa tháng và lượng mưa trong năm.

Quảng cáo

Đề bài

Từ cách tính lượng mưa trong ngày, em hãy nêu cách tính lượng mưa tháng và lượng mưa trong năm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng tính toán/lập công thức.

Lời giải chi tiết

Cách tính lượng mưa trong tháng và lượng mưa trong năm

- Cách tính lượng mưa trung bình tháng: Cộng lượng mưa tất cả các ngày trong tháng rồi chia cho tổng số ngày trong tháng đó.

- Cách tính lượng mưa trung bình năm: Cộng lượng mưa tất cả các tháng trong năm rồi chia cho tổng số tháng trong năm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close