Giải bài 5 trang 69 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 5 trang 69 vbt Địa lí 6, Sắp xếp lại cho đúng để được câu giải thích về hiện tượng mưa:

Quảng cáo

Đề bài

Sắp xếp lại cho đúng để được câu giải thích về hiện tượng mưa:

a) Không khí đã bão hòa hơi nước/ hoặc bị lạnh/ thì hơi nước trong không khí sẽ đọng lại thành/mà vẫn được cung cấp thêm hơi nước/các hạt nước.

b) Hơi nước ngưng tụ tạo thành các hạt nước/gọi thành mây/nếu điều kiện thuận lợi/ở lớp không khí trên cao/ rơi xuống đất thành mưa/hạt nước trong những đám mây/tiếp tục ngưng tụ to dần.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem kiến thức hơi nước và độ ẩm của không khí - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

a) Không khí đã bão hòa hơi nước, mà vẫn được cung cấp thêm hơi nước hoặc bị lạnh đi do bốc lên cao, hay do tiếp xúc với một khối khí lạnh thì hơi nước trong không khí sẽ đọng lại thành hạt.

b) Hơi nước ngưng tụ tạo thành các hạt nước, hơi nước sẽ ngưng tụ thành các hạt nước nhỏ, tạo thành mây. Gặp điều kiện thuận lợi, hơi nước tiếp tục ngưng tụ, làm các hạt nước to dần, rồi rơi xuống đất thành mưa.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close