Giải bài 5 trang 76 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 5 trang 76 vbt Địa lí 6, Hãy hoàn thành bảng dưới đây

Quảng cáo

Đề bài

Hãy hoàn thành bảng dưới đây

Năm đới khí hậu trên bề mặt Trái Đất

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem kiến thức các đới khí hậu - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Năm đới khí hậu trên bề mặt Trái Đất

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài