Bài 37.1, 37.2, 37.3, 37.4 trang 111 SBT Vật Lí 12

Giải bài 37.1, 37.2, 37.3, 37.4 trang 111 sách bài tập vật lí 12. Trong quá trình phóng xạ của một chất, số hạt nhân phóng xạ

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

37.1

Trong quá trình phóng xạ của một chất, số hạt nhân phóng xạ 

A. giảm đều theo thời gian.

B. giảm theo đường hypebol.

C. không giảm.

D. giảm theo quy luật hàm số mũ.

Phương pháp giải:

Sử dụng định luật phóng xạ: Số hạt nhân phóng xạ còn lại sau thời gian \(t\) là \(N = \dfrac{{{N_0}}}{{{2^{\dfrac{t}{T}}}}}\)

Lời giải chi tiết:

Định luật phóng xạ: Số hạt nhân phóng trong quá trình phóng xạ của một chất, số hạt nhân phóng xạ còn lại sau thời gian \(t\) là \(N = \dfrac{{{N_0}}}{{{2^{\dfrac{t}{T}}}}}\)

Vậy, trong quá trình phóng xạ của một chất, số hạt nhân phóng xạ giảm theo quy luật hàm số mũ.

Chọn D

37.2

Giữa hằng số phân rã \(\lambda \) và chu kì bán rã \(T\) có mối liên hệ là:

A. \(\lambda  = \dfrac{{{\rm{const}}}}{T}.\)                 B. \(\lambda  = \dfrac{{\ln 2}}{T}.\)

C. \(\lambda  = \dfrac{{{\rm{const}}}}{{\sqrt T }}.\)                 D. \(\lambda  = \dfrac{{{\rm{const}}}}{{{T^2}}}.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính hằng số phóng xạ: \(\lambda  = \dfrac{{\ln 2}}{T}.\)

Lời giải chi tiết:

Ta có hằng số phóng xạ \(\lambda  = \dfrac{{\ln 2}}{T}.\)

Chọn B

37.3

Chỉ ra phát biểu sai.

Trong các phản ứng hạt nhân có sự bảo toàn

A. động năng.

B. động lượng.

C. năng lượng toàn phần.

D. điện tích.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về phản ứng hạt nhân

Lời giải chi tiết:

Trong một phản ứng hạt nhân có định luật bảo toàn

+ Bảo toàn số nuclon

+ Bảo toàn điện tích

+ Bảo toàn năng lượng toàn phần

+ Bảo toàn động lượng

Chọn A

37.4

Trong phóng xạ \(\alpha ,\) so với hạt nhân mẹ thì hạt nhân con ở vị trí nào?

A. Tiến \(1\) ô.                   B. Tiến \(2\) ô.

C. Lùi \(1\) ô.                     D. Lùi \(2\) ô.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về phóng xạ \(\alpha \).

Lời giải chi tiết:

Phương trình phản ứng hạt nhân phóng xạ \(\alpha \): \(_X^AX \to _{Z - 2}^{A - 4}Y + _2^4\alpha \)

Như vậy, hạt nhân con bị lùi \(2\) ô

Chọn D

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 37. Phóng xạ
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài