Giài bài 3 trang 130 SBT Sinh học 9

Giài bài 3 trang 130 sách bài tập Sinh học 9. Nguồn năng lượng nào được gọi là nguồn năng lượng sạch ? Vì sao ?

Đề bài

Nguồn năng lượng nào được gọi là nguồn năng lượng sạch Vì sao ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết các dạng tài nguyên chủ yếu 

Lời giải chi tiết

- Các nguồn năng lượng sạch : năng lượng ánh sáng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng thuỷ triều, năng lượng nhiệt trong lòng đất...

- Các nguồn năng lượng trên được gọi là năng lượng sạch vì khi sử dụng chúng không gây ô nhiễm môi trường.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 130
Gửi bài