Giải bài 2 trang 72 vở bài tập Địa lí 6

Dựa vào bảng số liệu và hình 52, hãy nêu nhận xét theo gợi ý dưới đây

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng số liệu và hình 52

Nhiệt độ không khí trung bình tháng ở Hà Nội (0C)

Hãy nêu nhận xét theo gợi ý dưới đây:

- Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất là ... Vào tháng ...

- Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là ... Vào tháng ...

- Sự chênh lệch (biên độ nhiệt) giữa nhiệt độ tháng thấp nhất và tháng cao nhất là ...

- Nhiệt độ trung bình năm ...

- Những tháng có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ trung bình năm là tháng ...

- Những tháng có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ trung bình năm là tháng ...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng nhận xét biểu đồ và bảng số liệu.

Lời giải chi tiết

- Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất là 16,40C. Vào tháng 1.

- Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là 28,90C. Vào tháng 7.

- Sự chênh lệch (biên độ nhiệt) giữa nhiệt độ tháng thấp nhất và tháng cao nhất là 12,50C.

- Nhiệt độ trung bình năm 23,40C.

- Những tháng có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ trung bình năm là tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

- Những tháng có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ trung bình năm là tháng 11, 12, 1, 2, 3.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài