Giải bài 4 trang 130 SBT Sinh học 9

Giải bài 4 trang 130 sách bài tập Sinh học 9. Nguồn tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận. Chúng ta khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên như thế nào để phát triển bền vững ?

Đề bài

Nguồn tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận. Chúng ta khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên như thế nào để phát triển bền vững ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết sử dụng hợp lý tài nguyên

Lời giải chi tiết

- Nguồn tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận: than đá khai thác rồi sẽ hết, dầu mỏ khai thác rồi cũng hết, khí đốt tự nhiên cũng vậy... Hiện nay, việc khai thác cây rừng, săn bắt động vật đang diễn ra khá phức tạp. Nguy cơ cạn kiệt nguồn tài nguyên rừng là rất lớn... Tất cả những hiện tượng nêu trên sẽ làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên và ảnh hưởng trực tiếp đến thế hệ hiện tại và các thế hệ mai sau.

- Đế phát triển bền vững, chúng ta cần phải khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lí và tiết kiệm, vừa đáp ứng nhu cầu củi xã hội hiện tại, vừa đảm bảo duy trì lâu dài các nguồn tài nguyên thién nhiên cho các thế hệ mai sau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 130
Gửi bài