Giải bài 1 trang 71 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 1 trang 71 vbt Địa lí 6, Nêu nhận xét về lượng mưa ở Hà Nội, bằng cách điền vào chỗ chấm (…) trong các câu dưới đây:

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng số liệu và hình 51

Lượng mưa ở Hà Nội (mm)

Nêu nhận xét về lượng mưa ở Hà Nội, bằng cách điền vào chỗ chấm (…) trong các câu dưới đây:

- Lượng mưa tháng thấp nhất là ………… mm, vào tháng …………

- Lượng mưa tháng cao nhất là …………  mm, vào tháng …………

- Sự chênh lệch lượng mưa giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là ………… lần.

- Lượng mưa trung bình năm của Hà Nội là …………  mm. Lượng mưa trung bình của một tháng là ………… mm.

- Những tháng có lượng mưa trên 100mm là tháng …………………………….

- Những tháng có lượng mưa dưới 100mm là tháng ……………………………

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng nhận xét bảng số liệu.

Lời giải chi tiết

- Lượng mưa tháng thấp nhất là 19mm, vào tháng 1.

- Lượng mưa tháng cao nhất là 327mm, vào tháng 8.

- Sự chênh lệch lượng mưa giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là 17,2 lần.

- Lượng mưa trung bình năm của Hà Nội là 1694mm. Lượng mưa trung bình của một tháng là 141,2mm.

- Những tháng có lượng mưa trên 100mm là tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10.

- Những tháng có lượng mưa dưới 100mm là tháng 11, 12, 1, 2, 3, 4.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài