Bài 32.1, 32.2 trang 90 SBT Vật Lí 12

Giải bài 32.1, 32.2 trang 90 sách bài tập vật lí 12. Một chất phát quang có khả năng phát ra ánh sáng màu vàng lục khi được kích thích phát sáng. Hỏi khi chiếu vào chất đó ánh sáng đơn sắc nào dưới đây thì chất đó sẽ phát quang?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

32.1

Sự phát sáng của nguồn sáng nào dưới đây là sự phát quang?

A. Bóng đèn xe máy

B. Hòn than hồng

C. Đèn LED

D. Ngôi sao băng

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết hiện tượng quang phát quang.

Lời giải chi tiết:

Sự phát sáng của đèn LED là sự quang phát quang

Chọn C

32.2

Một chất phát quang có khả năng phát ra ánh sáng màu vàng lục khi được kích thích phát sáng. Khi chiếu vào chất đó ánh sáng đơn sắc nào dưới đây thì chất đó sẽ phát quang?

A. Lục

B. Vàng

C. Da cam

D. Đỏ

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về hiện tượng quang phát quang: Bước sóng ánh sáng kích thích nhỏ hơn ánh sáng phát quang \({\lambda _{kt}} < {\lambda _{pq}}\)

Lời giải chi tiết:

Bước sóng ánh sáng kích thích nhỏ hơn ánh sáng phát quang \({\lambda _{kt}} < {\lambda _{pq}}\)

Do chất phát quang có khả năng phát ra ánh sáng màu vàng lục khi được kích thích phát sáng nên ánh sáng chiếu vào chất đó là đơn sắc lục thì chất đó sẽ phát quang

Chọn A

Loigiaihay.com

 • Bài 32.3, 32.4, 32.5 trang 91 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 32.3, 32.4, 32.5 trang 91 sách bài tập vật lí 12. Nếu chiếu vào chất đó ánh sáng có bước sóng nào dưới đây thì nó sẽ không phát quang?

 • Bài 32.6, 32.7, 32.8 trang 91 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 32.6, 32.7, 32.8 trang 91 sách bài tập vật lí 12. Hãy chọn câu đúng khi xét sự phát quang của một chất lỏng và một chất rắn.

 • Bài 32.9, 32.10, 32.11 trang 92 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 32.9, 32.10, 32.11 trang 92 sách bài tập vật lí 12. Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục. Đó là hiện tượng

 • Bài 32.12 trang 92 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 32.12 trang 92 sách bài tập vật lí 12. Hỏi người quan sát sẽ nhìn thấy bình đựng chất phát quang và tờ giấy có màu gì trong bốn cách bố trí A, B, C và D ?

 • Bài 32.13 trang 93 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 32.13 trang 93 sách bài tập vật lí 12. Hãy tính xem một phôtôn ánh sáng phát quang ứng với bao nhiêu phôtôn ánh sáng kích thích.

Quảng cáo
list
close
Gửi bài