Giải bài 6 trang 70 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 6 trang 70 vbt Địa lí 6, Căn cứ vào bảng số liệu lượng mưa Hãy nêu nhận xét về lượng mưa ở Hưng Yên theo gợi ý cụ thể dưới đây:

Quảng cáo

Đề bài

Căn cứ vào bảng số liệu lượng mưaHãy nêu nhận xét về lượng mưa ở Hưng Yên theo gợi ý cụ thể dưới đây:

- Tổng lượng mưa trong năm của Hưng Yên là ………………………. m.

- Các tháng có lượng mưa nhiều (trên 1000mm) là tháng 5 …………., lượng mưa các tháng mưa nhiều là ……. mm. Lượng mưa các tháng mưa nhiều chiếm ……… % tổng lượng mưa cả năm.

- Các tháng có lượng mưa ít (dưới 1000mm) là tháng 11 ………….., lượng mưa các tháng mưa ít là …………. mm. Lượng mưa các tháng mưa ít chiếm ……………... % tổng lượng mưa cả năm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng nhận xét bảng số liệu.

Lời giải chi tiết

- Tổng lượng mưa trong năm của Hưng Yên là 1 588,5m.

- Các tháng có lượng mưa nhiều (trên 1000mm) là tháng 5 đến tháng 10, lượng mưa các tháng mưa nhiều là 1 413,7mm. Lượng mưa các tháng mưa nhiều chiếm 89% tổng lượng mưa cả năm.

- Các tháng có lượng mưa ít (dưới 1000mm) là tháng 11 đến tháng 4, lượng mưa các tháng mưa ít là 174,8mm. Lượng mưa các tháng mưa ít chiếm 11% tổng lượng mưa cả năm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close