Giải bài 3 trang 5 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 trang 5 SBT Sinh học 9. Cho hai nòi thuần chủng lông đen và lông trắng lai với nhau được F1 đều lông đen.

Đề bài

Cho hai nòi thuần chủng lông đen và lông trắng lai với nhau được F1 đều lông đen.

a) Cho F1 tiếp tục giao phối với nhau được F2 cũng chỉ xuất hiện lông đen và lông trắng. Xác định tỉ lệ kiểu hình ở F2.

b) Cho F1 lai phân tích thì kết quả về kiểu gen và kiểu hình của phép lai như thế nào ? Biết rằng, màu lông do 1 gen quy định và nằm trên NST thường.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào F1 toàn lông đen suy ra lông đen là tính trạng trội 

Quy ước gen viết sơ đồ lai, dựa vào sơ đồ tính tỉ lệ 

Lời giải chi tiết

a) F1 đều lông đen, chứng tỏ lông đen là tính trạng trội. Quy ước : A - lông a - lông trắng.

P: Lông đen x Lông trắng

       AA              aa

Gp:  A                    a

F1: Aa - lông đen

FF1: Aa x Aa 

GF1:( 1A : 1a) x ( 1A : 1a)

F2:1 AA : 2Aa : 1 aa --> 3 lông đen : 1 lông trắng

b) Lai phân tích:

P: Lông đen x Lông trắng

        Aa              aa

G:    A,a              a

Fa: 1Aa : 1 aa (1 lông đen : 1 lông trắng )

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài