Giải bài 3 trang 9 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 trang 9 SBT Sinh học 9. Người ta đã tiến hành một số phép lai và thu được những kết quả sau:

Quảng cáo

Đề bài

Người ta đã tiến hành một số phép lai và thu được những kết quả sau :

1. P : Gà lông đen  x  Gà lông đốm à F1 : 50,1% lông đen : 49,9% lông đốm.

2. P : Gà lông trắng  x  Gà lông đốm à F1 : 49,8% lông trắng : 50,2% lông đốm.

Biện luận và viết sơ đồ lai từng trường hợp nói trên. Cho biết màu lông do 1 gen quy định, lông trắng do gen lặn quy định.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Từ tỉ lệ F1 thu được ở phép lai 1 và 2 mà lông trắng do gen lăn quy đinh suy ra lông đen trội không hoàn toàn so với lông trắng 

-Quy ước gen 

-Viết sơ đồ lai

Lời giải chi tiết

Phép lai số 2: P: Gà lông trắng x Gà lông đốm à F1 : 49,8% lông trắng : 50,2% lông đốm, mà lông trắng do gen lặn quy định suy ra lông đốm trội so với lông trắng 

Phép lai 1 P: Gà lông đen x Gà lông đốm à F1: 50,1% lông đen : 49,9% lông đốm, mà màu lông do 1 gen quy định

Suy ra lông đen trội không hoàn toàn so với lông trắng 

Quy ước gen A: lông đen, a lông lông trắng

                  AA: lông đen, Aa: lông đốm, aa: lông trắng 

1. P: Gà lông đen x Gà lông đốm

            AA          x        Aa

G          A                     A,a

F1        AA         ;         Aa

   1 Gà lông đen : 1 Gà lông đốm 

2. P: Gà lông trắng x Gà lông đốm               

            aa             x        Aa

G           a                     A, a

F1       aa            ;         Aa

1 Gà lông trắng : 1 Gà lông đốm     

Loigiaihay.com

 • Giải bài 4 trang 9 SBT Sinh học 9

  Giải bài 4 trang 9 SBT Sinh học 9. Ở ruồi giấm, gen V quy định cánh dài, V quy định cánh cụt.

 • Giải bài 5 trang 9 SBT Sinh học 9

  Giải bài 5 trang 9 SBT Sinh học 9. Ở hoa mõm chó, kiểu gen AA quy định màu đỏ, Aa quy định màu hồng, aa quy định màu trắng. Cho 2 cây hoa màu hồng và màu trắng giao phấn

 • Giải bài 6 trang 10 SBT Sinh học 9

  Giải bài 6 trang 10 SBT Sinh học 9. Theo dõi sự di truyền màu lông ở một loài người ta tiến hành lai các nòi thuần chủng với nhau và thu được những kết quả sau đây:

 • Giải bài 7 trang 10 SBT Sinh học 9

  Giải bài 7 trang 10 SBT Sinh học 9. Ở cà chua, gen L quy định* thân đỏ, 1 quy định thân xanh (lục), N quy định lá chẻ, n quy định lá nguyên (gọi là lá khoai tây).

 • Giải bài 8 SBT trang 10 Sinh học 9

  Giải bài 8 SBT trang 10 Sinh học 9. Ở gà, gen quy định có lông chân trội hoàn toàn so với gen quy định không có lông chân; lông màu xanh nhạt là tính trạng trội không hoàn toàn giữa lông đen (trội) và lông trắng.

Quảng cáo
close