Giải bài 5 trang 7 SBT Sinh học 9

Giải bài 5 trang 7 SBT Sinh học 9. Ở một loài, gen A quy định lông đen trội hoàn toàn so với gen a quy định lông trắng ; gen B quy định lông xoăn trội hoàn toàn so với gen b quy định lông thẳng

Đề bài

Ở một loài, gen A quy định lông đen trội hoàn toàn so với gen a quy định lông trắng ; gen B quy định lông xoăn trội hoàn toàn so với gen b quy định lông thẳng. Các gen này phân li độc lập với nhaụ và đều nằm trên NST thường.Cho nòi lông đen, xoăn thuần chủng lai với nòi lông trắng, thẳng được F1. Cho F1 lai phân tích thì kết quả về kiểu gen và kiểu hình của phép lai sẽ thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy ước gen 

Viết sơ đồ lai từ đó suy ra tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình 

Lời giải chi tiết

P: Lông đen, xoăn x Lông trắng, thẳng

         AABB                    aabb

Gp:    AB                         ab

F1: AaBb - lông đen, xoăn

PaAaBb x aabb

Gpa:AB, Ab, aB, ab x ab

F: 1 AaBb : 1 Aabb : 1 aaBb : 1 aabb 

      1 đen, xoăn : 1 đen, thẳng : 1 trắng, xoăn : 1 trắng, thẳng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài