Giải bài 2 trang 72 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 2 trang 72 vbt Địa lí 6, Dựa vào bảng số liệu và hình 52 Hãy nêu nhận xét theo gợi ý dưới đây

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng số liệu và hình 52

Nhiệt độ không khí trung bình tháng ở Hà Nội (0C)

Hãy nêu nhận xét theo gợi ý dưới đây

- Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất là …………. Vào tháng …………

- Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là …………. Vào tháng ………….

- Sự chênh lệch (biên độ nhiệt) giữa nhiệt độ tháng thấp nhất và tháng cao nhất là ………….

- Nhiệt độ trung bình năm ………….

- Những tháng có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ trung bình năm là tháng ………………………..

- Những tháng có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ trung bình năm là tháng ……………………….

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng nhận xét biểu đồ và bảng số liệu.

Lời giải chi tiết

- Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất là 16,40C. Vào tháng 1.

- Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là 28,90C. Vào tháng 7.

- Sự chênh lệch (biên độ nhiệt) giữa nhiệt độ tháng thấp nhất và tháng cao nhất là 12,50C.

- Nhiệt độ trung bình năm 23,40C.

- Những tháng có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ trung bình năm là tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

- Những tháng có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ trung bình năm là tháng 11, 12, 1, 2, 3.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài