Giải bài 1 SBT Sinh học 8 trang 27

Giải bài 1 SBT Sinh học 8 trang 27. Vẽ sơ đổ khái quát mối quan hệ giữa các thành phần của môi truòng trong.

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ sơ đổ khái quát mối quan hệ giữa các thành phần của môi trường trong.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lí thuyết Máu và môi trường trong cơ thể.

Lời giải chi tiết

- Môi trường trong của cơ thể gồm máu, nước mô và bạch huyết.

- Môi trường trong của cơ thể giúp tế bào thường xuyên Liên hệ với môi trường ngoài trong quá trình trao đổi chất.

- Môi trường trong thường xuyên liên hệ với môi trường ngoài thông qua các hệ cơ quan như da, hệ tiêu hoá, hệ hô hấp, hệ bài tiết.

Mối quan hệ giữa các thành phần trong môi trường trong được thể hiện qua sơ đồ sau :

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close