Giải bài 3 trang 73 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 3 trang 73 vbt Địa lí 6, Dựa vào bảng số liệu và hình 53 Nêu nhận xét về sự diễn biến của nhiệt độ trung bình

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng số liệu và hình 53

Bảng: Nhiệt độ trung bình và lượng mưa các tháng của một địa phương ở nước ta

Nêu nhận xét về sự diễn biến của nhiệt độ trung bình và lượng mưa các tháng của địa phương đó theo gợi ý dưới đây:

a) Về nhiệt độ

- Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất là ………….. Vào tháng ………….

- Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là ………….. Vào tháng ………….

- Sự chênh lệch (biên độ nhiệt) giữa nhiệt độ tháng thấp nhất và tháng cao nhất là …………..

- Nhiệt độ trung bình năm …………..

- Những tháng có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ trung bình năm là tháng ………………………….

- Những tháng có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ trung bình năm là tháng …………………………

b) Về lượng mưa

- Lượng mưa tháng thấp nhất là …………., vào tháng ………….

- Lượng mưa tháng cao nhất là …………., vào tháng ………….

- Lượng mưa trung bình năm là ………….. Lượng mưa trung bình của một tháng là ………….

- Những tháng có lượng mưa trên …………. là tháng ……………….………………………….

- Những tháng có lượng mưa dưới …………. là tháng ………………………………………….

Kết luận: Như vậy địa phương trên mưa nhiều về mùa nóng và mưa ít về mùa ………….

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng nhận xét biểu đồ và bảng số liệu.

Lời giải chi tiết

a) Về nhiệt độ

- Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất là 15,60C. Vào tháng 2.

- Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là 29,30C. Vào tháng 7.

- Sự chênh lệch (biên độ nhiệt) giữa nhiệt độ tháng thấp nhất và tháng cao nhất là 13,70C.

- Nhiệt độ trung bình năm 230C.

- Những tháng có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ trung bình năm là tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10.

- Những tháng có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ trung bình năm là tháng 11, 12, 1, 2, 3, 4.

b) Về lượng mưa

- Lượng mưa tháng thấp nhất là 10mm, vào tháng 12.

- Lượng mưa tháng cao nhất là 404mm, vào tháng 8.

- Lượng mưa trung bình năm là 1924mm. Lượng mưa trung bình của một tháng là 160,3mm.

- Những tháng có lượng mưa trên 100mm là tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10.

- Những tháng có lượng mưa dưới 100mm là tháng 11, 12, 1, 2, 3, 4.

Kết luận: Như vậy địa phương trên mưa nhiều về mùa nóng và mưa ít về mùa lạnh.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài