Giải bài 1 trang 74 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 1 trang 74 vbt Địa lí 6, Hãy nêu những dấu hiệu để nhận biết các chí tuyến và các vòng cực.

Đề bài

Hãy nêu những dấu hiệu để nhận biết các chí tuyến và các vòng cực.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem kiến thức các chí tuyến và vòng cực - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Các chí tuyến và các vòng cực là những đường ranh giới phân chia bề mặt Trái Đất ra năm vòng đai nhiệt song song với xích đạo. Đó là vòng đai nóng, hai vòng đai ôn đới và hai vòng đai lạnh.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài