Bài 25.11 trang 56 SBT Hóa học 12

Giải bài 25.11 trang 56 sách bài tập hóa học 12 - Cho dung dịch NaOH 20% (D = 1,22 g/cm3). Hãy chọn nồng độ ở cột II để ghép với ion ở cột I cho phù hợp với dung dịch trên.

Quảng cáo

Đề bài

Cho dung dịch NaOH 20% (D = 1,22 g/cm3). Hãy chọn nồng độ ở cột II để ghép với ion ở cột I cho phù hợp với dung dịch trên.

Cột I

Cột II

a. Nồng độ cation Na+

b. Nồng độ anion OH-

c. Nồng độ cation H+

1. 0,61 M

2. 6,10 M

3. 1,22 M

4. 12,20 M

5. 0,164.10-14 M

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chuyển nồng độ C% sang nồng độ CM, từ đó suy ra nồng độ của các ion

Lời giải chi tiết

Chuyển nồng độ C% sang nồng độ CM của dung dịch NaOH được:

CM NaOH = 6,10 M

[Na+] = [OH-] = 6,10 M

\[{\text{[}}{{\text{H}}^ + }{\text{]}} = \dfrac{{{{10}^{ - 14}}}}{{{\text{[}}O{H^ - }{\text{]}}}} = \dfrac{{{{10}^{ - 14}}}}{{6,1}} = 0,{164.10^{ - 14}}M\]

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close