Giải bài 6 trang 77 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 6 trang 77 vbt Địa lí 6, Dựa vào SGK và bảng em vừa hoàn thành ở câu 4, hãy hoàn thành tiếp sơ đồ dưới đây

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào SGK và bảng em vừa hoàn thành ở câu 4, hãy hoàn thành tiếp sơ đồ dưới đây

Sơ đồ năm đới khí hậu

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem kiến thức các đới khí hậu - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải