Bài 32.6, 32.7, 32.8 trang 91 SBT Vật Lí 12

Giải bài 32.6, 32.7, 32.8 trang 91 sách bài tập vật lí 12. Hãy chọn câu đúng khi xét sự phát quang của một chất lỏng và một chất rắn.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

32.6

Hiện tượng quang- phát quang có thể xảy ra khi phôtôn bị

A. êlectron dẫn trong kẽm hấp thụ

B. êlectron liên kết trong CdS hấp thụ

C. phân tử chất diệp lục hấp thụ

D. hấp thụ trong cả ba trường hợp trên

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết hiện tượng quang phát quang

Lời giải chi tiết:

Hiện tượng quang- phát quang có thể xảy ra khi phôtôn bị phân tử chất diệp lục hấp thụ

Chọn C

32.7

Chọn câu đúng khi xét sự phát quang của một chất lỏng và một chất rắn.

A. Cả hai trường hợp phát quang đều là huỳnh quang.

B. Cả hai trường hợp phát quang đều là lân quang.

C. Sự phát quang của chất lỏng là huỳnh quang, của chất rắn là lân quang.

D. Sự phát quang của chất lỏng là lân quang, của chất rắn là huỳnh quang.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về huỳnh quang và lân quang

Lời giải chi tiết:

Sự phát quang của chất lỏng là huỳnh quang, của chất rắn là lân quang.

Chọn C

32.8

Trong trường hợp nào dưới đây có sự quang- phát quang?

A. Ta nhìn thấy màu xanh của một biển quảng cáo lúc ban ngày.

B. Ta nhìn thấy ánh sáng lục phát ra từ đầu các cọc tiêu trên đường núi khi có ánh sáng đèn ô tô chiếu vào.

C. Ta nhìn thấy ánh sáng của một ngọn đèn đường.

D. Ta nhìn thấy ánh sáng đỏ của một tấm kính đỏ.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về sự quang phát quang.

Lời giải chi tiết:

Trường hợp ta nhìn thấy ánh sáng lục phát ra từ đầu các cọc tiêu trên đường núi khi có ánh sáng đèn ô tô chiếu vào có sự quang phát quang

Chọn B

Loigiaihay.com

 • Bài 32.9, 32.10, 32.11 trang 92 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 32.9, 32.10, 32.11 trang 92 sách bài tập vật lí 12. Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục. Đó là hiện tượng

 • Bài 32.12 trang 92 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 32.12 trang 92 sách bài tập vật lí 12. Hỏi người quan sát sẽ nhìn thấy bình đựng chất phát quang và tờ giấy có màu gì trong bốn cách bố trí A, B, C và D ?

 • Bài 32.13 trang 93 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 32.13 trang 93 sách bài tập vật lí 12. Hãy tính xem một phôtôn ánh sáng phát quang ứng với bao nhiêu phôtôn ánh sáng kích thích.

 • Bài 32.14 trang 93 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 32.14 trang 93 sách bài tập vật lí 12. Huy và Hà đều quan sát thấy có ánh sáng phát ra từ một ngọn đèn, chiếu vào một vật, và có ánh sáng từ vật đó hắt ra. Tuy nhiên, Huy và Hà đã đưa ra những khẳng định khác nhau.

 • Bài 32.15 trang 93 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 32.15 trang 93 sách bài tập vật lí 12. Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng 0,26

Quảng cáo
list
close
Gửi bài