Giải bài 6 trang 130 SBT Sinh học 9

Giải bài 6 trang 130 sách bài tập Sinh học 9. Hiệu quả của biện pháp trồng cây, gây rừng đối với những vùng đất trống, đồi núi trọc là gì ?

Đề bài

Hiệu quả của biện pháp trồng cây, gây rừng đối với những vùng đất trống, đồi núi trọc là gì ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết các dạng tài nguyên chủ yếu 

Lời giải chi tiết

Trồng cây, gây rừng trên những vùng đất trống, đồi núi trọc có hiệu quả  hạn chế xói mòn đất, giữ ẩm cho đất, hạn chế hạn hán, lũ lụt... tạo môi trường sống cho nhiều loài sinh vật và tăng mức độ đa dạng sinh học. Đồng thời, góp phần cải tạo khí hậu, làm trong sạch không khí, giữ bằng sinh thái...

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 130
Gửi bài