Giải bài 1 trang 4 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 trang 4 SBT Sinh học 9: Ở một loài, gen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với mắt trắng do gen a quy định

Đề bài

Ở một loài, gen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với mắt trắng do gen a quy định. Cho cá thể mắt đỏ thuần chủng giao phối với cá thể mắt trắng thì kết quả về kiểu gen và kiểu hình ở F1 và F2 như thế nào ? Từ đó có nhận xét gì về sự phân bố kiểu hình của F2 ở 2 giới tính ? Cho biết gen quy định màu mắt nằm trên nhiễm sắc thể (NST) thường.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy ước gen 

Viết sơ đồ lai, dựa vào kết quả phép lai suy ra tỉ lệ kiểu hình F2 ở 2 giới tính 

Lời giải chi tiết

Kết quả F2 cho thấy tỉ lộ phân bố các tính trạng đồng đều ở 2 giới tính, nghĩa là trong tỉ lệ \({3 \over 4}\) số con măt đỏ có \({1 \over 2}\) số con là con cái và \({1 \over 2}\) số con là con đực ; còn trong tỉ lệ \({1 \over 4}\) số con mắt trắng thì có \({1 \over 2}\) số con là con cái và \({1 \over 2}\) số con là con đực.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài