Giải bài 3 trang 9 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 trang 9 SBT Sinh học 9. Người ta đã tiến hành một số phép lai và thu được những kết quả sau:

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Người ta đã tiến hành một số phép lai và thu được những kết quả sau :

1. P : Gà lông đen  x  Gà lông đốm à F1 : 50,1% lông đen : 49,9% lông đốm.

2. P : Gà lông trắng  x  Gà lông đốm à F1 : 49,8% lông trắng : 50,2% lông đốm.

Biện luận và viết sơ đồ lai từng trường hợp nói trên. Cho biết màu lông do 1 gen quy định, lông trắng do gen lặn quy định.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Từ tỉ lệ F1 thu được ở phép lai 1 và 2 mà lông trắng do gen lăn quy đinh suy ra lông đen trội không hoàn toàn so với lông trắng 

-Quy ước gen 

-Viết sơ đồ lai

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Phép lai số 2: P: Gà lông trắng x Gà lông đốm à F1 : 49,8% lông trắng : 50,2% lông đốm, mà lông trắng do gen lặn quy định suy ra lông đốm trội so với lông trắng 

Phép lai 1 P: Gà lông đen x Gà lông đốm à F1: 50,1% lông đen : 49,9% lông đốm, mà màu lông do 1 gen quy định

Suy ra lông đen trội không hoàn toàn so với lông trắng 

Quy ước: AA: lông đen, Aa: lông đốm, aa: lông trắng 

1. P: Gà lông đen x Gà lông đốm

            AA          x        Aa

G          A                     A,a

F1        AA         ;         Aa

   1 Gà lông đen : 1 Gà lông đốm 

2. P: Gà lông trắng x Gà lông đốm               

            aa             x        Aa

G           a                     A, a

F1       aa            ;         Aa

1 Gà lông trắng : 1 Gà lông đốm     

Loigiaihay.com

 • Giải bài 4 trang 9 SBT Sinh học 9

  Giải bài 4 trang 9 SBT Sinh học 9. Ở ruồi giấm, gen V quy định cánh dài, V quy định cánh cụt.

 • Giải bài 5 trang 9 SBT Sinh học 9

  Giải bài 5 trang 9 SBT Sinh học 9. Ở hoa mõm chó, kiểu gen AA quy định màu đỏ, Aa quy định màu hồng, aa quy định màu trắng. Cho 2 cây hoa màu hồng và màu trắng giao phấn

 • Giải bài 6 trang 10 SBT Sinh học 9

  Giải bài 6 trang 10 SBT Sinh học 9. Theo dõi sự di truyền màu lông ở một loài người ta tiến hành lai các nòi thuần chủng với nhau và thu được những kết quả sau đây:

 • Giải bài 7 trang 10 SBT Sinh học 9

  Giải bài 7 trang 10 SBT Sinh học 9. Ở cà chua, gen L quy định* thân đỏ, 1 quy định thân xanh (lục), N quy định lá chẻ, n quy định lá nguyên (gọi là lá khoai tây).

 • Giải bài 8 SBT trang 10 Sinh học 9

  Giải bài 8 SBT trang 10 Sinh học 9. Ở gà, gen quy định có lông chân trội hoàn toàn so với gen quy định không có lông chân; lông màu xanh nhạt là tính trạng trội không hoàn toàn giữa lông đen (trội) và lông trắng.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close