Giải bài 4 SBT Sinh học 8 trang 28

Giải bài 4 SBT Sinh học 8 trang 28. Nêu sự khác biệt về cấu tạo của các loại mạch máu.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu sự khác biệt về cấu tạo của các loại mạch máu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lí thuyết Tim và mạch máu

Lời giải chi tiết

Động mạch

Tĩnh mạch

Mao mạch

- Thành có 3 lớp, trong đó lớp mô liên kết và lớp cơ trơn dày hơn tĩnh mạch.

- Lòng hẹp hơn tĩnh mạch.

- Thành có 3 lớp, trong đó lớp mô liên kết và lớp cơ trơn mỏng hơn động mạch.

- Lòng rộng hơn động mạch và các tĩnh mạch ở chân, tay đều có van.

- Nhỏ và phân nhánh nhiều.

- Thành mỏng, chỉ gồm một lớp biểu bì, lòng hẹp.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close