Giải bài 6 SBT Sinh học 8 trang 28

Giải bài 6 SBT Sinh học 8 trang 28. Máu được vận chuyển trong cơ thể như thế nào ?

Đề bài

Máu được vận chuyển trong cơ thể như thế nào ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lí thuyết Vận chuyển máu qua hệ mạch

Lời giải chi tiết

- Máu được vận chuyển liên tục theo một chiều trong cơ thể

- Sự phối hợp hoạt động của các thành phần cấu tạo của tim qua 3 pha làm cho máu được bơm theo một chiều từ tâm nhĩ xuống tâm thất và từ tâm thất vào động mạch.

Cụ thể như sau:

+ Pha nhĩ co: Van nhĩ - thất mở, van động mạch đóng, máu từ tâm nhĩ vào tâm thất.

+ Pha thất co: Van nhĩ - thất đóng, van động mạch mở, máu từ tâm thất vào động mạch.

+ Pha dãn chung: Van nhĩ - thất mở, van động mạch đóng, máu từ tĩnh mạch vào tâm nhĩ và tâm thất.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài